Aktuellt
Nyheter
Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Ge en gåva till livsviktig blodcancerforskning Nya läkemedel och kliniska studier fortsatt viktigast för myelompatienter Caroline i Jönköping blev årets hematologisjuksköterska Ett hjärtligt värmande tips på en meningsfull alla hjärtans dag-gåva Därför ingår BLCF i Läkemedelsverkets patientråd Fortsätter insamling till blodcancerforskning med ljudlig adventskalender Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning Sverige sviker åtaganden i FN:s funktionsrättskonvention Haema 4 2023 här med tema infektioner vid blodcancerbehandlingar Dags att nominera årets hematologisjuksköterska 2024 Se webbinarieföreläsningarna från Världscancerdagen 2024 Blodcancerpatienter i Sverige måste få tillgång till nya immunterapier Skottår ger äkta Sällsynta dagen i år den 29 februari Nyskapade "hämmaren" HDAC ger ökat hopp mot T-cellslymfom Bidra till kunskap om cancerrehabilitering som patient & närstående Blodcancerförbundet med i utveckling av Nationella läkemedelslistan NT-rådet godkänner teklistamab mot behandlingsresistent myelom Cancerrehabiliteringen kartläggs & Blodcancerförbundet medverkar Haema nr 1 2024 med tema myelom hos läsarna Bidra till vår kunskap om hur anemi, blodbrist påverkar vardagen Se föreläsningen om ärftlighetsfaktorn kring blodcancer 2024 Möt Sofia Segergren - BLCF:s nya generalsekreterare! Ordförandemöte med hopp för lokala påverkansarbetet Intressanta forskningsrön på myelomkongress Gunilla i BLCFs styrelse i debatt Öka kunskapen om EUs cancerplan Eva-Pia Andersson årets kontaktsjuksköterska i Syd
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Eva-Pia Andersson årets kontaktsjuksköterska i Syd

Årets kontaktsjuksköterska i södra sjukvårdsregionen är Eva Pia Andersson på Hematologen i Växjö. Enligt kollegorna bedriver hon "en personcentrerad vård för att hjälpa patienten och hon erbjuder trygghet, igenkänning och stöd under vårdprocessen".

Sjukskoterska Vard Blodtryck Patient Genrebild Fhsj Arets Kontaktsjukskoterska Rcc Syd

Det är Regionalt Cancercentrum i södra sjukvårdsregionen som utnämnt Eva Pia Andersson på Hematologen i Växjö till årets kontaktsjuksköterska. Hennes kollegor i Växjö fortsätter beskrivningen av hennes arbetsinsats med, att "hon står för en strukturerad bedömning och uppföljning för att göra patienten delaktig i sin vård".

Patientkommunikationen grundenEva Pia hävdar att det är viktigt att vara lyhörd och se varje patient som unik. 
- Patientens behov kan ändras över tid och vissa behöver mer stöd än andra. Under utredningstiden, som ibland kan vara lång, är det ofta nödvändigt med mycket stöd och många telefonsamtal för att få fram svar på diverse provtagningar. Cancerrehabteamet är också en viktig resurs för våra patienter, anser hon.

Tidigare träffade hon patienterna mer, särskilt vid deras första besök hos oss.
- Men nu har vi genomfört en uppgiftsväxling på mottagningen vilket innebär att de personliga mötena har minskat och att telefonsamtalen har blivit fler. Detta kan kännas som ett steg bakåt, men vi får se om det kanske ändå inte blir sämre för patienterna.

- En välinformerad patient vet när och var den ska vända sig med sina frågor, även efter avslutade kontroller. Vi arbetar med att ge patienter skriftliga sammanfattningar av deras vård, enligt vårdprogrammen. Det är också viktigt att ha tillgång till stödjande samtal genom vårt cancerrehabteam, vilket fungerar väl men kan alltid förbättras med fler resurser, hävdar Eva Pia Andersson.


Att göra skillnad- Att arbeta med människor innebär att man kan göra en stor skillnad för den enskilde, både i stort och smått. En stor utmaning är när resurser saknas och vi inte kan göra det som känns bäst för patienterna. Det är viktigt med tillräckliga resurser i alla delar av vårdkedjan, från mottagning, dagvård och avdelning till patologavdelningar och röntgen. 

- Snabb tillgång till undersökningar och svar är avgörande för att kunna starta behandling så snart som möjligt enligt de standardiserade vårdförloppen (SVF). Genom lyhördhet, rätt resurser och ett starkt team kan vi fortsätta förbättra vården och stödja våra patienter på bästa möjliga sätt, berättar Eva Pia Andersson.

 

Text: Mimi Scigala Taylor & Eva Pia Andersson

 

Klicka på bilden och läs hela intervjun med Eva Pia Andersson på Cancercentrums syds webbplats, där hon berättar mer om sitt arbete.

 

Eva Pia Andersson årets kontaktsjuksköterska 2024 Växjö
Eva Pia Andersson är utnämnd till årets kontaktsjuksköterska 2024. Foto: Mimi Taylor/RCC Syd & Håkan Sjunnesson/BLCF inkl montage

https://cancercentrum.se/syd/om-oss/nyheter/eva-pia-andersson-ar-arets-kontaktsjukskoterska-i-syd/

 

Alla som utnämnts i år av landets olika RCC

Här hittar du alla som utnämnts till årets kontaktsjuksköterskor och processledare 2024 av RCC olika regionala enheter >
Årets processledare och årets kontaktsjuksköterskor 2024 utsedda - RCC (cancercentrum.se)

 

 

Fler nyheter


Alla nyheter