Evenemang
Event Arkiv
Se temaföreläsningen om kost & mag- & tarmbesvär vid cancer Temadag om lymfom och kronisk lymfatisk leukemi KLL 15 september Om MPN-diagnoserna - se föreläsningen m Dr. Anna Ravn Landtblom Om mastocytos - se överläkare Johanna Ungerstedts föreläsning om nutid och framtid Om KMML - inspelad forskningsföreläsning med Johanna Ungerstedt Om covid-19 behandlingar när man har nedsatt immunförsvar - föreläsning Dr Ola Blennow 25/1-2023 Se forskningsföreläsningarna vid Blodcancerförbundets 40 årsjubileum Prof. Mats Jerkeman föreläser om mantelcellymfom - behandling och forskning 2022 Överläkare Daniel Molin föreläser om Hodgkins lymfom och fem pratar blodcancervård Överläkare Thomas Relander föreläser om T-cellslymfom & hudlymfom 2022 Överläkare Maria Strandberg föreläser om kronisk lymfatisk leukemi, KLL 2022 Lymfom-KLL-dagen 22 - om aggressiva B-cellslymfom & CAR-T med prof Gunilla Enblad Nu kan du se föreläsningarna från lymfomdagen 2022 här i eventarkivet Se föreläsningen om diagnosen KML med Leif Stenke Om diagnosen MYELOM - se inspelade webbinariedagen maj 2022 Om ALL-registrets möjligheter - föreläsning av Dr Anna Lübking registerhållare Om diagnosen MDS - föreläsning av Dr Magnus Tobiasson 2022 Om vård och forskning kring ALL, akut lymfatisk leukemi - delta på webbinarium Lär dig hämta ut blodcancerregistrets statistik för påverkan Se webbinariet om covid-19-behandlingar för hematologipatienter 2022 Om Blodcancerregistrets möjligheter - se webbinariet 31 mars Webbinarium om covid-19 och aktuella behandlingar för hematologipatienter 30 mars Se webbinariet om behandling av MPN-diagnoser och stark patient Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Föreläsning hälsoekonomi kl. 13-14 Se Dr. Jesper Aasa:s föreläsning om vikten av rörelse och träning vid blodsjukdomar Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Sicklecellsjukdom i svensk sjukvård - välkommen på webbinarium 23/2 Webbinar: The Evolving COVID-19 Pandemic in Patients with MPN Webbinarium - Sexuell hälsa och cancer Live Webbinarium - Lymfomdagen 15 september Föreläsning om MPN och covid-19 Dr Hareth Nahi - Framsteg i behandlingen av myelom Lunchföreläsning "Nuets förnöjsamhet" Myelom - sjukdomen och hur vi behandlar den 2021 KLL-veckan 2020 del 3 - Pågående kliniska studier inom KLL KLL-veckan 2020 del 2- Behandlingsmöjligheter inom KLL KLL-veckan del 1 Lenas berättelse Nya behandlingsmöjligheter inom lymfomområdet 2020 Nya behandlingsmöjligheter inom myelomområdet 2020 Nationella MPN-Dagen (1) MDS- & AML-Dagen (1) Myelomsatsning Väst Svarte Petter Du är inte ensam... Blodcancerdagen Ökat patientinflytande (nya behandlingar) Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Lanseringsevent Livskraft Myelomdagen 2019 Int. Lymfomdagen Sverigedagen MDS/AML Personcentrerad vård? VTEDB Almedalen Nationella MPN-Dagen Sverigedagen KLL Livskraft Temadag Cancerrehab Lymfomsatsning Mellersta Lymfomsatsning Syd Lymfomsatsning 2018 Hälsovinster eller hälsoförluster? Inga Fler Utredningar! Om du bara visste

Inga Fler Utredningar!

Intressepolitisk satsning

Starttid: torsdag 8 mars 2018
Sluttid: måndag 2 juli 2018
Skärmavbild 2018 06 12 Kl. 06.57.05

Snabbare tillgång till nya livshöjande behandlingar och att enklare kunna driva kliniska studier / blodcancerforskning. Två viktiga frågor som ligger helt i linje med Blodcancerförbundets övergripande mål om att ”arbeta för en bättre och mer jämlik vård” samt ”stötta blod- och blodcancerforskning”. Dessa planerar vi också att belysa genom den ambitiösa satsningen döpt till Inga Fler Utredningar! vars första del är tänkt att bestå av sex slutna regionala rundabordssamtal våren 2018 med start i mars. 

Tanken bakom projektets första halva är att arrangera ett rundabordssamtal inom vart och ett av Sveriges sex Regionalt CancerCentrum (RCC) med inplanerade aktiviteter i Stockholm, Göteborg, Umeå, Uppsala, Linköping och Lund. Målet är i första hand att upplysa framförallt  politiker på regional nivå om att processen kring nationellt införande av nya läkemedel bör ses över och lyfta fram behovet av bättre incitament för att kunna bedriva kliniska studier / forskning inom blodcancerområdet. 

De sex rundabordssamtalen kommer sedan att summeras under politikerveckan på Gotland i form av en öppen paneldebatt måndagen den 2a juli. Blodcancerförbundets förhoppning med Hälsovinster eller hälsoförluster - vart är Sverige på väg? är att få till verklig förändring på riksnivå då detta är utmaningar som berör alla blodcancerdrabbade oavsett diagnos. De som är i störst behov är dock dem som dör i förtid i väntan på behandlingar som gör att våra medlemmar tvingas bli medicinska flyktingar till andra länder i Europa där dessa finns tillgängliga. 

Något som Blodcancerförbundet självklart tycker det är hög tid att ändra på, och en av de frågor vi kommer att ta upp i samband med denna landsomfattande satsning. Ett lösningsorienterat åtagande som förhoppningsvis kommer bidra till positiv och verklig förändring för landets blodcancerberörda. Det är om inte annat Blodcancerförbundets mål med projektet, som enligt vår uppfattning ligger helt rätt i tiden med tanke på kommande Riksdagsval i höst. 

 

Med stöd av AbbVie, Amgen, BMS, Celgene, Janssen, Pfizer, Roche och Takeda

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter