Evenemang
Event Arkiv
Se temaföreläsningen om kost & mag- & tarmbesvär vid cancer Temadag om lymfom och kronisk lymfatisk leukemi KLL 15 september Om MPN-diagnoserna - se föreläsningen m Dr. Anna Ravn Landtblom Om mastocytos - se överläkare Johanna Ungerstedts föreläsning om nutid och framtid Om KMML - inspelad forskningsföreläsning med Johanna Ungerstedt Om covid-19 behandlingar när man har nedsatt immunförsvar - föreläsning Dr Ola Blennow 25/1-2023 Se forskningsföreläsningarna vid Blodcancerförbundets 40 årsjubileum Prof. Mats Jerkeman föreläser om mantelcellymfom - behandling och forskning 2022 Överläkare Daniel Molin föreläser om Hodgkins lymfom och fem pratar blodcancervård Överläkare Thomas Relander föreläser om T-cellslymfom & hudlymfom 2022 Överläkare Maria Strandberg föreläser om kronisk lymfatisk leukemi, KLL 2022 Lymfom-KLL-dagen 22 - om aggressiva B-cellslymfom & CAR-T med prof Gunilla Enblad Nu kan du se föreläsningarna från lymfomdagen 2022 här i eventarkivet Se föreläsningen om diagnosen KML med Leif Stenke Om diagnosen MYELOM - se inspelade webbinariedagen maj 2022 Om ALL-registrets möjligheter - föreläsning av Dr Anna Lübking registerhållare Om diagnosen MDS - föreläsning av Dr Magnus Tobiasson 2022 Om vård och forskning kring ALL, akut lymfatisk leukemi - delta på webbinarium Lär dig hämta ut blodcancerregistrets statistik för påverkan Se webbinariet om covid-19-behandlingar för hematologipatienter 2022 Om Blodcancerregistrets möjligheter - se webbinariet 31 mars Webbinarium om covid-19 och aktuella behandlingar för hematologipatienter 30 mars Se webbinariet om behandling av MPN-diagnoser och stark patient Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Föreläsning hälsoekonomi kl. 13-14 Se Dr. Jesper Aasa:s föreläsning om vikten av rörelse och träning vid blodsjukdomar Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Sicklecellsjukdom i svensk sjukvård - välkommen på webbinarium 23/2 Webbinar: The Evolving COVID-19 Pandemic in Patients with MPN Webbinarium - Sexuell hälsa och cancer Live Webbinarium - Lymfomdagen 15 september Föreläsning om MPN och covid-19 Dr Hareth Nahi - Framsteg i behandlingen av myelom Lunchföreläsning "Nuets förnöjsamhet" Myelom - sjukdomen och hur vi behandlar den 2021 KLL-veckan 2020 del 3 - Pågående kliniska studier inom KLL KLL-veckan 2020 del 2- Behandlingsmöjligheter inom KLL KLL-veckan del 1 Lenas berättelse Nya behandlingsmöjligheter inom lymfomområdet 2020 Nya behandlingsmöjligheter inom myelomområdet 2020 Nationella MPN-Dagen (1) MDS- & AML-Dagen (1) Myelomsatsning Väst Svarte Petter Du är inte ensam... Blodcancerdagen Ökat patientinflytande (nya behandlingar) Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Lanseringsevent Livskraft Myelomdagen 2019 Int. Lymfomdagen Sverigedagen MDS/AML Personcentrerad vård? VTEDB Almedalen Nationella MPN-Dagen Sverigedagen KLL Livskraft Temadag Cancerrehab Lymfomsatsning Mellersta Lymfomsatsning Syd Lymfomsatsning 2018 Hälsovinster eller hälsoförluster? Inga Fler Utredningar! Om du bara visste

Personcentrerad vård?

Almedalsseminarium

Starttid: torsdag 4 juli 2019

Bakgrund (Blodcancer-koll.se)

För att öka kunskapen om den enskilt vanligast förekommande blodcancerdiagnosen myelom har Blodcancerförbundet och patientportalen Netdoktor genomfört upplysningskampanjen Blodcancer-koll.se. Över tio procent av de tusentals människor som lever med myelom i Sverige idag har i kampanjen utförligt berättat om sin sjukdom och vardag. Undersökningen visar bland annat att det bara är hälften av de drabbade som får träffa samma läkare, medan endast en tredjedel har kontinuerlig tillgång till en kontaktsjuksköterska. 

 


Långt kvar till personcentrerad vård inom blodcancer?

Patienternas och de anhörigas berättelser från ovan nämnda kampanj har gett värdefulla insikter om hur hälso- och sjukvården inom myelom kan förbättras. De ligger även till grund för Almedalsseminariet Långt kvar till personcentrerad vård inom blodcancer? som arrangeras av Blodcancerförbundet i samarbete med Netdoktor. Samtalen under de drygt 45 minuterna som aktiviteten väntas pågå kommer att fokusera på hur vården av personer med myelom kan bli mer individanpassad och personcentrerad.

Tack vare nya behandlingar blir det allt fler som lever med en kronisk cancersjukdom som myelom, men är vården verkligen redo för de krav på kontinuitet och uppföljningar som detta medför? 

Det är den huvudsakliga frågan som kommer att diskuteras den 4 juli på Wisby Strand (Strandvägen 4) i samband med denna aktivitet som sker under Almedalsveckan 2019. Tidpunkten som gäller är kl. 09.30-10.15 och medverka i arrangemanget gör bland andra Jonas Andersson (Vice ordförande Hälso- och Sjukvårdsnämnden, Västra Götaland), Maria Strandberg (Länsverksamhetschef Medicin, Västernorrland) och Hans Hägglund (Nationell Cancersamordnare, RCC i Samverkan). 


 

Upplysningskampanjen Blodcancer-koll.se och seminariet Långt kvar till 

personcentrerad vård inom myelom? genomförs med stöd av Takeda

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter