Aktuellt
Nyheter
Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Ge en gåva till livsviktig blodcancerforskning Nya läkemedel och kliniska studier fortsatt viktigast för myelompatienter Caroline i Jönköping blev årets hematologisjuksköterska Ett hjärtligt värmande tips på en meningsfull alla hjärtans dag-gåva Därför ingår BLCF i Läkemedelsverkets patientråd Fortsätter insamling till blodcancerforskning med ljudlig adventskalender Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning Sverige sviker åtaganden i FN:s funktionsrättskonvention Haema 4 2023 här med tema infektioner vid blodcancerbehandlingar Dags att nominera årets hematologisjuksköterska 2024 Se webbinarieföreläsningarna från Världscancerdagen 2024 Blodcancerpatienter i Sverige måste få tillgång till nya immunterapier Skottår ger äkta Sällsynta dagen i år den 29 februari Nyskapade "hämmaren" HDAC ger ökat hopp mot T-cellslymfom Bidra till kunskap om cancerrehabilitering som patient & närstående Blodcancerförbundet med i utveckling av Nationella läkemedelslistan NT-rådet godkänner teklistamab mot behandlingsresistent myelom Cancerrehabiliteringen kartläggs & Blodcancerförbundet medverkar Haema nr 1 2024 med tema myelom hos läsarna Bidra till vår kunskap om hur anemi, blodbrist påverkar vardagen Se föreläsningen om ärftlighetsfaktorn kring blodcancer 2024 Möt Sofia Segergren - BLCF:s nya generalsekreterare! Ordförandemöte med hopp för lokala påverkansarbetet Intressanta forskningsrön på myelomkongress Gunilla i BLCFs styrelse i debatt Öka kunskapen om EUs cancerplan Eva-Pia Andersson årets kontaktsjuksköterska i Syd Meta förbjuder gåvoinsamlingar på Facebook
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida

På torsdag den 27 april sänder Funktionsrätt Sverige tre unika samtal som om hur fem patient-och funktionsrättsorganisationer jobbat med frågor om sex, lust och njutning, utifrån den egna målgruppens förutsättningar och behov.

Genrebild Narhet Samliv Njutning Lucent Designs Dinoson20 Pixabay 1920 1100Pxb M Blcflogga

Blodcancerförbundet är en av de 50 organisationer som bildar Funktionsrätt Sverige. Denna paraplyorganisation driver frågor som är gemensamma för medlemsorganisationerna. Nu på torsdag den 27 april sänder de tre samtal, som berör angelägna men för många känsliga frågor: om sex, lust och njutning. 

Ni hittar på samtalen direkt i Facebook-eventen på Funktionsrätt Sveriges webbplats och klicka ”kommer”. https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/sex-lust-och-funktionalitet-erfarenheter-fran-fem-funktionsrattsorganisationer/

Funktionsrätt Sverige vill med dessa samtal inspirera och visa hur funktionsrätt och sexuell hälsa kan samexistera och stärkas.

1 Hur når man sina medlemmar med information om sex och lust?
Kl. 9.00 - 9.30
Länk: https://fb.me/e/O27z4uE2

I det här frukostsamtalet berättar Psoriasisförbundet, Bröstcancerförbundet och ILCO -tarm uro och stomiförbundet om hur de tillsammans med sina medlemmar tagit fram information som är anpassad och relevant för sina respektive målgrupper.

 

2 Hur kan funktionsrättsrörelsen samarbeta med den sexualpolitiska rörelsen?
Kl. 12.30 - 13.00
Länk: https://fb.me/e/15MqEMDgb

I det här lunchsamtalet pratar FUB Uppsala/ Relationer som funkar och RFSU Uppsala om hur de samverkat för att stärka den sexuella hälsan för personer med IF och hittat vägar framåt för ett gemensamt arbete.

 

3 Att hitta metoder för samtal om sex efter övergrepp
Kl. 15.00 - 15.30
Länk: https://fb.me/e/3wu37yaTj

I det sista samtalet delar Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk sina erfarenheter om hur de utvecklat metoder och stöd för att prata om, och skapa kunskap kring, våld och sexuella övergrepp för kvinnor och ickebinära med hörselnedsättning.

 

OBS!
Alla programpunkter äger rum digitalt samt teckenspråk-och skrivtolkas. De är inspelade och kommer finnas tillgängliga på Funktionsrätt Sveriges hemsida och Youtube efter sändning. https://funktionsratt.se/

 

Samtalen sänds i samarbete med ABF Stockholm. De är ett resultat av Funktionsrätt Sverige och RFSUs gemensamma projekt “Min sexualitet - min rätt”, finansierat av Allmänna arvsfonden.

Funktionsrätt Sverige

08-546 40 425

www.funktionsratt.se

Följ Funktionsrätt Sverige på Facebook: funkratt.se och Twitter: @funkratt_se

Blodcancerförbundet är alltså en av de 50 organisationer som bildar Funktionsrätt Sverige. Denna paraplyorganisation driver frågor som är gemensamma för medlemsorganisationerna.

samtala om lust

 

 

Fler nyheter


Alla nyheter