Evenemang
Event Arkiv
Temahalvdag om toxisk neuropati och smärta Temaföreläsning om myelom - komplikationer och biverkningar Temaeftermiddag om cancerrehabilitering - Ängelholm eller digitalt Temaföreläsning om infektioner vid olika blodcancerdiagnoser Temaföreläsning om "fatigue" hjärntrötthet vid blodcancer Temadag om lymfom och kronisk lymfatisk leukemi KLL 15 september Om MPN-diagnoserna - se föreläsningen m Dr. Anna Ravn Landtblom Om mastocytos - se överläkare Johanna Ungerstedts föreläsning om nutid och framtid Om KMML - inspelad forskningsföreläsning med Johanna Ungerstedt Om covid-19 behandlingar när man har nedsatt immunförsvar - föreläsning Dr Ola Blennow 25/1-2023 Se forskningsföreläsningarna vid Blodcancerförbundets 40 årsjubileum Prof. Mats Jerkeman föreläser om mantelcellymfom - behandling och forskning 2022 Överläkare Daniel Molin föreläser om Hodgkins lymfom och fem pratar blodcancervård Överläkare Thomas Relander föreläser om T-cellslymfom & hudlymfom 2022 Överläkare Maria Strandberg föreläser om kronisk lymfatisk leukemi, KLL 2022 Lymfom-KLL-dagen 22 - om aggressiva B-cellslymfom & CAR-T med prof Gunilla Enblad Nu kan du se föreläsningarna från lymfomdagen 2022 här i eventarkivet Se föreläsningen om diagnosen KML med Leif Stenke Om diagnosen MYELOM - se inspelade webbinariedagen maj 2022 Om ALL-registrets möjligheter - föreläsning av Dr Anna Lübking registerhållare Om diagnosen MDS - föreläsning av Dr Magnus Tobiasson 2022 Om vård och forskning kring ALL, akut lymfatisk leukemi - delta på webbinarium Lär dig hämta ut blodcancerregistrets statistik för påverkan Se webbinariet om covid-19-behandlingar för hematologipatienter 2022 Om Blodcancerregistrets möjligheter - se webbinariet 31 mars Webbinarium om covid-19 och aktuella behandlingar för hematologipatienter 30 mars Se webbinariet om behandling av MPN-diagnoser och stark patient Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Föreläsning hälsoekonomi kl. 13-14 Se Dr. Jesper Aasa:s föreläsning om vikten av rörelse och träning vid blodsjukdomar Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Sicklecellsjukdom i svensk sjukvård - välkommen på webbinarium 23/2 Webbinar: The Evolving COVID-19 Pandemic in Patients with MPN Webbinarium - Sexuell hälsa och cancer Live Webbinarium - Lymfomdagen 15 september Föreläsning om MPN och covid-19 Dr Hareth Nahi - Framsteg i behandlingen av myelom Lunchföreläsning "Nuets förnöjsamhet" Myelom - sjukdomen och hur vi behandlar den 2021 KLL-veckan 2020 del 3 - Pågående kliniska studier inom KLL KLL-veckan 2020 del 2- Behandlingsmöjligheter inom KLL KLL-veckan del 1 Lenas berättelse Nya behandlingsmöjligheter inom lymfomområdet 2020 Nya behandlingsmöjligheter inom myelomområdet 2020 Nationella MPN-Dagen (1) MDS- & AML-Dagen (1) Myelomsatsning Väst Svarte Petter Du är inte ensam... Blodcancerdagen Ökat patientinflytande (nya behandlingar) Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Lanseringsevent Livskraft Myelomdagen 2019 Int. Lymfomdagen Sverigedagen MDS/AML Personcentrerad vård? VTEDB Almedalen Nationella MPN-Dagen Sverigedagen KLL Livskraft Temadag Cancerrehab Lymfomsatsning Mellersta Lymfomsatsning Syd Lymfomsatsning 2018 Hälsovinster eller hälsoförluster? Inga Fler Utredningar! Om du bara visste

Nu kan du se föreläsningarna från lymfomdagen 2022 här i eventarkivet

Välkommen att se de olika föreläsningarna som hölls under lymfomdagen den 15 september här i eventarkivet. De är publicerade var för sig och det var ett arrangemang av Blodcancerförbundet under Internationella blodcancermånaden september.

Starttid: torsdag 15 sep 2022, kl 09:00
Sluttid: torsdag 15 sep 2022, kl 17:00
Pusselbitar Saknas Lymfom Och KLL Montage September Blodcancermanaden

Under den internationella lymfomdagen 15 september i år, arrangerade Blodcancerförbundet en hel temadag med diagnos-specifika föreläsningar inom lymfomområdet. Fokus riktades även mot nya målinriktade behandlingar aktuella inom lymfom, såsom CAR-T och bispecifika antikroppar.

Dessa behandlingar har potential att förbättra livskvaliteten hos lymfompatienter, och är därför viktiga för oss att informera om och belysa. Dagen avslutas med en paneldiskussion där nya behandlingsmöjligheter inom lymfom diskuteras. Under debatten deltar patientrepresentanter med egen erfarenhet av hur det är att leva med en lymfomdiagnos, samt företrädare från professionen och läkemedelsindustrin.

Vi lät spela in föreläsningarna och alla inspelningarna (utom den om diagnosen Waldenström), blev tekniskt sett acceptabla i kvalitet och finns att se här i Blodcancerforbundets eventarkiv: https://blodcancerforbundet.se/evenemang/arkiv/

 

Bakgrund:

År 2020 genomförde Blodcancerförbundet en Novus-undersökning bland medlemmarna i Blodcancerförbundet. Den visade bland annat att nästan alla (96 procent) av våra medlemmar tycker det är viktigt att patienter får tillgång till nya läkemedel och behandlingar. Det blir då viktigt för oss att lyfta frågor såsom vad det här betyder utifrån ett patientperspektiv, och hur kan vi gemensamt säkerställa det.

I samma medlemsundersökning ansåg åtta av tio svarande (83 procent) att det är viktigt att patienter får delta i kliniska studier. Detta lyfter viktiga frågor för oss, tex hur vi kan säkerställa att Sverige fortsätter vara ett land i framkant inom forskning, så att patienter får tillgång till nya behandlingar och läkemedel.

Blodcancerförbundet har även i år låtit Novus genomföra en ny medlemsundersökning och den här gången speciellt tillfrågat hur personer med diagnosen myelom uppfattar sin vård. Den Novus-undersökningen bekräftar i stora drag resultaten från medlemsundersökningen 2020, där intresset för nya behandlingar och tillgång till kliniska studier förs fram som mycket viktiga frågor av våra medlemmar.

Temadagens program

Temadagen pågår mellan klockan 09.00 och 17.00 och genomförs i samarbete med: Abbvie, Roche, Astra och Janssen. Se programmet nedan:

09:00 – 10:00     Introduktion, Lise-lott Eriksson Blodcancerförbundet

10:00 – 10:45     Lymfom 1 (Aggressiva B-cellslymfom, fokus DLBCL)

10:45 – 11:00     Paus

11:00 – 11:30     Lymfom 2 (Mantelcellslymfom) 

11:30 – 12:15     Lymfom 3 (T-cellslymfom, Hudlymfom)

12:15 – 13:00     Paus

13:00 – 13:45     Lymfom 4 (Waldenströms makroglobulinemi)

13:45 – 14:30     Lymfom 5 (KLL, kronisk lymfatisk leukemi)

14:30 – 15:00     Paus

15:00 – 15:45     Lymfom 6 (Hodgkins lymfom)

15:45 – 16:00     Paus

16:00 – 16:45     Paneldiskussion: patientrepresentanter, företag och företrädare från professionen 

16:45 – 17:00     Avslutning

 

Här är länken för att delta

Delta under hela eller delar av denna temadag genom att klicka på länken nedan.

Anslut till Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/81909622143

(eller gå in på gratisprogrammet/appen Zoom.us och skriv in: Meeting ID: 819 0962 2143 plus passcode: 494043 )

Varmt välkommen att delta!

Teamet på Blodcancerförbundet

 

Arrangemanget genomför i samarbete med: Abbvie, Roche, Astra och Janssen 

janssen logotype

abbvie logotype

 

lymfom och KLL - webbinarium 15 september 2022

Senast uppdaterad 19 oktober 2022

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter