Evenemang
Event Arkiv
Se temaföreläsningen om kost & mag- & tarmbesvär vid cancer Temadag om lymfom och kronisk lymfatisk leukemi KLL 15 september Om MPN-diagnoserna - se föreläsningen m Dr. Anna Ravn Landtblom Om mastocytos - se överläkare Johanna Ungerstedts föreläsning om nutid och framtid Om KMML - inspelad forskningsföreläsning med Johanna Ungerstedt Om covid-19 behandlingar när man har nedsatt immunförsvar - föreläsning Dr Ola Blennow 25/1-2023 Se forskningsföreläsningarna vid Blodcancerförbundets 40 årsjubileum Prof. Mats Jerkeman föreläser om mantelcellymfom - behandling och forskning 2022 Överläkare Daniel Molin föreläser om Hodgkins lymfom och fem pratar blodcancervård Överläkare Thomas Relander föreläser om T-cellslymfom & hudlymfom 2022 Överläkare Maria Strandberg föreläser om kronisk lymfatisk leukemi, KLL 2022 Lymfom-KLL-dagen 22 - om aggressiva B-cellslymfom & CAR-T med prof Gunilla Enblad Nu kan du se föreläsningarna från lymfomdagen 2022 här i eventarkivet Se föreläsningen om diagnosen KML med Leif Stenke Om diagnosen MYELOM - se inspelade webbinariedagen maj 2022 Om ALL-registrets möjligheter - föreläsning av Dr Anna Lübking registerhållare Om diagnosen MDS - föreläsning av Dr Magnus Tobiasson 2022 Om vård och forskning kring ALL, akut lymfatisk leukemi - delta på webbinarium Lär dig hämta ut blodcancerregistrets statistik för påverkan Se webbinariet om covid-19-behandlingar för hematologipatienter 2022 Om Blodcancerregistrets möjligheter - se webbinariet 31 mars Webbinarium om covid-19 och aktuella behandlingar för hematologipatienter 30 mars Se webbinariet om behandling av MPN-diagnoser och stark patient Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Föreläsning hälsoekonomi kl. 13-14 Se Dr. Jesper Aasa:s föreläsning om vikten av rörelse och träning vid blodsjukdomar Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Sicklecellsjukdom i svensk sjukvård - välkommen på webbinarium 23/2 Webbinar: The Evolving COVID-19 Pandemic in Patients with MPN Webbinarium - Sexuell hälsa och cancer Live Webbinarium - Lymfomdagen 15 september Föreläsning om MPN och covid-19 Dr Hareth Nahi - Framsteg i behandlingen av myelom Lunchföreläsning "Nuets förnöjsamhet" Myelom - sjukdomen och hur vi behandlar den 2021 KLL-veckan 2020 del 3 - Pågående kliniska studier inom KLL KLL-veckan 2020 del 2- Behandlingsmöjligheter inom KLL KLL-veckan del 1 Lenas berättelse Nya behandlingsmöjligheter inom lymfomområdet 2020 Nya behandlingsmöjligheter inom myelomområdet 2020 Nationella MPN-Dagen (1) MDS- & AML-Dagen (1) Myelomsatsning Väst Svarte Petter Du är inte ensam... Blodcancerdagen Ökat patientinflytande (nya behandlingar) Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Lanseringsevent Livskraft Myelomdagen 2019 Int. Lymfomdagen Sverigedagen MDS/AML Personcentrerad vård? VTEDB Almedalen Nationella MPN-Dagen Sverigedagen KLL Livskraft Temadag Cancerrehab Lymfomsatsning Mellersta Lymfomsatsning Syd Lymfomsatsning 2018 Hälsovinster eller hälsoförluster? Inga Fler Utredningar! Om du bara visste

Lymfomsatsning 2018

Informationssatsning

Starttid: lördag 1 sep. 2018
Sluttid: lördag 15 sep. 2018


LYMFOMSATSNING NORR (SUNDSVALL) 

 • NÄR - 1 september (09.30-15.00) 
 • VAR – Elite Hotel Knaust (Storgatan 13), lokal Träpatronen, Sundsvall 
 • ANMÄLAN - vänligen följ denna länk 
 • PROGRAM - se nedan 

PRELIMINÄRT PROGRAM

- 09.30-10.10:   Fika och registrering 

- 10.10-10.30:   Välkomna och Blodcancerförbundets intressepolitiska arbete (Blodcancerförbundet / Blodcancerföreningen i Västernorrland) 

- 10.30-11.00:   Föreläsning: Bra att veta om lymfom (David Erixon)  

- 11.00-11.15:   Paus 

- 11.15-11.45:   Föreläsning: Högmaligna lymfom (Emma Öhlander)  

- 11.45-12.15:   Föreläsning: Lågmaligna lymfom (Maria Strandberg) 

- 12.15-13.15:   Lunch 

- 13.15-13.30:   Frågestund lymfom (David, Emma och Maria) 

- 13.30-14.00:   Föreläsning: Cancerrehabilitering och omvårdnadsbehov som blodcancerberörd (Maria Roos) 

- 14.00-14.10:   Paus  

- 14.10-14.40:   Föreläsning: Att komma tillbaka till vardagen (Maria Roos) 

- 14.40-14.50:   Frågestund rehabilitering / omvårdnad (Maria Roos) 

- 14.50-15.00:   Avslutande ord och tack! (Blodcancerförbundet) 


LYMFOMSATSNING SYD (MALMÖ) 

 • NÄR - 8 september (09.00-15.30) 
 • VAR – Sankt Gertrud (Östergatan 7B), Malmö 
 • ANMÄLAN – vänligen följ denna länk 
 • PROGRAM - se nedan 

PRELIMINÄRT PROGRAM

- 09.00-10.00:   Fika och registrering 

- 10.00-10.15:   Välkomna och Blodcancerförbundets intressepolitiska arbete 

- 10.15-11.00:   Föreläsning: Högmaligna lymfom (Kristina Drott)  

- 11.00-11.15:   Frågestund: Högmaligna lymfom (Kristina Drott) 

- 11.15-11.30:   Paus 

- 11.30-12.15:   Föreläsning: Lågmaligna lymfom (Thomas Relander)  

- 12.15-12.30:   Frågestund: Lågmaligna lymfom (Thomas Relander) 

- 12.30-13.30:   Lunch 

- 13.30-14.15:   Föreläsning: Hodgkins Lymfom (Johan Linderoth) 

- 14.15-14.30:   Paus

- 14.30-15.00:   Föreläsning/Diskussion: Vanliga biverkningar vid lymfom (Christian Pedersen, Verksamhetschef Blodcancerförbundet) 

- 15.00-15.15:   Avslutande ord och tack! 


LYMFOMSATSNING MELLERSTA (STOCKHOLM) 

 • NÄR - 15 september (09.00-15.15) 
 • VAR – Hotell Sheraton (Tegelbacken 6), Stockholm 
 • ANMÄLAN – vänligen följ denna länk 
 • PROGRAM - se nedan 

PRELIMINÄRT PROGRAM 

- 09.00-10.00: Fika och registrering 

- 10.00-10.15: Välkomna och Blodcancerförbundets intressepolitiska arbete 

- 10.15-11.00: Föreläsning: Högmaligna lymfom (överläkare Daniel Molin)  

- 11.00-11.15: Frågestund: Högmaligna lymfom (Daniel Molin) 

- 11.15-11.30: Paus 

- 11.30-12.15: Föreläsning: Lågmaligna lymfom (professor Eva Kimby)  

- 12.15-12.30: Frågestund: Lågmaligna lymfom (Eva Kimby) 

- 12.30-13.15: Lunch 

- 13.15-14.00: Föreläsning: Rehabiliteringsbehovet hos lymfompatienter (Jeanette Winterling) 

- 14.00-14.15: Paus

- 14.15-15.00: Föreläsning: Omvårdnad och egenvård (Eva Eriksson / Sofia Dovborg) 

- 15.00-15.15: Avslutande ord och tack! 

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter