Förbundsstämma

I lördags, den 29 maj, hölls Blodcancerförbundets ordinarie stämma. Nya styrelseledamöter valdes in och stadgarna uppdaterades. 

Image Of Wooden Judge Hammer On Notepad UGN34AB

Blodcancerförbundet styrs av våra 14 lokalföreningar runt om i landet som utser representanter till förbundsstämman. Vartannat år är det ordinarie förbundsstämma och då väljs ungefär hälften av styrelseledamöterna och ordförande. I år valdes tre nya ledamöter in i styrelsen och Lise-lott Eriksson valdes till ordförande även för den kommande tvåårsperioden.

Du hittar de nya stadgarna här.

Den nya styrelsen kan du se här.

Senast uppdaterad 03 juni 2021

Fler nyheter


Alla nyheter