Aktuellt
Nyheter
Nyhet - bättre behandling av myelom Hur har covid-19 påverkat dig som cancerpatient? Nya cancerfall riskerar att inte upptäckas i tid Vi tackar Christian Pedersen för den här tiden Värden av cancerrehab Nytt blogginlägg - Vid sidan av... En starkare forskningskapacitet Nytt ATMP-centrum på Sahlgrenska Nominera till Patientpris Utbildningsdag (Forum för Health Policy) Info och läsvärt Följ oss gärna på YouTube Talassemi i fokus Kulturarenan Inspelning webbmöte (covid-19 och myelom) SVT Agenda Nytt avsnitt av Blodcancerpodden Diagnosspecifik info (corona) Återkoppling SFH (covid-19) Webbmöte covid-19 och myelom Om ledarskap inom vården Cancer-specifika frågor (covid-19) Blodcancerpodden - Att hantera allvarlig sjukdom Hjälp med deltagarinsamling Lansering av Blodcancerpodden! Inläsningsmaterial om blodcancer Skev bild av kostnader för cancerläkemedel Stöd av andra Frågor om coronaviruset Coronavirus och cancer Små åtgärder för riskgrupper = hälsovinster Råd, fakta och nyheter om coronaviruset Svarte Petter RCC Uppsala-Örebro Situationsanalys (Svarte Petter) Inställda aktiviteter (våren 2020) (1) Nationellt införande av nya läkemedel Utdelning Blodcancerfonden En orolig tid... Informationsfilm om Tobiasregistret Sällsynta Dagen Stöd att få (stödperson) Intervju med Förbundsordförande Nationella MPN-Dagen Lymfompatienter sökes En god sexuell hälsa Du är inte ensam... 10-årsjubileum för GPCC Replik från Blodcancerförbundet Svenska MDS- & AML-Dagen Kontaktsjuksköterskans ansvar Debatt i P1 Nytt blogginlägg (Vid sidan av...) Succé för Alltomcancerrehab.se! Projektet "Du är inte ensam..." är igång! Stöd blodcancerforskning - bli månadsgivare! Myeloma Toolkit för myelomberörda Nyhetsbrev december Min historia... - Livet efteråt Ny utgåva av medlemstidningen Haema Blodcancerförbundets intressepolitiska påverkansarbete Medlemsenkät 2019/2020 Kliniska studier - våga fråga! Nyhetsbrev november Min historia... - Autolog SCT utan problem Att vara stödjande Nordic Blood Cancer Council Blodcancerdagen - sista chansen! Närståendestöd Alltomcancerrehab.se Förändring på riktigt! Att överkomma utmaningar Lansering nästa fredag! Behovet av samverkan Nyhetsbrev oktober Workshop om sjukvården Presentationsmaterial Livskraft Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Hjälp från vården! Personcentrering (allo SCT) Stödverksamhet (stödperson) Blodcancerdagen Min historia... - Vidarkliniken Sex och samlevnad efter cancern Viktig information om covid-19 och vaccination till personer drabbade av blod- eller blodcancersjukdom Lusten Vetenskapsradion På djupet Livskraft – En podd om cancerrehab Webbinarium: Implementering av personcentrerad vård och patienträttigheter Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Webbinarium 17/12 kl. 13.00-14.00: covid-19 infektion & vaccinationssvar Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna 2020 Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 GMAN Summit med framtidssamtal om access till nya behandlingar Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling Matilda styr åter både livet och bussen Blodcancerfondens utlysning av forskningsstipendier Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE Linda om sin PV på MPN Awareness Day 8 september Utlysning: årets forskskningsstipendier från Blodcancerfonden Nu är höstens Haema nr 3 ute med tema KML Eriks avhandling om fatigue och kognitiv dysfunktion prisad Inställda aktiviteter (våren 2020) Kontaktsjuksköterskans uppdrag Reserapport! VTEDB Almedalen Temadag om myelom (Göteborg)! Lästips för helgen Vi hörs på det nya året! Kommande temadagar våren 2020 God jul och gott nytt år! Anmälan till patientpanelen 2021 Cancervård närmare hemmet Webbinarium idag kl 17.00: implementering av personcentrerad vård och patienträttigheter Mattis dragspelskalender Webinarium om smärta Är du intresserad av att delta i en klinisk studie? Välkommen på vernissage 20/12 där 50 % av intäkterna går till blodcancerfonden! American Society of Hematology (ASH) årliga möte Blodcancerförbundet stärks med ytterligare medlemsförening Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Ditt livs viktigaste nyårslöfte om du är mellan 18 och 35 år Haema 4 21 om patientmakt, träning och hematologs systemkritik Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Musikern Matti motiverar många att bidra till blodcancerforskning Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online Blodcancerförening agerar mot stängd hematologavdelning Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022 Albin kämpade in i det sista ”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar” Intressant studie om livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Bilentusiaster ställde upp för blodcancerforskningen KLL först ut under internationella blodcancermånaden MDS i globalt fokus 5 september - myelodysplastiska syndrom Du som lever nära någon med leukemi kan bidra till livskvalitetstudie Katarina i Lidköping årets hematologsköterska Idag den 11/11 bjuder 40-åriga Blodcancerförbundet på forskningskunskap Delta på Patientriksdagen den 7/12 - digitalt eller på plats Snart kan du bidra till blodcancerforskning via Mattis musikkalender 2022 Här är Lise-lott Erikssons viktigaste budskap efter EHA-konferens -22 Blodcancerförbundet först med riktig patientinvolvering inom forskning Mattis 24 musikdueller utmanar till insamling för blodcancerforskning Donerade 25 000 kronor till benmärgsdonationsregister i Ukraina
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Viktig information om covid-19 och vaccination till personer drabbade av blod- eller blodcancersjukdom

Ta del av forskningsresultat gällande covid-19 och vaccinationssvar från studier som vi på Blodcancerförbundet medfinansierat

Medical Vaccine Bottle Vial Of Covid 19 Coronaviru W8DLYUX

Under pandemin har det funnits ett stort intresse för covid-19 och det har inkommit många frågor från våra medlemmar, bland annat vilket skydd man som blodcancerpatient kan få efter vaccinering. Vi på Blodcancerförbundet har medfinansierat forskningsstudier vars syfte har varit att undersöka effekten av covid-19 samt antikroppsrespons efter vaccination hos immunsupprimerade, där bland annat gruppen KLL-patienter ingår. Efter att ha tagit del av data från dessa studier vill vi informera våra medlemmar och andra berörda om några viktiga slutsatser.

  • Den första studien som förbundet medfinansierat visade att 77 % av KLL-patienter som insjuknade i covid-19 behövde vårdas på sjukhus, 24 % behövde intensivvård och 28 % avled till följd av insjuknandet.
  • Resultaten från vaccinationsstudien visade att endast 63 % av gruppen KLL-patienter bildat antikroppar efter två doser av vaccinet Pfizer/BioNTech. Gruppen KLL patienter delades in i fyra subgrupper. För dessa visades att 85 % av indolenta KLL-patienter, 89 % av patienter med tidigare CD-20 antikroppsbehandling, 27 % av patienter under pågående Ibrutinib behandling samt 56 % av patienter med tidigare Ibrutinib behandling bildade antikroppar.

Figuren ovan visar antal och andel KLL-patienter som bildade antikroppar efter två doser vaccin, uppdelat på olika KLL-subgrupper.

  • Trots att antikroppar bildas och kan påvisas finns risken att nivåerna är låga, vilket kan innebära att ett effektivt skydd inte kan uppnås för denna patientgrupp. Det är i nuläget oklart vilka antikroppsnivåer som behövs för ett fullgott skydd, samt hur länge responsen kvarstår. Det är därför viktigt att vi uppmanar till fortsatt försiktighet för dessa personer, särskilt i samband med att samhället nu har öppnat upp och färre restriktioner gäller.
  • En lämplig försiktighetsåtgärd är användning av munskydd, där varianten FFP3 är mycket effektiv för att filtrera partiklar. Denna typ av skydd kan med fördel användas vid allmänna sammankomster och inomhusvistelser, såsom vid butiksbesök.
  • Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer börjar gälla 1 november och från och med detta datum finns det inga krav hos fullvaccinerade att testa sig vid symptom. I motsats till dessa rekommendationer är det viktigt för oss att uppmana hematologiska patienter att testa sig vid symptom. Denna grupp kan vid påvisad covid-19-infektion erbjudas monoklonal antikropsbehandling, vilket är en behandling som kan minska risken för att allvarliga sjukdomssymptom utvecklas.

Sammanfattningsvis vill vi betona att immunsupprimerade grupper och KLL-patienter i synnerhet fortfarande utgör en stor riskgrupp och att fortsatt försiktighet borde vidtas då det är oklart vilket skydd dessa patienter kan få av vaccinet.

 

Blodcancerförbundet har fört dialog med Anders Österborg och Lotta Hansson som är författare till studierna vi medfinansierat. För den intresserade finns dessa studier att läsa på länkarna nedan.

Utfall efter genomgången covid-19-infektion:

https://www.nature.com/articles/s41375-021-01424-w

Antikroppsrespons hos immunsupprimerade efter två doser vaccin:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.07.21263206v1

 

Senast uppdaterad 22 oktober 2021

Fler nyheter


Alla nyheter