Aktuellt
Nyheter
Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Ge en gåva till livsviktig blodcancerforskning Nya läkemedel och kliniska studier fortsatt viktigast för myelompatienter Caroline i Jönköping blev årets hematologisjuksköterska Ett hjärtligt värmande tips på en meningsfull alla hjärtans dag-gåva Därför ingår BLCF i Läkemedelsverkets patientråd Fortsätter insamling till blodcancerforskning med ljudlig adventskalender Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning Sverige sviker åtaganden i FN:s funktionsrättskonvention Haema 4 2023 här med tema infektioner vid blodcancerbehandlingar Dags att nominera årets hematologisjuksköterska 2024 Se webbinarieföreläsningarna från Världscancerdagen 2024 Blodcancerpatienter i Sverige måste få tillgång till nya immunterapier Skottår ger äkta Sällsynta dagen i år den 29 februari Nyskapade "hämmaren" HDAC ger ökat hopp mot T-cellslymfom Bidra till kunskap om cancerrehabilitering som patient & närstående Blodcancerförbundet med i utveckling av Nationella läkemedelslistan NT-rådet godkänner teklistamab mot behandlingsresistent myelom Cancerrehabiliteringen kartläggs & Blodcancerförbundet medverkar Haema nr 1 2024 med tema myelom hos läsarna Bidra till vår kunskap om hur anemi, blodbrist påverkar vardagen Se föreläsningen om ärftlighetsfaktorn kring blodcancer 2024 Möt Sofia Segergren - BLCF:s nya generalsekreterare! Ordförandemöte med hopp för lokala påverkansarbetet Intressanta forskningsrön på myelomkongress Gunilla i BLCFs styrelse i debatt Öka kunskapen om EUs cancerplan Eva-Pia Andersson årets kontaktsjuksköterska i Syd Meta förbjuder gåvoinsamlingar på Facebook Sök forskningsstipendier från Blodcancerfonden Falköpings Golfklubb gör stor donation till Blodcancerfonden Cancerrehabiliteringen måste fungera och bli mer jämlik
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Därför ingår BLCF i Läkemedelsverkets patientråd

Genom medverkan i Läkemedelsverkets patient- och konsumentråd kan vi nu påverka Läkemedelsverkets tre uppdrag, som handlar om läkemedelsförsörjningen, tillsyn och säker användning av läkemedel. Det säger Peder Skarstedt, arbetande ordförande i Blodcancerförbundet. 

Läkemedelsverkets Hemsida Förstasida Skärmdump2

Blodcancerförbundets nästan ett decenniums offensiva opinionsarbete inom vårdpolitiken ger allt fler konkreta resultat. Ett exempel är att Blodcancerförbundet är medlem i Läkemedelsverkets patient- och konsumentråd, för konkret arbete tillsammans med en rad systerorganisationer.
Syftet med patient- och konsumentråd är att Läkemedelsverket ska samverka i dialog med patienter och konsumenter för att:

  • Öka Läkemedelsverkets kunskap om patienters och konsumenters erfarenheter av och syn på sjukdom i relation till användning av läkemedel och medicintekniska produkter.
  • Bidra till en mer riktad och effektiv kommunikation från Läkemedelsverket till patienter och konsumenter.
  • Öka patienters och konsumenters förståelse för hela Läkemedelsverkets uppdrag och verksamhet.

Visionen är att med utgångspunkt från Läkemedelsverkets mål samt patienters och konsumenters behov vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.


Patientorganisationer kan påverka

- I Läkemedelsverkets patient- och konsumentråd kan vi påverka Läkemedelsverkets i sina tre uppdrag enligt Peder Skarstedt:

  • beträffande läkemedel, där Läkemedelsverket närvarar under hela läkemedlets livscykel, som t ex betr. kliniska prövningar och godkännande.
  • tillsyn, verket godkänner och övervakar till exempel öppenvårdsapoteken
  • användning information och säker användning till exempel beträffande försäljningsuppehåll, läkemedelstillgång och biverkansrapportering.

    - Vidare kan vi påverka de regeringsuppdrag de får av Regeringen som till exempel tydligare läkemedelssubstansinformation, rest- och bristsituationer beträffande läkemedel, Läkemedelsboken och farmaceutsortiment.
    - Dessutom får vi information om eventuella förändringar i nationell eller europeisk läkemedelslagstiftning och arbetet/processerna i den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, enligt Peder Skarstedt.

Tvåvägskommunikation modellen

Fokus i patientrådets arbete ska vara på tvåvägskommunikation och inriktas särskilt på att stärka och utveckla former för samverkan med patienter och konsumenter.
Interaktionerna ska vara till nytta för både Läkemedelsverket och rådsrepresentanterna och deras medlemsorganisationer.

Blodcancerförbundet ansökte 2023 om att få medverka i detta patientråd och blev relativt nyligen invalda. Peder Skarstedt är ordinarie rådsrepresentant och Olina Lind, medicinskt sakkunnig och forskningsansvarig för Blodcancerförbundet är biträdande rådsrepresentant.

Förutom Blodcancerförbundet ingår följande patientorganisationer i Läkemedelsverkets patient- och konsumentråd:
Astma- och allergiförbundet, Barndiabetesfondens Riksförening, Blodcancerförbundet, Bröstcancerförbundet, Demensförbundet, Förbundet Blödarsjuka Sverige, Riksförbundet HOBS-obesitasförbundet, Tarm- och uro- stomiförbundet (ILCO), Magoch tarmförbundet, Parkinsonförbundet, Psoriasisförbundet, Prostatacancerförbundet, Reumatikerförbundet, Riksförbundet Attention, Riksförbundet Cystisk fibros, Riksförbundet HjärtLung, Riksförbundet för Social- och Mental Hälsa (RSMH), Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Strokeförbundet, Svenska Epilepsiförbundet, SPF
Fler nyheter


Alla nyheter