Evenemang
Event Arkiv
Temadag om lymfom och kronisk lymfatisk leukemi KLL 15 september Om MPN-diagnoserna - se föreläsningen m Dr. Anna Ravn Landtblom Om mastocytos - se överläkare Johanna Ungerstedts föreläsning om nutid och framtid Om KMML - inspelad forskningsföreläsning med Johanna Ungerstedt Om covid-19 behandlingar när man har nedsatt immunförsvar - föreläsning Dr Ola Blennow 25/1-2023 Se forskningsföreläsningarna vid Blodcancerförbundets 40 årsjubileum Prof. Mats Jerkeman föreläser om mantelcellymfom - behandling och forskning 2022 Överläkare Daniel Molin föreläser om Hodgkins lymfom och fem pratar blodcancervård Överläkare Thomas Relander föreläser om T-cellslymfom & hudlymfom 2022 Överläkare Maria Strandberg föreläser om kronisk lymfatisk leukemi, KLL 2022 Lymfom-KLL-dagen 22 - om aggressiva B-cellslymfom & CAR-T med prof Gunilla Enblad Nu kan du se föreläsningarna från lymfomdagen 2022 här i eventarkivet Se föreläsningen om diagnosen KML med Leif Stenke Om diagnosen MYELOM - se inspelade webbinariedagen maj 2022 Om ALL-registrets möjligheter - föreläsning av Dr Anna Lübking registerhållare Om diagnosen MDS - föreläsning av Dr Magnus Tobiasson 2022 Om vård och forskning kring ALL, akut lymfatisk leukemi - delta på webbinarium Lär dig hämta ut blodcancerregistrets statistik för påverkan Se webbinariet om covid-19-behandlingar för hematologipatienter 2022 Om Blodcancerregistrets möjligheter - se webbinariet 31 mars Webbinarium om covid-19 och aktuella behandlingar för hematologipatienter 30 mars Se webbinariet om behandling av MPN-diagnoser och stark patient Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Föreläsning hälsoekonomi kl. 13-14 Se Dr. Jesper Aasa:s föreläsning om vikten av rörelse och träning vid blodsjukdomar Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Sicklecellsjukdom i svensk sjukvård - välkommen på webbinarium 23/2 Webbinar: The Evolving COVID-19 Pandemic in Patients with MPN Webbinarium - Sexuell hälsa och cancer Live Webbinarium - Lymfomdagen 15 september Föreläsning om MPN och covid-19 Dr Hareth Nahi - Framsteg i behandlingen av myelom Lunchföreläsning "Nuets förnöjsamhet" Myelom - sjukdomen och hur vi behandlar den 2021 KLL-veckan 2020 del 3 - Pågående kliniska studier inom KLL KLL-veckan 2020 del 2- Behandlingsmöjligheter inom KLL KLL-veckan del 1 Lenas berättelse Nya behandlingsmöjligheter inom lymfomområdet 2020 Nya behandlingsmöjligheter inom myelomområdet 2020 Nationella MPN-Dagen (1) MDS- & AML-Dagen (1) Myelomsatsning Väst Svarte Petter Du är inte ensam... Blodcancerdagen Ökat patientinflytande (nya behandlingar) Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Lanseringsevent Livskraft Myelomdagen 2019 Int. Lymfomdagen Sverigedagen MDS/AML Personcentrerad vård? VTEDB Almedalen Nationella MPN-Dagen Sverigedagen KLL Livskraft Temadag Cancerrehab Lymfomsatsning Mellersta Lymfomsatsning Syd Lymfomsatsning 2018 Hälsovinster eller hälsoförluster? Inga Fler Utredningar! Om du bara visste

Om diagnosen MYELOM - se inspelade webbinariedagen maj 2022

Varmt välkommen att ta del av Blodcancerförbundets temadag om diagnosen myelom, som hölls i Göteborg lördagen den 14 maj. Webbinariet spelades in och här nedan hittar du den redigerade videoversionen.

Starttid: onsdag 25 maj 2022
Startbild Video Myelomdagen I Göteborg 2022 Med Kart Och Loggomontage

Klicka på den vita pilen på bilden ovan, så startar videon!

I inspelningen medverkar hematologläkarna Cecilie Hveding och Konstantinos Lemonakis, patienter och företrädare för Blodcancerförbundet.

Läkaren Cecilie Hveding inledde med en föreläsning om myelom samt aktuella och kommande behandlingar inom området. Sist i inspelningen hålls ett panelsamtal om vikten av snabb introduktion av nya läkemedel inom myelomområdet och möjligheten att delta i kliniska studier.

Denna temadag arrangerades på plats i Göteborg, men kunde också ses på Internet via en zoomlänk.

Programmet:

Kap 1 En inledande kort hälsning på engelska från Serdar Erdogan, Director, Global Myeloma Action Network and European & Middle Eastern Patient Programs, som ekonomiskt bidrog till att denna dag kunde arrangeras

Kap 2 Lise-lott Eriksson, Förbundsordförande Blodcancerförbundet föreläser om vikten av nya terapier och patientinvolvering på systemnivå.

Kap 3 Cecile Hveding Blimark, Hematolog, föreläser om myelom, samt aktuella och kommande behandlingar inom området.

Kap 4 Olina Lind, Medicinskt Sakkunnig Blodcancerförbundet, föreläser om patientinvolvering i blodcancerforskningen.

Kap 5 Paneldiskussion med: Cecile Hveding Blimark, Hematolog Konstantinos Lemonakis, Hematolog Peter Svensson, Myelompatient Matti Andersson, Myelompatient

Genom att ansluta sig till detta webbinarium, gav deltagarna och de medverkande sitt samtycke till att medverkar enligt den europeiska dataskyddsförordningen GDPR. 

Håkan Sjunnesson / webbredaktör

 

Samarbetande företag och organisation

Denna utbildnings- och fortbildningsdag för Blodcancerförbundets medlemmar ägde rum i samarbete med:

sanofi genzyme logotype

BMS logotype

International myeloma foundation logotype


myelomkonferens maj 2022
Göteborgskarta för myeolomseminariet 14 maj 2022 scandic Crown

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter