Evenemang
Event Arkiv
Temaföreläsning om mag- & tarmbesvär vid cancer - Göteborg Temaföreläsningar om toxisk neuropati och smärta Temaföreläsning om myelom - komplikationer och biverkningar Temaeftermiddag om cancerrehabilitering - Ängelholm eller digitalt Temaföreläsning om infektioner vid olika blodcancerdiagnoser Temaföreläsning om "fatigue" hjärntrötthet vid blodcancer Temadag om lymfom och kronisk lymfatisk leukemi KLL 15 september Om MPN-diagnoserna - se föreläsningen m Dr. Anna Ravn Landtblom Om mastocytos - se överläkare Johanna Ungerstedts föreläsning om nutid och framtid Om KMML - inspelad forskningsföreläsning med Johanna Ungerstedt Om covid-19 behandlingar när man har nedsatt immunförsvar - föreläsning Dr Ola Blennow 25/1-2023 Se forskningsföreläsningarna vid Blodcancerförbundets 40 årsjubileum Prof. Mats Jerkeman föreläser om mantelcellymfom - behandling och forskning 2022 Överläkare Daniel Molin föreläser om Hodgkins lymfom och fem pratar blodcancervård Överläkare Thomas Relander föreläser om T-cellslymfom & hudlymfom 2022 Överläkare Maria Strandberg föreläser om kronisk lymfatisk leukemi, KLL 2022 Lymfom-KLL-dagen 22 - om aggressiva B-cellslymfom & CAR-T med prof Gunilla Enblad Nu kan du se föreläsningarna från lymfomdagen 2022 här i eventarkivet Se föreläsningen om diagnosen KML med Leif Stenke Om diagnosen MYELOM - se inspelade webbinariedagen maj 2022 Om ALL-registrets möjligheter - föreläsning av Dr Anna Lübking registerhållare Om diagnosen MDS - föreläsning av Dr Magnus Tobiasson 2022 Om vård och forskning kring ALL, akut lymfatisk leukemi - delta på webbinarium Lär dig hämta ut blodcancerregistrets statistik för påverkan Se webbinariet om covid-19-behandlingar för hematologipatienter 2022 Om Blodcancerregistrets möjligheter - se webbinariet 31 mars Webbinarium om covid-19 och aktuella behandlingar för hematologipatienter 30 mars Se webbinariet om behandling av MPN-diagnoser och stark patient Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Föreläsning hälsoekonomi kl. 13-14 Se Dr. Jesper Aasa:s föreläsning om vikten av rörelse och träning vid blodsjukdomar Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Sicklecellsjukdom i svensk sjukvård - välkommen på webbinarium 23/2 Webbinar: The Evolving COVID-19 Pandemic in Patients with MPN Webbinarium - Sexuell hälsa och cancer Live Webbinarium - Lymfomdagen 15 september Föreläsning om MPN och covid-19 Dr Hareth Nahi - Framsteg i behandlingen av myelom Lunchföreläsning "Nuets förnöjsamhet" Myelom - sjukdomen och hur vi behandlar den 2021 KLL-veckan 2020 del 3 - Pågående kliniska studier inom KLL KLL-veckan 2020 del 2- Behandlingsmöjligheter inom KLL KLL-veckan del 1 Lenas berättelse Nya behandlingsmöjligheter inom lymfomområdet 2020 Nya behandlingsmöjligheter inom myelomområdet 2020 Nationella MPN-Dagen (1) MDS- & AML-Dagen (1) Myelomsatsning Väst Svarte Petter Du är inte ensam... Blodcancerdagen Ökat patientinflytande (nya behandlingar) Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Lanseringsevent Livskraft Myelomdagen 2019 Int. Lymfomdagen Sverigedagen MDS/AML Personcentrerad vård? VTEDB Almedalen Nationella MPN-Dagen Sverigedagen KLL Livskraft Temadag Cancerrehab Lymfomsatsning Mellersta Lymfomsatsning Syd Lymfomsatsning 2018 Hälsovinster eller hälsoförluster? Inga Fler Utredningar! Om du bara visste

Temadag om lymfom och kronisk lymfatisk leukemi KLL 15 september

På World Lymphoma Day den 15 september 2023 arrangerade Blodcancerförbundet en kunskapstemadag om diagnoserna lymfom och kronisk lymfatisk leukemi, KLL. Här hittar du inspelningarna av de olika föreläsningarna, som hölls av namnkunniga läkare. 

Starttid: fredag 15 sep. 2023, kl 09:00
Sluttid: fredag 15 sep. 2023, kl 17:00
Pusselbitar Saknas Lymfom Och KLL Montage September Blodcancermanaden

Temadagen arrangerades på Scandic Continental i Stockholm mellan kl. 9–17. Det var även möjligt att följa dagen digitalt via Zoom. Föreläsningarna spelades in och här nedan finns de att se. Klicka på bilden nedan, så kommer du till samlingssidan med de inspelade föreläsningarna:

 

lymfomdagsinspelningar

Temadagen inleddes med en föreläsning av Lise-lott Eriksson som är generalsekreterare för Blodcancerförbundet. Under presentationen riktades fokus mot förbundets arbete med att öka tillgången till nya läkemedel samt patienters möjlighet att delta i kliniska studier, men också patientinvolvering i olika processer såsom hälsoekonomiska utvärderingar (HTA).

 

Pedagogiska diagnosföreläsningar

Därefter hölls sex olika föreläsningar inom lymfomområdet, en gripande och hoppfull patientberättelse och ett intressant panelsamtal om framtiden.
Presentationer hölls av Kristina Drott, Mattias Mattson, Charlott Mörth, Mats Jerkeman, Thomas Relander samt Daniel Molin (en inspelad föreläsning). Dagen avslutades med en paneldiskussion om nya behandlingsmöjligheter inom lymfomområdet där patientföreträdare, professionen samt representanter från industrin deltog. Dagen var mycket uppskattad av både Blodcancerförbundets medlemmar och övriga som deltog. Under dagen deltog ca 50 personer på plats och upp till 70 personer lyssnade in digitalt.


Olina Lind
Medicinskt sakkunnig och forskningsansvarig Blodcancerförbundet

 

Internationella lymfomdagens program 2023 i Blodcancerförbundets regi

09:00 – 09:30 Inledning, Lise-lott Eriksson GS Blodcancerförbundet
09:30 – 10:15 Hodgkins lymfom, ÖL Daniel Molin 
10:30 – 11:15 Aggressiva B-cellslymfom, ÖL Kristina Drott
11:15 – 12:00 kronisk lymfatisk leukemi, KLL, ÖL Mattias Mattsson

13:00 – 13:45 Indolenta B-cellslymfom, onkolog Charlotte Mörth
13:45 – 14:15 Patientberättelse, Camelia
14:30 – 15:15 Mantelcellslymfom, ÖL Mats Jerkeman
15:15 – 16:00 T-cellslymfom, ÖL Thomas Relander
16:00 – 16:45 Paneldiskussion - nya behandlingsmöjligheter inom lymfomområdet

Detta var en kunskapsdag som genomfördes med ekonomiskt stöd av:


AbbVie AB
AstraZeneca AB
BeiGene Sweden AB
Janssen-Cilag AB
Kyowa Kirin AB
Roche AB
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) "SOBI"

 

sponsrande företag lymfomdagen 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------

Klicka på bilden eller länken nedan, så ansluter du till temadagen om lymfom-KLL från klockan 09.00-17.00 den 15 september 2023. Observera att du ska muta (stänga av) din mikrofon så att du inte stör föreläsaren och frågor ställs först efter respektive föreläsning i chattfunktionen. OBS! Genom att klicka på länken godtar du att vara med i webbinariets inspelning enligt den europeiska dataskyddsförordningen GDPR. Du kan stänga av din kamera så att du inte syns i bild.

startbild zoommöte lymfomtemadagen 2023

https://us06web.zoom.us/j/89191137422?pwd=IhCWaZXw1l8MxTOd0Fe2mnBDv7A0Hi.1

 

https://us06web.zoom.us/j/89191137422?pwd=IhCWaZXw1l8MxTOd0Fe2mnBDv7A0Hi.1#success

Kunskapsdagen är till för våra nuvarande medlemmar och presumtiva medlemmar. Ämnen som tas upp under dagen är:  

Aggressiva B-cellslymfom, indolenta B-cellslymfom, T-cellslymfom, mantelcellslymfom, Hodgkins lymfom och KLL.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Program:
09:00 – 09:30 Inledning
09:30 – 10:15 Hodgkins lymfom
10.15 – 10.30 Fikapaus
10:30 – 11:15 Aggressiva B-cellslymfom
11:15 – 12:00 KLL

12:00 – 13:00 Lunchbuffé för deltagare och medverkande på plats i Stockholm

13:00 – 13:45 Indolenta B-cellslymfom
13:45 – 14:15 Patientberättelse
14.15 – 14.30 Fikapaus
14:30 – 15:15 Mantelcellslymfom
15:15 – 16:00 T-cellslymfom
16:00 – 16:45 Paneldiskussion - nya behandlingsmöjligheter inom lymfomområdet
16:45 – 17:00 Avslutning

Medverkande personer är medvetna om inspelningen och godkänner därmed sin insats enligt den europeiska dataskyddsförordningen GDPR.

Frågor till föreläsarna kan ställas efter respektive föreläsning.

Föreläsningarna kommer att spelas in och redigeras något, för att sedan kunna publiceras i begränsad åtkomlighet med specifik olistad länk på Blodcancerförbundets Youtubekanal, som du når via Blodcancerförbundets hemsida.

Detta är en kunskapsdag som genomförs med ekonomiskt stöd av:


AbbVie AB
AstraZeneca AB
BeiGene Sweden AB
Janssen-Cilag AB
Kyowa Kirin AB
Roche AB
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) "SOBI"

 

sponsrande företag lymfomdagen 2023

 

Här finns programbladet för denna temadag:

programblad Lymfo-KLL-dag 2023 BLCF

https://blodcancerforbundet.se/media/lvcpyczw/program-blcfs-lymfom-kll-temadag-den-15-sept-2023-b.pdf

 

Anmäl dig här om du vill vara med på plats under temadagen i Stockholm


Fler aktiviteter

Alla aktiviteter