Evenemang
Event Arkiv
Se temaföreläsningen om kost & mag- & tarmbesvär vid cancer Temadag om lymfom och kronisk lymfatisk leukemi KLL 15 september Om MPN-diagnoserna - se föreläsningen m Dr. Anna Ravn Landtblom Om mastocytos - se överläkare Johanna Ungerstedts föreläsning om nutid och framtid Om KMML - inspelad forskningsföreläsning med Johanna Ungerstedt Om covid-19 behandlingar när man har nedsatt immunförsvar - föreläsning Dr Ola Blennow 25/1-2023 Se forskningsföreläsningarna vid Blodcancerförbundets 40 årsjubileum Prof. Mats Jerkeman föreläser om mantelcellymfom - behandling och forskning 2022 Överläkare Daniel Molin föreläser om Hodgkins lymfom och fem pratar blodcancervård Överläkare Thomas Relander föreläser om T-cellslymfom & hudlymfom 2022 Överläkare Maria Strandberg föreläser om kronisk lymfatisk leukemi, KLL 2022 Lymfom-KLL-dagen 22 - om aggressiva B-cellslymfom & CAR-T med prof Gunilla Enblad Nu kan du se föreläsningarna från lymfomdagen 2022 här i eventarkivet Se föreläsningen om diagnosen KML med Leif Stenke Om diagnosen MYELOM - se inspelade webbinariedagen maj 2022 Om ALL-registrets möjligheter - föreläsning av Dr Anna Lübking registerhållare Om diagnosen MDS - föreläsning av Dr Magnus Tobiasson 2022 Om vård och forskning kring ALL, akut lymfatisk leukemi - delta på webbinarium Lär dig hämta ut blodcancerregistrets statistik för påverkan Se webbinariet om covid-19-behandlingar för hematologipatienter 2022 Om Blodcancerregistrets möjligheter - se webbinariet 31 mars Webbinarium om covid-19 och aktuella behandlingar för hematologipatienter 30 mars Se webbinariet om behandling av MPN-diagnoser och stark patient Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Föreläsning hälsoekonomi kl. 13-14 Se Dr. Jesper Aasa:s föreläsning om vikten av rörelse och träning vid blodsjukdomar Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Sicklecellsjukdom i svensk sjukvård - välkommen på webbinarium 23/2 Webbinar: The Evolving COVID-19 Pandemic in Patients with MPN Webbinarium - Sexuell hälsa och cancer Live Webbinarium - Lymfomdagen 15 september Föreläsning om MPN och covid-19 Dr Hareth Nahi - Framsteg i behandlingen av myelom Lunchföreläsning "Nuets förnöjsamhet" Myelom - sjukdomen och hur vi behandlar den 2021 KLL-veckan 2020 del 3 - Pågående kliniska studier inom KLL KLL-veckan 2020 del 2- Behandlingsmöjligheter inom KLL KLL-veckan del 1 Lenas berättelse Nya behandlingsmöjligheter inom lymfomområdet 2020 Nya behandlingsmöjligheter inom myelomområdet 2020 Nationella MPN-Dagen (1) MDS- & AML-Dagen (1) Myelomsatsning Väst Svarte Petter Du är inte ensam... Blodcancerdagen Ökat patientinflytande (nya behandlingar) Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Lanseringsevent Livskraft Myelomdagen 2019 Int. Lymfomdagen Sverigedagen MDS/AML Personcentrerad vård? VTEDB Almedalen Nationella MPN-Dagen Sverigedagen KLL Livskraft Temadag Cancerrehab Lymfomsatsning Mellersta Lymfomsatsning Syd Lymfomsatsning 2018 Hälsovinster eller hälsoförluster? Inga Fler Utredningar! Om du bara visste

Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi

Vet du hur den ekonomiska processen kring hur nya läkemedel ser ut? Och att ett nytt godkänt läkemedel kan kosta 20 miljarder kronor att ta fram, lika mycket som hela Öresundsbron kostade att bygga. I detta webbinarium förklarar professor Ulf Persson grunderna i hälsoekonomi.

Starttid: tisdag 15 mars 2022
Startbild 2 Halsoekonomiwebbinarium Mars2022
Webbinariet hölls av Blodcancerförbundet i mars 2022 med professor Ulf Persson, som förklarar grunderna i ämnet hälsoekonomi samt de olika metoder som finns för att värdera hälsa. Presentationen hålls av Ulf Persson, professor och senior advisor vid institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi. Fokus är hur dessa värden av hälsa används av sjukvård och myndigheter, såsom de myndigheter som fattar beslut om vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånen i Sverige.


Klicka på bilden med pilen här ovan, så startar webbinarievideoinspelningen.

 

Under föreläsningen presenteras även hur utvecklingen ser ut inom området, där till exempel Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i Sverige har i uppgift att undersöka om nuvarande värderingsprinciper ska ändras för att bättre kunna spegla viktiga värden på hälsa. Indikationsbaserad prissättning kommer också att genomlysas, en princip som syftar till att få ett stort och snabbt upptag av nya läkemedel.

Dessa ämnen är viktiga för alla patienter och blodcancerpatienter i synnerhet att känna till, eftersom medicinsk forskning går snabbt framåt och de vetenskapliga framsteg som görs inom blodcancerområdet är mycket omfattande.

När det dock kommer till att börja introducera nya läkemedel och att patienter ska få tillgång till nya behandlingsterapier, går det enligt Blodcancerförbundet för långsamt. Blodcancerpatienter ska inte behöva vänta flera år på utredningar av nya läkemedel när dessa processer går snabbare i övriga länder i Europa och världen.

 

Olina Lind
Håkan Sjunnesson
Blodcancerförbundet

 

---------------------------------------------------------------------

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter