Evenemang
Event Arkiv
Se temaföreläsningen om kost & mag- & tarmbesvär vid cancer Temadag om lymfom och kronisk lymfatisk leukemi KLL 15 september Om MPN-diagnoserna - se föreläsningen m Dr. Anna Ravn Landtblom Om mastocytos - se överläkare Johanna Ungerstedts föreläsning om nutid och framtid Om KMML - inspelad forskningsföreläsning med Johanna Ungerstedt Om covid-19 behandlingar när man har nedsatt immunförsvar - föreläsning Dr Ola Blennow 25/1-2023 Se forskningsföreläsningarna vid Blodcancerförbundets 40 årsjubileum Prof. Mats Jerkeman föreläser om mantelcellymfom - behandling och forskning 2022 Överläkare Daniel Molin föreläser om Hodgkins lymfom och fem pratar blodcancervård Överläkare Thomas Relander föreläser om T-cellslymfom & hudlymfom 2022 Överläkare Maria Strandberg föreläser om kronisk lymfatisk leukemi, KLL 2022 Lymfom-KLL-dagen 22 - om aggressiva B-cellslymfom & CAR-T med prof Gunilla Enblad Nu kan du se föreläsningarna från lymfomdagen 2022 här i eventarkivet Se föreläsningen om diagnosen KML med Leif Stenke Om diagnosen MYELOM - se inspelade webbinariedagen maj 2022 Om ALL-registrets möjligheter - föreläsning av Dr Anna Lübking registerhållare Om diagnosen MDS - föreläsning av Dr Magnus Tobiasson 2022 Om vård och forskning kring ALL, akut lymfatisk leukemi - delta på webbinarium Lär dig hämta ut blodcancerregistrets statistik för påverkan Se webbinariet om covid-19-behandlingar för hematologipatienter 2022 Om Blodcancerregistrets möjligheter - se webbinariet 31 mars Webbinarium om covid-19 och aktuella behandlingar för hematologipatienter 30 mars Se webbinariet om behandling av MPN-diagnoser och stark patient Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Föreläsning hälsoekonomi kl. 13-14 Se Dr. Jesper Aasa:s föreläsning om vikten av rörelse och träning vid blodsjukdomar Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Sicklecellsjukdom i svensk sjukvård - välkommen på webbinarium 23/2 Webbinar: The Evolving COVID-19 Pandemic in Patients with MPN Webbinarium - Sexuell hälsa och cancer Live Webbinarium - Lymfomdagen 15 september Föreläsning om MPN och covid-19 Dr Hareth Nahi - Framsteg i behandlingen av myelom Lunchföreläsning "Nuets förnöjsamhet" Myelom - sjukdomen och hur vi behandlar den 2021 KLL-veckan 2020 del 3 - Pågående kliniska studier inom KLL KLL-veckan 2020 del 2- Behandlingsmöjligheter inom KLL KLL-veckan del 1 Lenas berättelse Nya behandlingsmöjligheter inom lymfomområdet 2020 Nya behandlingsmöjligheter inom myelomområdet 2020 Nationella MPN-Dagen (1) MDS- & AML-Dagen (1) Myelomsatsning Väst Svarte Petter Du är inte ensam... Blodcancerdagen Ökat patientinflytande (nya behandlingar) Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Lanseringsevent Livskraft Myelomdagen 2019 Int. Lymfomdagen Sverigedagen MDS/AML Personcentrerad vård? VTEDB Almedalen Nationella MPN-Dagen Sverigedagen KLL Livskraft Temadag Cancerrehab Lymfomsatsning Mellersta Lymfomsatsning Syd Lymfomsatsning 2018 Hälsovinster eller hälsoförluster? Inga Fler Utredningar! Om du bara visste

Hälsovinster eller hälsoförluster?

Almedalsseminarium

Starttid: måndag 2 juli 2018

Den 2 juli kl. 12.00 öppnas portarna till lokal Teatern på Best Western Strand hotell  Almedalen, Visby. Adressen som gäller är Strandgatan 34 medan de två frågorna som står i fokus under seminariet Hälsovinster eller hälsoförluster - vart är Sverige på Väg? är hur vi kan säkerställa att blod- och blodcancersjuka snabbare får tillgång till nya livshöjande behandlingar, samt hur vi kan uppmuntra till fler kliniska studier och bättre incitament att bedriva blod- och blodcancerforskning i Sverige. 

Två frågor som ligger helt i linje med förbundets övergripande mål om att bidra till en bättre och mer rättvis blodcancervård. Vi har idag en alltför långsam, krånglig och oförutsägbar modell för godkännande av nya läkemedel. Detta i kombination med ett minskande antal kliniska studier och onödig byråkrati för svenska blodcancerforskare gör att många patienter tvingas bli medicinska flyktingar till andra länder i Europa där nya behandlingar och studier finns att tillgå. 

Är det verkligen värdigt ett land som Sverige att blod- och blodcancersjuka ska behöva dö i förtid, ta privata lån för att kunna finansiera sin behandling eller i värsta fall bli hänvisade till terminalvård? Alltmedan patienter i andra europeiska länder får ta del av nya framgångsrika behandlingar? Ny, innovativ och livshöjande blod- och blodcancerforskning måste göras tillgänglig även för patienter i Sverige, särskilt med tanke på Regeringens höga framtida ambitioner inom Life-Science sektorn. 

Ta gärna del av mer information kring seminariet Hälsovinster eller hälsoförluster - vart är Sverige på väg?, och varmt välkommen att boka in den 2 juli i kalendern redan idag om du har vägarna förbi Visby i början av juli! Seminariet väntas pågå från kl. 12.30-14.00 med fika och mingel från och med klockan 12. Vi bjuder dessutom på högaktuella diskussioner i samband med denna aktivitet som sätter punkt för Blodcancerförbundets intressepolitiska satsning Inga Fler Utredningar!

 

Med stöd av AbbVie, Amgen, BMS, Celgene, Janssen, Pfizer, Roche och Takeda

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter