Evenemang
Event Arkiv
Se temaföreläsningen om kost & mag- & tarmbesvär vid cancer Temadag om lymfom och kronisk lymfatisk leukemi KLL 15 september Om MPN-diagnoserna - se föreläsningen m Dr. Anna Ravn Landtblom Om mastocytos - se överläkare Johanna Ungerstedts föreläsning om nutid och framtid Om KMML - inspelad forskningsföreläsning med Johanna Ungerstedt Om covid-19 behandlingar när man har nedsatt immunförsvar - föreläsning Dr Ola Blennow 25/1-2023 Se forskningsföreläsningarna vid Blodcancerförbundets 40 årsjubileum Prof. Mats Jerkeman föreläser om mantelcellymfom - behandling och forskning 2022 Överläkare Daniel Molin föreläser om Hodgkins lymfom och fem pratar blodcancervård Överläkare Thomas Relander föreläser om T-cellslymfom & hudlymfom 2022 Överläkare Maria Strandberg föreläser om kronisk lymfatisk leukemi, KLL 2022 Lymfom-KLL-dagen 22 - om aggressiva B-cellslymfom & CAR-T med prof Gunilla Enblad Nu kan du se föreläsningarna från lymfomdagen 2022 här i eventarkivet Se föreläsningen om diagnosen KML med Leif Stenke Om diagnosen MYELOM - se inspelade webbinariedagen maj 2022 Om ALL-registrets möjligheter - föreläsning av Dr Anna Lübking registerhållare Om diagnosen MDS - föreläsning av Dr Magnus Tobiasson 2022 Om vård och forskning kring ALL, akut lymfatisk leukemi - delta på webbinarium Lär dig hämta ut blodcancerregistrets statistik för påverkan Se webbinariet om covid-19-behandlingar för hematologipatienter 2022 Om Blodcancerregistrets möjligheter - se webbinariet 31 mars Webbinarium om covid-19 och aktuella behandlingar för hematologipatienter 30 mars Se webbinariet om behandling av MPN-diagnoser och stark patient Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Föreläsning hälsoekonomi kl. 13-14 Se Dr. Jesper Aasa:s föreläsning om vikten av rörelse och träning vid blodsjukdomar Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Sicklecellsjukdom i svensk sjukvård - välkommen på webbinarium 23/2 Webbinar: The Evolving COVID-19 Pandemic in Patients with MPN Webbinarium - Sexuell hälsa och cancer Live Webbinarium - Lymfomdagen 15 september Föreläsning om MPN och covid-19 Dr Hareth Nahi - Framsteg i behandlingen av myelom Lunchföreläsning "Nuets förnöjsamhet" Myelom - sjukdomen och hur vi behandlar den 2021 KLL-veckan 2020 del 3 - Pågående kliniska studier inom KLL KLL-veckan 2020 del 2- Behandlingsmöjligheter inom KLL KLL-veckan del 1 Lenas berättelse Nya behandlingsmöjligheter inom lymfomområdet 2020 Nya behandlingsmöjligheter inom myelomområdet 2020 Nationella MPN-Dagen (1) MDS- & AML-Dagen (1) Myelomsatsning Väst Svarte Petter Du är inte ensam... Blodcancerdagen Ökat patientinflytande (nya behandlingar) Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Lanseringsevent Livskraft Myelomdagen 2019 Int. Lymfomdagen Sverigedagen MDS/AML Personcentrerad vård? VTEDB Almedalen Nationella MPN-Dagen Sverigedagen KLL Livskraft Temadag Cancerrehab Lymfomsatsning Mellersta Lymfomsatsning Syd Lymfomsatsning 2018 Hälsovinster eller hälsoförluster? Inga Fler Utredningar! Om du bara visste

Prof. Mats Jerkeman föreläser om mantelcellymfom - behandling och forskning 2022

Cirka 100 personer i Sverige drabbas årligen av så kallad mantelcellsymfom. Professor Mats Jerkeman vid Skånes Universitetssjukhus i Lund och föreläser här 2022 på lymfomdagen om vård och forskning kring diagnosen. Blodcancerförbundet arrangerade webbinariet.

Starttid: tisdag 25 okt. 2022
Startbild Mats Jerkeman Om Mantellcellymfom 2022 Videotal

Under den internationella lymfomdagen 15 september 2022, arrangerade Blodcancerförbundet en hel temadag med diagnos-specifika föreläsningar inom lymfomområdet. 

I denna del av den inspelade föreläsningsdagen, medverkar professor Mats Jerkeman vid Skånes Universitetssjukhus i Lund och föreläser om vård och forskning kring diagnosen mantelcellymfom.

Mantelcellslymfom är en malign tumörsjukdom som utgår från en grupp B-lymfocyter som normalt finns i lymfkörteln. Namnet avspeglar att dessa celler är belägna som en mantel runt tillväxtzonerna.

Vid diagnos finns som regel lymfkörtelförstoringar liksom lymfom i magsäckens och tarmens slemhinna. Benmärgsengagemang är mycket vanligt och lymfomceller i blodet kan förekomma och mjälten är ofta förstorad.

Idag finns flera olika behandlingsmöjligheter och åldern spelar roll i hur sjukdomen behandlas.

 

De inspelade föreläsningarna kommer att finnas tillgängliga i Blodcancerforbundets eventarkiv: https://blodcancerforbundet.se/evenemang/arkiv/
Denna föreläsning och föreläsningsdag blev möjlig tack vare stöd från Abbvie, Roche, Janssen och Astra Zeneca.

Bakgrund:
År 2020 genomförde Blodcancerförbundet en Novus-undersökning bland medlemmarna i Blodcancerförbundet. Den visade bland annat att nästan alla (96 procent) av våra medlemmar tycker det är viktigt att patienter får tillgång till nya läkemedel och behandlingar. Det blir då viktigt för oss att lyfta frågor såsom vad det här betyder utifrån ett patientperspektiv, och hur kan vi gemensamt säkerställa det. I samma medlemsundersökning ansåg åtta av tio svarande (83 procent) att det är viktigt att patienter får delta i kliniska studier. Detta lyfter viktiga frågor för oss, tex hur vi kan säkerställa att Sverige fortsätter vara ett land i framkant inom forskning, så att patienter får tillgång till nya behandlingar och läkemedel.

Blodcancerförbundet har även 2022 låtit Novus genomföra en ny medlemsundersökning och den här gången speciellt tillfrågat hur personer med diagnosen myelom uppfattar sin vård. Den Novus-undersökningen bekräftar i stora drag resultaten från medlemsundersökningen 2020. Intresset för nya behandlingar och tillgång till kliniska studier förs fram som mycket viktiga frågor av våra medlemmar, men tyvärr är det väldigt få som får tillgång till de senaste och mest effektiva behandlingarna.

/Håkan Sjunnesson, kommunikatör Blodcancerförbundet

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter