Evenemang
Event Arkiv
Temadag om lymfom och kronisk lymfatisk leukemi KLL 15 september Om MPN-diagnoserna - se föreläsningen m Dr. Anna Ravn Landtblom Om mastocytos - se överläkare Johanna Ungerstedts föreläsning om nutid och framtid Om KMML - inspelad forskningsföreläsning med Johanna Ungerstedt Om covid-19 behandlingar när man har nedsatt immunförsvar - föreläsning Dr Ola Blennow 25/1-2023 Se forskningsföreläsningarna vid Blodcancerförbundets 40 årsjubileum Prof. Mats Jerkeman föreläser om mantelcellymfom - behandling och forskning 2022 Överläkare Daniel Molin föreläser om Hodgkins lymfom och fem pratar blodcancervård Överläkare Thomas Relander föreläser om T-cellslymfom & hudlymfom 2022 Överläkare Maria Strandberg föreläser om kronisk lymfatisk leukemi, KLL 2022 Lymfom-KLL-dagen 22 - om aggressiva B-cellslymfom & CAR-T med prof Gunilla Enblad Nu kan du se föreläsningarna från lymfomdagen 2022 här i eventarkivet Se föreläsningen om diagnosen KML med Leif Stenke Om diagnosen MYELOM - se inspelade webbinariedagen maj 2022 Om ALL-registrets möjligheter - föreläsning av Dr Anna Lübking registerhållare Om diagnosen MDS - föreläsning av Dr Magnus Tobiasson 2022 Om vård och forskning kring ALL, akut lymfatisk leukemi - delta på webbinarium Lär dig hämta ut blodcancerregistrets statistik för påverkan Se webbinariet om covid-19-behandlingar för hematologipatienter 2022 Om Blodcancerregistrets möjligheter - se webbinariet 31 mars Webbinarium om covid-19 och aktuella behandlingar för hematologipatienter 30 mars Se webbinariet om behandling av MPN-diagnoser och stark patient Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Föreläsning hälsoekonomi kl. 13-14 Se Dr. Jesper Aasa:s föreläsning om vikten av rörelse och träning vid blodsjukdomar Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Sicklecellsjukdom i svensk sjukvård - välkommen på webbinarium 23/2 Webbinar: The Evolving COVID-19 Pandemic in Patients with MPN Webbinarium - Sexuell hälsa och cancer Live Webbinarium - Lymfomdagen 15 september Föreläsning om MPN och covid-19 Dr Hareth Nahi - Framsteg i behandlingen av myelom Lunchföreläsning "Nuets förnöjsamhet" Myelom - sjukdomen och hur vi behandlar den 2021 KLL-veckan 2020 del 3 - Pågående kliniska studier inom KLL KLL-veckan 2020 del 2- Behandlingsmöjligheter inom KLL KLL-veckan del 1 Lenas berättelse Nya behandlingsmöjligheter inom lymfomområdet 2020 Nya behandlingsmöjligheter inom myelomområdet 2020 Nationella MPN-Dagen (1) MDS- & AML-Dagen (1) Myelomsatsning Väst Svarte Petter Du är inte ensam... Blodcancerdagen Ökat patientinflytande (nya behandlingar) Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Lanseringsevent Livskraft Myelomdagen 2019 Int. Lymfomdagen Sverigedagen MDS/AML Personcentrerad vård? VTEDB Almedalen Nationella MPN-Dagen Sverigedagen KLL Livskraft Temadag Cancerrehab Lymfomsatsning Mellersta Lymfomsatsning Syd Lymfomsatsning 2018 Hälsovinster eller hälsoförluster? Inga Fler Utredningar! Om du bara visste

Myelomdagen 2019

Seminarium

Starttid: fredag 27 sep. 2019
FÖR MER INFO & PROGRAM - KLICKA HÄR


I Sverige drabbas omkring 600 personer årligen av den enskilt vanligaste blodcancerdiagnosen myelom. I takt med bättre och mer effektiva behandlingar samt ökad överlevnad, blir det allt fler människor som lever med diagnosen som kroniska canceröverlevare. Behandlingsmöjligheterna vid myelom fortsätter att utvecklas i stadig takt, men kräver ofta olika kombinationer av läkemedel. Något som varken hälso- och sjukvården eller samhället står rustade för i dagsläget. 

Hur ska vi säkerställa att patienter i Sverige kan få tillgång till behandling precis som drabbade i andra länder? Vem ansvarar för att patienten får bästa möjliga vård som finns tillgänlig i Europa? Vad säger kvalitetsregistren om behandling av myelom? Hur ska man prissätta och finansiera dessa nya innovativa (kombinationer av) läkemedel? Vilken nytta har de för patienten och hur kan man föra deras talan vad gäller dessa komplicerade utmaningar? 

Det är några av de frågor som står i fokus på seminariet Myelomdagen 2019 som kommer att arrangeras den 27 september på Bygget fest konferens (Norrlandsgatan 11) i Stockholm. Delta gör utöver Förbundsordförande Lise-lott Eriksson välrenommerade namn som professor Ola Landgren (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York), överläkare Hareth Nahi (Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge), Gerd Lärsfars (ordförande, NT-rådet) och Anna-Lena Hogerud (vice ordförande, SKL:s Sjukvårdsdelegation). 

Seminariet ifråga vänder sig i första hand till vården, politiker och tjänstemän. De aktörer som har mandat att påverka i frågor viktiga för Blodcancerförbundets medlemmar. Där fokus för denna aktivitet alltså ligger på att tillgängliggöra ny forskning inom blodcancerområdet till patienter i Sverige. En komplex fråga som vi på förbundskansliet är väl insatta i, och ser fram emot att diskutera den 27 september i landets huvudstad. 


 

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter