Evenemang
Event Arkiv
Temaföreläsning om mag- & tarmbesvär vid cancer - Göteborg Temaföreläsningar om toxisk neuropati och smärta Temaföreläsning om myelom - komplikationer och biverkningar Temaeftermiddag om cancerrehabilitering - Ängelholm eller digitalt Temaföreläsning om infektioner vid olika blodcancerdiagnoser Temaföreläsning om "fatigue" hjärntrötthet vid blodcancer Temadag om lymfom och kronisk lymfatisk leukemi KLL 15 september Om MPN-diagnoserna - se föreläsningen m Dr. Anna Ravn Landtblom Om mastocytos - se överläkare Johanna Ungerstedts föreläsning om nutid och framtid Om KMML - inspelad forskningsföreläsning med Johanna Ungerstedt Om covid-19 behandlingar när man har nedsatt immunförsvar - föreläsning Dr Ola Blennow 25/1-2023 Se forskningsföreläsningarna vid Blodcancerförbundets 40 årsjubileum Prof. Mats Jerkeman föreläser om mantelcellymfom - behandling och forskning 2022 Överläkare Daniel Molin föreläser om Hodgkins lymfom och fem pratar blodcancervård Överläkare Thomas Relander föreläser om T-cellslymfom & hudlymfom 2022 Överläkare Maria Strandberg föreläser om kronisk lymfatisk leukemi, KLL 2022 Lymfom-KLL-dagen 22 - om aggressiva B-cellslymfom & CAR-T med prof Gunilla Enblad Nu kan du se föreläsningarna från lymfomdagen 2022 här i eventarkivet Se föreläsningen om diagnosen KML med Leif Stenke Om diagnosen MYELOM - se inspelade webbinariedagen maj 2022 Om ALL-registrets möjligheter - föreläsning av Dr Anna Lübking registerhållare Om diagnosen MDS - föreläsning av Dr Magnus Tobiasson 2022 Om vård och forskning kring ALL, akut lymfatisk leukemi - delta på webbinarium Lär dig hämta ut blodcancerregistrets statistik för påverkan Se webbinariet om covid-19-behandlingar för hematologipatienter 2022 Om Blodcancerregistrets möjligheter - se webbinariet 31 mars Webbinarium om covid-19 och aktuella behandlingar för hematologipatienter 30 mars Se webbinariet om behandling av MPN-diagnoser och stark patient Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Föreläsning hälsoekonomi kl. 13-14 Se Dr. Jesper Aasa:s föreläsning om vikten av rörelse och träning vid blodsjukdomar Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Sicklecellsjukdom i svensk sjukvård - välkommen på webbinarium 23/2 Webbinar: The Evolving COVID-19 Pandemic in Patients with MPN Webbinarium - Sexuell hälsa och cancer Live Webbinarium - Lymfomdagen 15 september Föreläsning om MPN och covid-19 Dr Hareth Nahi - Framsteg i behandlingen av myelom Lunchföreläsning "Nuets förnöjsamhet" Myelom - sjukdomen och hur vi behandlar den 2021 KLL-veckan 2020 del 3 - Pågående kliniska studier inom KLL KLL-veckan 2020 del 2- Behandlingsmöjligheter inom KLL KLL-veckan del 1 Lenas berättelse Nya behandlingsmöjligheter inom lymfomområdet 2020 Nya behandlingsmöjligheter inom myelomområdet 2020 Nationella MPN-Dagen (1) MDS- & AML-Dagen (1) Myelomsatsning Väst Svarte Petter Du är inte ensam... Blodcancerdagen Ökat patientinflytande (nya behandlingar) Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Lanseringsevent Livskraft Myelomdagen 2019 Int. Lymfomdagen Sverigedagen MDS/AML Personcentrerad vård? VTEDB Almedalen Nationella MPN-Dagen Sverigedagen KLL Livskraft Temadag Cancerrehab Lymfomsatsning Mellersta Lymfomsatsning Syd Lymfomsatsning 2018 Hälsovinster eller hälsoförluster? Inga Fler Utredningar! Om du bara visste

Se forskningsföreläsningarna vid Blodcancerförbundets 40 årsjubileum

Nyligen uppmärksammade Blodcancerförbundet sin 40-åriga verksamhet med en jubileumsdag fylld av olika forskningsföreläsningar inom hematologiska diagnoser. Föreläsningarna spelades in och här är nu de föreläsningar att se, som vi har fått tillstånd att publicera.

Starttid: torsdag 1 dec. 2022
BLCF 40Ar Medalj Och Hjarta O Rund Logga Med Monterade Startbilder Videoforelasningar

Blodcancerförbundet har fyllt 40 år och medaljen skapad av Maria Lönegård Malcolmgrace monterad på fri bild av Lumpi Pixabay

Klicka på den röd-vita playknappen mitt på bilderna så startar de olika videoinspelningarna. Det är en föreläsning per inspelning och de är publicerade med begränsad tillgänglighet på Blodcancerförbundets Youtube-kanal. När du startat uppspelningen så kan du förstora bilden genom att klicka på streck-rutan nere i högerhörnet. Då får du ett helskärmsläge som du kan avluta genom att trycka på Esc-knappen på tangentbordet.   

'

'

'

 '

'

'

'


'

 

'

'

 

Bidra till livsviktig forskning via Blodcancerfonden

QRkod blodcancerfonden

2015 blev Lise-lott Eriksson förbundsordförande

Lise-lott Eriksson förbundsordförande BLCF

"Blodcancerförbundet bildades 1982 och vi är väldigt stolta över vår verksamhet, som får allt större betydelse och genomslag". Det hävdar förbundsordförande Lise-lott Eriksson, tillika president/ordförande för Myeloma Patient Europe, MPE.

"Vi bidrar med kunskap och livskraft om de blodsjukdomar vi företräder och kring de nya behandlingsmöjligheter som forskas fram". 

2015 blev nuvarande förbundsordförande Lise-lott Eriksson vald och efterträdde Kerstin Holmberg:
”Kerstin Holmberg och förbundssekreterare Hasse Sandberg hade jobbat med mycket engagemang genom Nätverket mot cancer, eftersom resurserna inom förbundet var väldigt begränsade på den tiden.
”2015 rekryterades också Christian Pedersen som verksamhetsansvarig. Christian och jag insåg att flera av de frågor som var angelägna för blodcancerpatienter, inte fick tillräckligt utrymme i Nätverket mot cancer. Skulle förbundets verksamhet få ett större genomslag i de viktigaste frågorna för blodcancerpatienterna, måste vi börja jobba mer utanför nätverket", berättar Lise-lott.

Parkinsonföreträdare inspirerade till ny inriktning

”Redan första året var jag i väg på den internationella konferensen Patiens of partners, som handlade om patientinflytande i vården. Då insåg jag hur vi kunde arbeta med påverkansarbete här i Sverige. Dessutom få inspiration och kunskap från andra länders patientorganisationer.”

Lise-lott mötte där en kvinna från England, som företrädde en patientorganisation för Parkinsons sjukdom:
”Hon berättade hur de under flera år hade jobbat intensivt med att få tillgång till nya läkemedel mot sjukdomen. Hon lyckades få med sig en annan patient som levde med Parkinsons sjukdom på ett möte med beslutsfattare. På mötet fick patienten en dos med det nya läkemedlet och resultatet var förbluffande. Personen hade kommit in i rullstol och var väldigt orörlig. Läkemedlet gjorde att han kunde gå ut ur rummet. Läkemedlet blev subventionerat och började användas".

"Det fick mig att inse att patienters berättelse måste backas upp med fakta och evidens, där beslut fattas om införande och rekommendation av nya EU-godkända läkemedel i Sverige” berättar Lise-lott Eriksson.



40-årsjubileum BLCF

 

Jubileumsföreläsningsdagen gjordes med ekonomiskt stöd från:

BeiGene Sweden AB
Pfizer AB
Bristol Myers Squib/Celgene AB
Roche AB
Kyowa Kirin AB
Janssen-Cilag AB
Sanofi AB
AstraZeneca AB
AbbVie AB
Novartis AB

vimplar med BLCFlogga

För mer information:

KOMMUNIKATÖR
Håkan Sjunnesson
070 273 89 72
hakan@blodcancerforbundet.se

 

------------------

 

40-årsjubileum BLCF

Jubileumsprogrammet med föreläsningarna den 11 november 2022.

 09:00 – 09:45 Nya behandlingar inom blodcancerområdet - fokus på CAR-T, Stephan Mielke

09:50 – 10:30 Myeloproliferativa neoplasier (ET, PV, MF), Anna Ravn Landtblom

10:35 – 11:05 Myelodysplastiskt syndrom (MDS), Magnus Tobiasson

11:05 – 11:45 Aggressiva B-cellslymfom, Gunilla Enblad

11:50 – 12:20 Kronisk myeloisk leukemi (KML), Leif Stenke

12:25 – 13:00 Om Blodcancerförbundets arbete med patientinvolvering och tillgång till 
                      nya innovativa läkemedel, Lise-lott Eriksson

13:05 – 13:35 Mastocytos, Mattias Mattsson

13:40 – 14:30 Indolenta lymfom (follikulärt lymfom och marginalzonslymfom) inklusive hårcellsleukemi
                     (HCL), Mariana Villegas-Scivetti

14:35 – 15:15 Kronisk lymfatisk leukemi (KLL), Mattias Mattsson

15:20 – 16:30 Myelom och nya behandlingsmöjligheter inom blodcancerområdet - fokus på bispecifika
                      antikroppar, Hareth Nahi

-------------------

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter