Evenemang
Event Arkiv
Temaföreläsning om mag- & tarmbesvär vid cancer - Göteborg Temaföreläsningar om toxisk neuropati och smärta Temaföreläsning om myelom - komplikationer och biverkningar Temaeftermiddag om cancerrehabilitering - Ängelholm eller digitalt Temaföreläsning om infektioner vid olika blodcancerdiagnoser Temaföreläsning om "fatigue" hjärntrötthet vid blodcancer Temadag om lymfom och kronisk lymfatisk leukemi KLL 15 september Om MPN-diagnoserna - se föreläsningen m Dr. Anna Ravn Landtblom Om mastocytos - se överläkare Johanna Ungerstedts föreläsning om nutid och framtid Om KMML - inspelad forskningsföreläsning med Johanna Ungerstedt Om covid-19 behandlingar när man har nedsatt immunförsvar - föreläsning Dr Ola Blennow 25/1-2023 Se forskningsföreläsningarna vid Blodcancerförbundets 40 årsjubileum Prof. Mats Jerkeman föreläser om mantelcellymfom - behandling och forskning 2022 Överläkare Daniel Molin föreläser om Hodgkins lymfom och fem pratar blodcancervård Överläkare Thomas Relander föreläser om T-cellslymfom & hudlymfom 2022 Överläkare Maria Strandberg föreläser om kronisk lymfatisk leukemi, KLL 2022 Lymfom-KLL-dagen 22 - om aggressiva B-cellslymfom & CAR-T med prof Gunilla Enblad Nu kan du se föreläsningarna från lymfomdagen 2022 här i eventarkivet Se föreläsningen om diagnosen KML med Leif Stenke Om diagnosen MYELOM - se inspelade webbinariedagen maj 2022 Om ALL-registrets möjligheter - föreläsning av Dr Anna Lübking registerhållare Om diagnosen MDS - föreläsning av Dr Magnus Tobiasson 2022 Om vård och forskning kring ALL, akut lymfatisk leukemi - delta på webbinarium Lär dig hämta ut blodcancerregistrets statistik för påverkan Se webbinariet om covid-19-behandlingar för hematologipatienter 2022 Om Blodcancerregistrets möjligheter - se webbinariet 31 mars Webbinarium om covid-19 och aktuella behandlingar för hematologipatienter 30 mars Se webbinariet om behandling av MPN-diagnoser och stark patient Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Föreläsning hälsoekonomi kl. 13-14 Se Dr. Jesper Aasa:s föreläsning om vikten av rörelse och träning vid blodsjukdomar Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Sicklecellsjukdom i svensk sjukvård - välkommen på webbinarium 23/2 Webbinar: The Evolving COVID-19 Pandemic in Patients with MPN Webbinarium - Sexuell hälsa och cancer Live Webbinarium - Lymfomdagen 15 september Föreläsning om MPN och covid-19 Dr Hareth Nahi - Framsteg i behandlingen av myelom Lunchföreläsning "Nuets förnöjsamhet" Myelom - sjukdomen och hur vi behandlar den 2021 KLL-veckan 2020 del 3 - Pågående kliniska studier inom KLL KLL-veckan 2020 del 2- Behandlingsmöjligheter inom KLL KLL-veckan del 1 Lenas berättelse Nya behandlingsmöjligheter inom lymfomområdet 2020 Nya behandlingsmöjligheter inom myelomområdet 2020 Nationella MPN-Dagen (1) MDS- & AML-Dagen (1) Myelomsatsning Väst Svarte Petter Du är inte ensam... Blodcancerdagen Ökat patientinflytande (nya behandlingar) Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Lanseringsevent Livskraft Myelomdagen 2019 Int. Lymfomdagen Sverigedagen MDS/AML Personcentrerad vård? VTEDB Almedalen Nationella MPN-Dagen Sverigedagen KLL Livskraft Temadag Cancerrehab Lymfomsatsning Mellersta Lymfomsatsning Syd Lymfomsatsning 2018 Hälsovinster eller hälsoförluster? Inga Fler Utredningar! Om du bara visste

Om KMML - inspelad forskningsföreläsning med Johanna Ungerstedt

En intressant inspelad föreläsning med rubriken: "Om diagnosen KMML (CMML), Kronisk myelomonocyt-leukemi -igår, idag och imorgon". Föreläsare om denna sällsynta diagnos 2023 är Johanna Ungerstedt, docent, överläkare ME Hematologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Starttid: onsdag 3 maj 2023
Startbild KMML Webbinarieum M Johanna Ungerstedt

Denna forskningsföreläsning genomfördes av Blodcancerförbundet i samarbete med överläkare Johanna Ungerstedt. Hon är forskargruppsledare på HERM (Centrum för hematologi och regenerativ medicin) vid Karolinska Institutet, som arbetar med kroniska myeloida blodcancertyper, främst KMML, kronisk myelomonocytleukemi (CMML) och systemisk mastocytos (SM).

OBS! Vi hade innan föreläsningen tydligt informerat alla deltagare om att föreläsningen skulle spelas och publiceras olistad med begränsad åtkomst på Blodcancerförbundets Youtubekanal. Detta i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen GDPR.

Här hittar du inspelningen

Via denna länk eller genom att klicka på bilden nedan, kan du se den inspelade föreläsningen om Kronisk myelomonocyt-leukemi, KMML som spelas upp från Blodcancerförbundets Youtubekanal.

Startbild föreläsning KMML-webbinarium BLCF 2023


Läs mer om Johanna Ungerstedts forskningsgrupps arbete på Karolinska Institutets webbplats:
https://ki.se/medh/johanna-ungerstedts-forskargrupp-myeloida-hematologiska-maligniteter

 

Här nedan hittar du många andra intressanta inspelade forskningsföreläsningar om olika blodcancerdiagnoser:

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter