Evenemang
Event Arkiv
Temaföreläsning om mag- & tarmbesvär vid cancer - Göteborg Temaföreläsningar om toxisk neuropati och smärta Temaföreläsning om myelom - komplikationer och biverkningar Temaeftermiddag om cancerrehabilitering - Ängelholm eller digitalt Temaföreläsning om infektioner vid olika blodcancerdiagnoser Temaföreläsning om "fatigue" hjärntrötthet vid blodcancer Temadag om lymfom och kronisk lymfatisk leukemi KLL 15 september Om MPN-diagnoserna - se föreläsningen m Dr. Anna Ravn Landtblom Om mastocytos - se överläkare Johanna Ungerstedts föreläsning om nutid och framtid Om KMML - inspelad forskningsföreläsning med Johanna Ungerstedt Om covid-19 behandlingar när man har nedsatt immunförsvar - föreläsning Dr Ola Blennow 25/1-2023 Se forskningsföreläsningarna vid Blodcancerförbundets 40 årsjubileum Prof. Mats Jerkeman föreläser om mantelcellymfom - behandling och forskning 2022 Överläkare Daniel Molin föreläser om Hodgkins lymfom och fem pratar blodcancervård Överläkare Thomas Relander föreläser om T-cellslymfom & hudlymfom 2022 Överläkare Maria Strandberg föreläser om kronisk lymfatisk leukemi, KLL 2022 Lymfom-KLL-dagen 22 - om aggressiva B-cellslymfom & CAR-T med prof Gunilla Enblad Nu kan du se föreläsningarna från lymfomdagen 2022 här i eventarkivet Se föreläsningen om diagnosen KML med Leif Stenke Om diagnosen MYELOM - se inspelade webbinariedagen maj 2022 Om ALL-registrets möjligheter - föreläsning av Dr Anna Lübking registerhållare Om diagnosen MDS - föreläsning av Dr Magnus Tobiasson 2022 Om vård och forskning kring ALL, akut lymfatisk leukemi - delta på webbinarium Lär dig hämta ut blodcancerregistrets statistik för påverkan Se webbinariet om covid-19-behandlingar för hematologipatienter 2022 Om Blodcancerregistrets möjligheter - se webbinariet 31 mars Webbinarium om covid-19 och aktuella behandlingar för hematologipatienter 30 mars Se webbinariet om behandling av MPN-diagnoser och stark patient Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Föreläsning hälsoekonomi kl. 13-14 Se Dr. Jesper Aasa:s föreläsning om vikten av rörelse och träning vid blodsjukdomar Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Sicklecellsjukdom i svensk sjukvård - välkommen på webbinarium 23/2 Webbinar: The Evolving COVID-19 Pandemic in Patients with MPN Webbinarium - Sexuell hälsa och cancer Live Webbinarium - Lymfomdagen 15 september Föreläsning om MPN och covid-19 Dr Hareth Nahi - Framsteg i behandlingen av myelom Lunchföreläsning "Nuets förnöjsamhet" Myelom - sjukdomen och hur vi behandlar den 2021 KLL-veckan 2020 del 3 - Pågående kliniska studier inom KLL KLL-veckan 2020 del 2- Behandlingsmöjligheter inom KLL KLL-veckan del 1 Lenas berättelse Nya behandlingsmöjligheter inom lymfomområdet 2020 Nya behandlingsmöjligheter inom myelomområdet 2020 Nationella MPN-Dagen (1) MDS- & AML-Dagen (1) Myelomsatsning Väst Svarte Petter Du är inte ensam... Blodcancerdagen Ökat patientinflytande (nya behandlingar) Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Lanseringsevent Livskraft Myelomdagen 2019 Int. Lymfomdagen Sverigedagen MDS/AML Personcentrerad vård? VTEDB Almedalen Nationella MPN-Dagen Sverigedagen KLL Livskraft Temadag Cancerrehab Lymfomsatsning Mellersta Lymfomsatsning Syd Lymfomsatsning 2018 Hälsovinster eller hälsoförluster? Inga Fler Utredningar! Om du bara visste

Svarte Petter

Intressepolitiskt projekt

Starttid: fredag 13 mars 2020
Sluttid: måndag 29 juni 2020
Genom nationellt ordnat införande är tanken att alla Sveriges regioner ska samverka för att uppnå en rättvis, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel över hela landet. Det är NT-rådet (Rådet för nya terapier) som utser vilka läkemedel som ska ingå i nationell samverkan och ger rekommendationer om hur de ska användas. Nationellt ordnat införande är också tänkt att byggas på nära samarbete med bland annat myndigheter (framförallt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket), kliniska experter, läkemedelsföretag och gärna även patienter / patientföreträdare. 

Långsam introduktion av värdefulla nya läkemedel är en värdeförlust inte bara för patienter, utan även för sjukvården och samhället i stort. Därför behövs en nationell process - där myndigheter och landsting samordnat introducerar och följer upp nya läkemedel i samarbete med berörda läkemedelsföretag. Dock bygger ett effektivt ordnat införande på god framförhållning och tidig samverkan mellan framförallt företag, sjukvård och myndigheter. Något som ur Blodcancerförbundets perspektiv i allra högsta grad är bristfällig i dagens läge. 

Det är just denna samverkan som vi önskar bidra till genom den landsomfattande intressepolitiska satsning Inte jämlikt dåligt utan rättvist bra – ingen vill ha Svarte Petter. Ett projekt som består av sex stycken slutna regionala rundabordssamtal (ett per RCC-region) med ett avslutande öppet seminarium i samband med politikerveckan i Almedalen, Visby. Syftet med projektet är att skapa ett gemensamt forum för olika aktörer att diskutera hur nya effektiva läkemedel också kan komma patienter i Sverige till gagn. Även de med höga initiala kostnader men med bevisat god effekt. 

De orter / datum som gäller för denna satsning är följande: 

  • Svarte Petter Uppsala-Örebro: Örebro (13 mars, genomfördes enligt plan
  • Svarte Petter Syd: Lund (20 mars, OBS! Uppskjutet till senare under 2020 på grund av coronaviruset
  • Svarte Petter Stockholm-Gotland: Stockholm (31 mars, OBS! Uppskjutet till senare under 2020 på grund av coronaviruset
  • Svarte Petter Väst: Göteborg (28 april,OBS! Uppskjutet till senare under 2020 på grund av coronaviruset
  • Svarte Petter Norr: Umeå (5 maj, OBS! Uppskjutet till senare under 2020 på grund av coronaviruset)  
  • Svarte Petter Sydost: Linköping (19 maj, OBS! Uppskjutet till senare under 2020 på grund av coronaviruset)  
  • Svarte Petter Almedalen: Almedalen (29 juni,OBS! Inställt på grund av coronaviruset

I samarbete med AbbVie, Amgen, Astra Zeneca, BlueBird Bio, Bristol-Myers Squibb, Janssen, Pfizer, Roche och Sanofi

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter