Evenemang
Event Arkiv
Temaföreläsning om mag- & tarmbesvär vid cancer - Göteborg Temaföreläsningar om toxisk neuropati och smärta Temaföreläsning om myelom - komplikationer och biverkningar Temaeftermiddag om cancerrehabilitering - Ängelholm eller digitalt Temaföreläsning om infektioner vid olika blodcancerdiagnoser Temaföreläsning om "fatigue" hjärntrötthet vid blodcancer Temadag om lymfom och kronisk lymfatisk leukemi KLL 15 september Om MPN-diagnoserna - se föreläsningen m Dr. Anna Ravn Landtblom Om mastocytos - se överläkare Johanna Ungerstedts föreläsning om nutid och framtid Om KMML - inspelad forskningsföreläsning med Johanna Ungerstedt Om covid-19 behandlingar när man har nedsatt immunförsvar - föreläsning Dr Ola Blennow 25/1-2023 Se forskningsföreläsningarna vid Blodcancerförbundets 40 årsjubileum Prof. Mats Jerkeman föreläser om mantelcellymfom - behandling och forskning 2022 Överläkare Daniel Molin föreläser om Hodgkins lymfom och fem pratar blodcancervård Överläkare Thomas Relander föreläser om T-cellslymfom & hudlymfom 2022 Överläkare Maria Strandberg föreläser om kronisk lymfatisk leukemi, KLL 2022 Lymfom-KLL-dagen 22 - om aggressiva B-cellslymfom & CAR-T med prof Gunilla Enblad Nu kan du se föreläsningarna från lymfomdagen 2022 här i eventarkivet Se föreläsningen om diagnosen KML med Leif Stenke Om diagnosen MYELOM - se inspelade webbinariedagen maj 2022 Om ALL-registrets möjligheter - föreläsning av Dr Anna Lübking registerhållare Om diagnosen MDS - föreläsning av Dr Magnus Tobiasson 2022 Om vård och forskning kring ALL, akut lymfatisk leukemi - delta på webbinarium Lär dig hämta ut blodcancerregistrets statistik för påverkan Se webbinariet om covid-19-behandlingar för hematologipatienter 2022 Om Blodcancerregistrets möjligheter - se webbinariet 31 mars Webbinarium om covid-19 och aktuella behandlingar för hematologipatienter 30 mars Se webbinariet om behandling av MPN-diagnoser och stark patient Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Föreläsning hälsoekonomi kl. 13-14 Se Dr. Jesper Aasa:s föreläsning om vikten av rörelse och träning vid blodsjukdomar Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Sicklecellsjukdom i svensk sjukvård - välkommen på webbinarium 23/2 Webbinar: The Evolving COVID-19 Pandemic in Patients with MPN Webbinarium - Sexuell hälsa och cancer Live Webbinarium - Lymfomdagen 15 september Föreläsning om MPN och covid-19 Dr Hareth Nahi - Framsteg i behandlingen av myelom Lunchföreläsning "Nuets förnöjsamhet" Myelom - sjukdomen och hur vi behandlar den 2021 KLL-veckan 2020 del 3 - Pågående kliniska studier inom KLL KLL-veckan 2020 del 2- Behandlingsmöjligheter inom KLL KLL-veckan del 1 Lenas berättelse Nya behandlingsmöjligheter inom lymfomområdet 2020 Nya behandlingsmöjligheter inom myelomområdet 2020 Nationella MPN-Dagen (1) MDS- & AML-Dagen (1) Myelomsatsning Väst Svarte Petter Du är inte ensam... Blodcancerdagen Ökat patientinflytande (nya behandlingar) Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Lanseringsevent Livskraft Myelomdagen 2019 Int. Lymfomdagen Sverigedagen MDS/AML Personcentrerad vård? VTEDB Almedalen Nationella MPN-Dagen Sverigedagen KLL Livskraft Temadag Cancerrehab Lymfomsatsning Mellersta Lymfomsatsning Syd Lymfomsatsning 2018 Hälsovinster eller hälsoförluster? Inga Fler Utredningar! Om du bara visste

Om REHABILITERING under och efter en cancerbehandling

Se de inspelade föreläsningarna om de nya möjligheterna med kvalitativ cancerrehabilitering på distans:

https://www.youtube.com/live/Q3neqitZKd4?si=Zcao1vEn7UKcd5Hr

 

 

rehabilitering livskraft
Det här var en temaföreläsnings-eftermiddag den 15 april 2024 om stöd och rehabilitering efter en blodcancerbehandling. Föreläsningen ägde rum i Lindhagasalen på Ängelholms sjukhus i Ängelholm i nordvästra Skåne och direktsändes dessutom digitalt och spelades in.
Programmet handlade om psykologisk-, fysisk- och social rehabilitering, fatigue och hjärntrötthet, kost och näring, sexuell hälsa och existentiella frågor.


Det var Blodcancerförbundet och Blodsjukas förening i Södra sjukvårdsregionen som bjöd in till denna eftermiddag i samverkan med Cancerrehabilitering Skåne Online Ängelholms sjukhus och Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEDPOS). 
Du kommer genom videoinspelningen att få kunskap om hur man kan delta i cancerrehabilitering på distans via digitala verktyg. 

Program:
Med utgångspunkt i det uppdaterade nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och Cancerrehabilitering Skåne Onlines vårdprogram för avancerad rehabilitering, kommer vi visa upp hur en digital interdisciplinär rehabiliteringsprocess går till från teambedömning, rehabiliteringsplan, individuellt rehabiliteringsprogram utifrån smörgåsbordmodellen, aktiv samverkan till uppföljning och egen rehabiliteringsperiod.
Vi kommer växla mellan rollspelade inslag för att visa hur det går till, korta föreläsningar och paneldiskussion.

Medverkande:
Patrik Göransson från Ängelholms sjukhus och Peder Skarstedt från Blodcancerförbundet modererar.
Medlemmar från Cancerrehabilitering Skåne Onlines interdisciplinära team, patientföreträdare, styrelseledamöter från SWEDPOS m. fl. medverkar

Lindhagasalen Ängelholms sjukhus kartaInspelning kommer att ske för publicering av den inspelade videoföreläsningen på Blodcancerförbundets hemsida och åtkomst i efterhand.

Evenemanget har erhållit stöd från Regionalt Cancercentrum syd

GDPR-information om videoinspelning

Genom att ansluta dig och delta på denna temadag, ger du ditt samtycke till att du deltar och medverkar enligt den europeiska dataskyddsförordningen GDPR. Det inspelade webbinariet och bilder därifrån, kan sedan komma att publiceras i Blodcancerförbundets kommunikationskanaler och finnas där tills vidare.
Du kan välja att delta/medverka synligt eller osynligt, genom att stänga av din webbkamera och använda ett fingerat namn när du ansluter. (Är det ett arrangemang på plats kan du meddela arrangören och fotografen att du inte vill bli fångad på bild)

 

Läs artikel i Onkologi i Sverige om cancerrehabilitering på distans

Patrik Göransson rehab på distans onkologiisverige 6 2022

Via länken nedan kan du läsa Eva Nordins artikel i Onkologi i Sverige (nr 6 2022 på sidorna 40-46) med Patrik Göransson, som presenterar digital cancerrehabilitering och även har en intervju med en blodcancerföreträdare, Carl Johan Orre som också är medlem i Blodcancerförbundet:  Intervju och foto: Eva Nordin
https://www.onkologiisverige.se/wp-content/uploads/2022/11/OIS-nr-6-22_hog_2.pdfStarttid: måndag 15 apr. 2024
Sluttid: måndag 15 apr. 2024
Plats:

PÅ plats i Lindhagasalen på Ängelholms sjukhus i Ängelholm eller på distans digitalt (Länken till sändningen kommer att finnas här väl synlig på Blodcancerförbundets hemsida innan temaföreläsningen startar den 14 april.) Vill du vara med på plats i Ängelholm är det extra viktigt att du anmäler dig!

Livskraft Genrebild BLCF Rehabilitering 1 Skärmavbild Beskuren 1100Pxb 16X9

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter