Evenemang
Event Arkiv
Se temaföreläsningen om kost & mag- & tarmbesvär vid cancer Temadag om lymfom och kronisk lymfatisk leukemi KLL 15 september Om MPN-diagnoserna - se föreläsningen m Dr. Anna Ravn Landtblom Om mastocytos - se överläkare Johanna Ungerstedts föreläsning om nutid och framtid Om KMML - inspelad forskningsföreläsning med Johanna Ungerstedt Om covid-19 behandlingar när man har nedsatt immunförsvar - föreläsning Dr Ola Blennow 25/1-2023 Se forskningsföreläsningarna vid Blodcancerförbundets 40 årsjubileum Prof. Mats Jerkeman föreläser om mantelcellymfom - behandling och forskning 2022 Överläkare Daniel Molin föreläser om Hodgkins lymfom och fem pratar blodcancervård Överläkare Thomas Relander föreläser om T-cellslymfom & hudlymfom 2022 Överläkare Maria Strandberg föreläser om kronisk lymfatisk leukemi, KLL 2022 Lymfom-KLL-dagen 22 - om aggressiva B-cellslymfom & CAR-T med prof Gunilla Enblad Nu kan du se föreläsningarna från lymfomdagen 2022 här i eventarkivet Se föreläsningen om diagnosen KML med Leif Stenke Om diagnosen MYELOM - se inspelade webbinariedagen maj 2022 Om ALL-registrets möjligheter - föreläsning av Dr Anna Lübking registerhållare Om diagnosen MDS - föreläsning av Dr Magnus Tobiasson 2022 Om vård och forskning kring ALL, akut lymfatisk leukemi - delta på webbinarium Lär dig hämta ut blodcancerregistrets statistik för påverkan Se webbinariet om covid-19-behandlingar för hematologipatienter 2022 Om Blodcancerregistrets möjligheter - se webbinariet 31 mars Webbinarium om covid-19 och aktuella behandlingar för hematologipatienter 30 mars Se webbinariet om behandling av MPN-diagnoser och stark patient Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Föreläsning hälsoekonomi kl. 13-14 Se Dr. Jesper Aasa:s föreläsning om vikten av rörelse och träning vid blodsjukdomar Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Sicklecellsjukdom i svensk sjukvård - välkommen på webbinarium 23/2 Webbinar: The Evolving COVID-19 Pandemic in Patients with MPN Webbinarium - Sexuell hälsa och cancer Live Webbinarium - Lymfomdagen 15 september Föreläsning om MPN och covid-19 Dr Hareth Nahi - Framsteg i behandlingen av myelom Lunchföreläsning "Nuets förnöjsamhet" Myelom - sjukdomen och hur vi behandlar den 2021 KLL-veckan 2020 del 3 - Pågående kliniska studier inom KLL KLL-veckan 2020 del 2- Behandlingsmöjligheter inom KLL KLL-veckan del 1 Lenas berättelse Nya behandlingsmöjligheter inom lymfomområdet 2020 Nya behandlingsmöjligheter inom myelomområdet 2020 Nationella MPN-Dagen (1) MDS- & AML-Dagen (1) Myelomsatsning Väst Svarte Petter Du är inte ensam... Blodcancerdagen Ökat patientinflytande (nya behandlingar) Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Lanseringsevent Livskraft Myelomdagen 2019 Int. Lymfomdagen Sverigedagen MDS/AML Personcentrerad vård? VTEDB Almedalen Nationella MPN-Dagen Sverigedagen KLL Livskraft Temadag Cancerrehab Lymfomsatsning Mellersta Lymfomsatsning Syd Lymfomsatsning 2018 Hälsovinster eller hälsoförluster? Inga Fler Utredningar! Om du bara visste

Om covid-19 behandlingar när man har nedsatt immunförsvar - föreläsning Dr Ola Blennow 25/1-2023

Blodcancerförbundet anordnade ett webbinarium om att leva med kronisk lymfatisk leukemi, KLL och risken att drabbas av covid-19. Detta erbjöds alla Blodcancerförbundets medlemmar den 25/1 mellan klockan 15.00-16.00 och här är Ola Blennows föreläsning om aktuella Covid-19-behandlingar 2023.

Starttid: tisdag 31 jan. 2023
Startbild Covid 19 Virusinfektion Ola Blennow Webbinarie 2023

 

https://youtu.be/-Wyhp1EYoeQ

Överläkare Ola Blennow går igenom vilka behandlingar som är aktuella 2023 när man har ett nedsatt immunförsvar, som många patienter får under behandlingen av en allvarlig blodcancersjukdom. Föreläsare är Ola Blennow, överläkare i infektionsmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Detta webbinarium erbjöds alla Blodcancerförbundets medlemmar den 25/1-2023. Under webbinariet medverkade ett par andra läkare men de ville inte att deras föreläsningar spelades in.

Övriga föreläsningar i detta webbinarium (den 25/1-23) spelades inte in för att publiceras i efterskott. Men det finns också ett tidigare webbinarium från våren 2022 om covid-19 och att leva med blodcancersjukdom på vår Youtubekanal. Här är länken till det webbinariet, där Dr. Ola Blennow också medverkade: https://youtu.be/tVG-Qd9pqlQ 

--------------------------------------------------------------------------

Föreläsningstimmen den 25 januari 2023 innehöll följande:

• Olina Lind, medicinskt sakkunnig på Blodcancerförbundet hälsar välkomna

• Covid-19 uppdatering Omikron KLL från våren 2022: lärdomar till denna vinter. Föreläsare Hanna Murén Ingelman-Sundberg, PhD, ST-läkare, Karolinska universitetssjukhuset.

• Hur ser det ut framåt med vaccination för patienter med KLL och andra blodsjukdomar? Föreläsare Lotta Hansson, Docent, överläkare Karolinska universitetssjukhuset.

• Vad händer framåt inom KLL-behandling generellt? Föreläsare Anders Österborg, prof, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset.

• Behandling av Covid-19 – vilka alternativ finns? Föreläsare Ola Blennow, överläkare i infektionsmedicin, Karolinska universitetssjukhuset.

• Frågestund ca 15 min

 

 

Till blodcancerforskningen via Blodcancerfonden:

Bidra till blodcancerforskning via blodcancerfonden

QR-kod blodcancerfonden

 

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter