Aktuellt
Nyheter
Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Ge en gåva till livsviktig blodcancerforskning Nya läkemedel och kliniska studier fortsatt viktigast för myelompatienter Caroline i Jönköping blev årets hematologisjuksköterska Ett hjärtligt värmande tips på en meningsfull alla hjärtans dag-gåva Därför ingår BLCF i Läkemedelsverkets patientråd Fortsätter insamling till blodcancerforskning med ljudlig adventskalender Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning Sverige sviker åtaganden i FN:s funktionsrättskonvention Haema 4 2023 här med tema infektioner vid blodcancerbehandlingar Dags att nominera årets hematologisjuksköterska 2024 Se webbinarieföreläsningarna från Världscancerdagen 2024 Blodcancerpatienter i Sverige måste få tillgång till nya immunterapier Skottår ger äkta Sällsynta dagen i år den 29 februari Nyskapade "hämmaren" HDAC ger ökat hopp mot T-cellslymfom Bidra till kunskap om cancerrehabilitering som patient & närstående Blodcancerförbundet med i utveckling av Nationella läkemedelslistan NT-rådet godkänner teklistamab mot behandlingsresistent myelom Cancerrehabiliteringen kartläggs & Blodcancerförbundet medverkar Haema nr 1 2024 med tema myelom hos läsarna Bidra till vår kunskap om hur anemi, blodbrist påverkar vardagen Se föreläsningen om ärftlighetsfaktorn kring blodcancer 2024 Möt Sofia Segergren - BLCF:s nya generalsekreterare! Ordförandemöte med hopp för lokala påverkansarbetet Intressanta forskningsrön på myelomkongress Gunilla i BLCFs styrelse i debatt Öka kunskapen om EUs cancerplan Eva-Pia Andersson årets kontaktsjuksköterska i Syd Meta förbjuder gåvoinsamlingar på Facebook
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

NT-rådet godkänner teklistamab mot behandlingsresistent myelom

NT-rådet har godkänt användningen av läkemedelsubstansen teklistamab (Tecvayli) mot behandlingsresistent myelom.
- Studier visar att teklistamab har mycket god effekt för personer med myelom med få andra behandlingsalternativ tillgängliga, säger Olina Lind, medicinskt sakkunnig och forskningsansvarig på Blodcancerförbundet.

Teklistamab Godkänt Av Ntrådet Skärmdump M Ok Stampel

NT-rådets rekommendation är att teklistamab används för vuxna patienter med återfall av sjukdomen och behandlingsresistent myelom. Först måste dock minst tre tidigare terapier ha prövats, inklusive immunmodulerande medel, proteasomhämmare och anti-CD38-antikroppar.

Enligt Olina Lind, medicinskt sakkunnig och forskningsansvarig på Blodcancerförbundet, påverkar NT-rådets rekommendation en grupp av tungt förbehandlade myelompatienter med långt framskriden sjukdom. Och det är verkligen ett så kallat unmet need hos den här patientgruppen, som nu alltså förhoppningsvis kan fyllas av den här nya effektiva behandlingen. Teklistamab är hittills den första bispecifika antikroppen som godkändes och är i nuläget den enda bispecifika antikroppen som finns tillgänglig i rutinsjukvård i Sverige för behandling av myelom, enligt Olina Lind.

Teklistamab administreras som en subkutan injektion en gång per vecka (läkemedlet sprutas in i underhudsfettet och tas upp av blodet).

 

Fördjupning i ämnet
Teklistamab är ett så kallat klinikläkemedel, där behandlingen sker på en sjukhusklinik. När det gäller klinikläkemedel är det inte myndigheten TLV som fattar några beslut. TLV utför endast den hälsoekonomiska bedömningen av en läkemedelsubstans, som NT-rådet i sin tur grundar sina rekommendationer på. 

(När det gäller så kallade receptläkemedel, som patienten hämtar ut och använder hemma, tas besluten om rekommendation av TLV.)

I den hälsoekonomiska bedömningen och utvärdering, har den verksamma läkemedelsubstansen teklistamab (Tecvayli) jämförts med dagens standardbehandlingar (standard of care) mot myelom. NT-rådet beskriver det som ”en korg” med olika läkemedel i olika behandlingskombinationer.


Efter minst tre tidigare terapier

Cirka 600 svenskar insjuknar i multipelt myelom varje år. Endast en mindre andel av dessa kan vara
aktuella för behandling med teklistamab, enligt NT-rådets bedömning.
Deras rekommendation till regionerna är nämligen att teklistamab endast kan användas för behandling av vuxna patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom (det vill säga vid återfall av sjukdomen och när den blivit behandlingsresistent mot tidigare använda läkemedel).

Dessutom ska patienten tidigare genomgått behandlingar med minst tre olika terapier, inkluderande ett immunmodulerande medel, en proteasomhämmare och en anti-CD38-antikropp. Patienten ska vidare uppvisat sjukdomsprogression vid den senaste behandlingen.

Sprutas in i underhudsfettet

NT-rådet fastslår också att det är respektive sjukvårdsregions ansvar att de patienter som behandlas med teklistamab, noggrant registreras så att insättning, behandlingsfrekvens och dos kan följas upp.
Teklistamab är ett rekvisitionsläkemedel och administreras som subkutan injektion en gång per vecka. (Det vill säga läkemedlet sprutas in i underhudsfettet och tas upp av blodet och förs ut i blodomloppet där det ska verka)

 

Håkan Sjunnesson/Blodcancerförbundet

 

Läs NT-rådets godkännande- och rekommendationsrapport (PDF)>

Fler nyheter


Alla nyheter