Aktuellt
Nyheter
Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Ge en gåva till livsviktig blodcancerforskning Nya läkemedel och kliniska studier fortsatt viktigast för myelompatienter Caroline i Jönköping blev årets hematologisjuksköterska Ett hjärtligt värmande tips på en meningsfull alla hjärtans dag-gåva Därför ingår BLCF i Läkemedelsverkets patientråd Fortsätter insamling till blodcancerforskning med ljudlig adventskalender Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning Sverige sviker åtaganden i FN:s funktionsrättskonvention Haema 4 2023 här med tema infektioner vid blodcancerbehandlingar Dags att nominera årets hematologisjuksköterska 2024 Se webbinarieföreläsningarna från Världscancerdagen 2024 Blodcancerpatienter i Sverige måste få tillgång till nya immunterapier Skottår ger äkta Sällsynta dagen i år den 29 februari Nyskapade "hämmaren" HDAC ger ökat hopp mot T-cellslymfom Bidra till kunskap om cancerrehabilitering som patient & närstående Blodcancerförbundet med i utveckling av Nationella läkemedelslistan NT-rådet godkänner teklistamab mot behandlingsresistent myelom Cancerrehabiliteringen kartläggs & Blodcancerförbundet medverkar Haema nr 1 2024 med tema myelom hos läsarna Bidra till vår kunskap om hur anemi, blodbrist påverkar vardagen Se föreläsningen om ärftlighetsfaktorn kring blodcancer 2024 Möt Sofia Segergren - BLCF:s nya generalsekreterare! Ordförandemöte med hopp för lokala påverkansarbetet Intressanta forskningsrön på myelomkongress Gunilla i BLCFs styrelse i debatt Öka kunskapen om EUs cancerplan Eva-Pia Andersson årets kontaktsjuksköterska i Syd Meta förbjuder gåvoinsamlingar på Facebook
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Ordförandemöte med hopp för lokala påverkansarbetet

Rehabilitering under och efter en behandling av en blodcancersjukdom var ett av ämnena, när Blodcancerförbundet samlade företrädare för våra lokalföreningar i maj 2024. Förbundets kommande nya generalsekreterare Sofia Segergren fanns i centrum.

Ordforandemote BLCF Maj 2024 Fhsj1035 1200Pxb 72Dpi

Under två halvdagar hölls ordförandemötet i Stockholmsförorten Alvik och nio av förbundets 16 föreningar slöt upp på plats och diskuterade gemensamma utmaningar. Det är Blodcancerföreningarna som utgör grunden för Blodcancerförbundets arbete lokalt och regionalt och det påpekade flera av föreningarnas företrädare under mötet.

Sofia Segergren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Segergren, Foto: Susanne Kronholm

 

Varmt mottagande förnya generalsekreteraren

Mötet började med att Blodcancerförbundets kommande nya generalsekreterare Sofia Segergren presenterade sig och fick svara på frågor. Av reaktionerna att döma landade hennes närvaro väl och hon fick ett mycket gott efterlängtat mottagande. Hon börjar sin tjänst den 3 juni 2024 och är speciellt intervjuad för medlemstidningen Haema nummer 2 2024 av Haemaredaktör Gunilla Eldh och intervjun finns också i en egen artikel på vår hemsida>

 

Delade med sig av regional rehabiliteringOrdförandemöte - block

Komna från olika delar av vårt land, delade företrädarna med sig av hur cancerrehabiliteringen ser ut över landet och det är stora variationer. Inom vissa kommuner och regioner fungerar det bra, medan andra områden är mycket eftersatta.

Här finns ett stort arbete att göra för lokalföreningarna, genom att till exempel samverka med andra cancerorganisationer lokalt och uppvakta region- och lokalpolitiker och kräva ökade resurser i form av livsnödvändig rehabilitering åter till ett så gott vardagsliv som möjligt efter en psykiskt och fysiskt krävande behandlingsperiod. 

 

Ett landsomfattande kamratstöd

Föreningarna berättade också om sin lokala verksamhet och det är imponerande hur mycket verksamhet som faktiskt arrangeras i form av möten och samlingar för förbundets över 5 200 medlemmar.

Det handlar om stöd- och kamratverksamhet i form av caféer, guidade vandringar, samtalsgrupper, utflykter och utbildningar i form av föreläsningar av professionen. Både när det gäller forskning, behandlingar diagnoskunskap, rehabilitering och tips för att hantera symtom, biverkningar och viktiga vardagsfrågor som till exempel sex- och samlevnad. Stämningen var kreativ och positiv och diskussionsintresset stort vilket bådar gott för kommande arbetsår.

 

Information om deltagarförsäkring och läkemedelsbeslutsprocesser 

Representanterna för Blodcancerförbundets föreningsliv fick också förmånlig information om hur det går till kring bedömningarna och beslutsprocesser när det gäller förmåns- och klinikläkemedel i Sverige. Jonathan Martinsson Lind, enhetschef inom bland annat terapiområdet cancer, TLV – Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, medverkade och höll en föreläsning.

En annan extern medverkan handlade om information om ett försäkringsbolags Deltagarolycksfallsförsäkring, som gäller för förtroendevalda och deltagare, som drabbas av olycksfall vid verksamhet anordnad av Funktionsrätt Sverige eller dess medlemsförbund. Och Blodcancerförbundet är ett av medlemsförbunden i Funktionsrätt Sverige och därmed täcks våra förtroendevalda och evenemangsdeltagare av denna försäkring, om något skulle hända. Läs mer på Funktionsrätt Sveriges webbplats>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text & foto: Håkan Sjunnesson
Foto: Linnéa Enmark

Fler nyheter


Alla nyheter