Evenemang
Event Arkiv
Se temaföreläsningen om kost & mag- & tarmbesvär vid cancer Temadag om lymfom och kronisk lymfatisk leukemi KLL 15 september Om MPN-diagnoserna - se föreläsningen m Dr. Anna Ravn Landtblom Om mastocytos - se överläkare Johanna Ungerstedts föreläsning om nutid och framtid Om KMML - inspelad forskningsföreläsning med Johanna Ungerstedt Om covid-19 behandlingar när man har nedsatt immunförsvar - föreläsning Dr Ola Blennow 25/1-2023 Se forskningsföreläsningarna vid Blodcancerförbundets 40 årsjubileum Prof. Mats Jerkeman föreläser om mantelcellymfom - behandling och forskning 2022 Överläkare Daniel Molin föreläser om Hodgkins lymfom och fem pratar blodcancervård Överläkare Thomas Relander föreläser om T-cellslymfom & hudlymfom 2022 Överläkare Maria Strandberg föreläser om kronisk lymfatisk leukemi, KLL 2022 Lymfom-KLL-dagen 22 - om aggressiva B-cellslymfom & CAR-T med prof Gunilla Enblad Nu kan du se föreläsningarna från lymfomdagen 2022 här i eventarkivet Se föreläsningen om diagnosen KML med Leif Stenke Om diagnosen MYELOM - se inspelade webbinariedagen maj 2022 Om ALL-registrets möjligheter - föreläsning av Dr Anna Lübking registerhållare Om diagnosen MDS - föreläsning av Dr Magnus Tobiasson 2022 Om vård och forskning kring ALL, akut lymfatisk leukemi - delta på webbinarium Lär dig hämta ut blodcancerregistrets statistik för påverkan Se webbinariet om covid-19-behandlingar för hematologipatienter 2022 Om Blodcancerregistrets möjligheter - se webbinariet 31 mars Webbinarium om covid-19 och aktuella behandlingar för hematologipatienter 30 mars Se webbinariet om behandling av MPN-diagnoser och stark patient Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Föreläsning hälsoekonomi kl. 13-14 Se Dr. Jesper Aasa:s föreläsning om vikten av rörelse och träning vid blodsjukdomar Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Sicklecellsjukdom i svensk sjukvård - välkommen på webbinarium 23/2 Webbinar: The Evolving COVID-19 Pandemic in Patients with MPN Webbinarium - Sexuell hälsa och cancer Live Webbinarium - Lymfomdagen 15 september Föreläsning om MPN och covid-19 Dr Hareth Nahi - Framsteg i behandlingen av myelom Lunchföreläsning "Nuets förnöjsamhet" Myelom - sjukdomen och hur vi behandlar den 2021 KLL-veckan 2020 del 3 - Pågående kliniska studier inom KLL KLL-veckan 2020 del 2- Behandlingsmöjligheter inom KLL KLL-veckan del 1 Lenas berättelse Nya behandlingsmöjligheter inom lymfomområdet 2020 Nya behandlingsmöjligheter inom myelomområdet 2020 Nationella MPN-Dagen (1) MDS- & AML-Dagen (1) Myelomsatsning Väst Svarte Petter Du är inte ensam... Blodcancerdagen Ökat patientinflytande (nya behandlingar) Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Lanseringsevent Livskraft Myelomdagen 2019 Int. Lymfomdagen Sverigedagen MDS/AML Personcentrerad vård? VTEDB Almedalen Nationella MPN-Dagen Sverigedagen KLL Livskraft Temadag Cancerrehab Lymfomsatsning Mellersta Lymfomsatsning Syd Lymfomsatsning 2018 Hälsovinster eller hälsoförluster? Inga Fler Utredningar! Om du bara visste

Lär dig hämta ut blodcancerregistrets statistik för påverkan

Det här är en webbinarieföreläsning med statistiker på Regionalt cancercentrum (RCC) Väst, som arrangerades av Blodcancerförbundet. Du får lära dig hur man hämtar ut intressant vårdstatistik för opinionsbildning och din egen skull, i blodcancerregistrets interaktiva rapporter.

Starttid: söndag 10 apr. 2022
Startbild Blodcancerregistret Utbildningwebbinarium

Blodcancerförbundet har representanter i Blodcancerregistret, ett register som gör det möjligt för regioner, enskilda kliniker och privatpersoner att göra jämförelser på hur utredningar, diagnostik och behandlingar utförs.

Det är Blodcancerregistrets statistiker Anna Genell och Chenyang Zhang som håller i genomgången i det här webbinariet, som anordnades av Blodcancerförbundet, BLCF våren 2022. Blodcancerregistret drivs av Regionalt cancercentrum, RCC som finns i respektive sjukvårdsregion. Målet med registret är bland annat att man ska kunna analysera överlevnad för olika blodcancerdiagnoser och för olika ålders- och behandlingsgrupper.

Klicka på bildens pil nedan för att ta del av föreläsningen:

Mycket intressant information

Blodcancerregistret gör det möjligt för regioner och enskilda kliniker och privatpersoner att göra jämförelser på hur utredning, diagnostik och behandling görs nationellt. Blodcancerförbundet har representanter i Blodcancerregistret.

Mycket information finns att tillgå via de interaktiva rapporterna, såsom ålders- och könsfördelning för olika blodcancerdiagnoser, hur många som får en viss behandling och vilken typ av diagnostik som utförs inom en viss diagnos. De interaktiva rapporterna nås genom länken: cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/

i frågestunden efter föreläsningen medverkar förutom Blodcancerregistrets statistiker Anna Genell och Chenyang Zhang, också Blodcancerförbundets medarbetare Olina Lind, medicinskt sakkunnig och förbundsordförande Lise-lott Eriksson.

 

Håkan Sjunnesson/BLCF

 

Alla deltagare var GDPR-informerade

Alla deltagare var GDPR-informerade genom att följande text fanns vid länken i inbjudningen att delta i detta inspelade webbinarium:
"Genom att ansluta dig till detta webbinarium, ger du ditt samtycke till att du deltar och medverkar enligt den europeiska dataskyddsförordningen GDPR. Det inspelade webbinariet och bilder därifrån, kan sedan komma att publiceras i Blodcancerförbundets kommunikationskanaler och finnas där tills vidare. Du kan välja att delta synligt eller mer osynligt, genom att stänga av din webbkamera och använda ett fingerat namn när du ansluter."

startbild blodcancerregisterföreläsning

 

--------------------------------------------------------------------------------

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter