Aktuellt
Nyheter
Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Ge en gåva till livsviktig blodcancerforskning Nya läkemedel och kliniska studier fortsatt viktigast för myelompatienter Caroline i Jönköping blev årets hematologisjuksköterska Ett hjärtligt värmande tips på en meningsfull alla hjärtans dag-gåva Därför ingår BLCF i Läkemedelsverkets patientråd Fortsätter insamling till blodcancerforskning med ljudlig adventskalender Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning Sverige sviker åtaganden i FN:s funktionsrättskonvention Haema 4 2023 här med tema infektioner vid blodcancerbehandlingar Dags att nominera årets hematologisjuksköterska 2024 Se webbinarieföreläsningarna från Världscancerdagen 2024 Blodcancerpatienter i Sverige måste få tillgång till nya immunterapier Skottår ger äkta Sällsynta dagen i år den 29 februari Nyskapade "hämmaren" HDAC ger ökat hopp mot T-cellslymfom Bidra till kunskap om cancerrehabilitering som patient & närstående Blodcancerförbundet med i utveckling av Nationella läkemedelslistan NT-rådet godkänner teklistamab mot behandlingsresistent myelom Cancerrehabiliteringen kartläggs & Blodcancerförbundet medverkar Haema nr 1 2024 med tema myelom hos läsarna Bidra till vår kunskap om hur anemi, blodbrist påverkar vardagen Se föreläsningen om ärftlighetsfaktorn kring blodcancer 2024 Möt Sofia Segergren - BLCF:s nya generalsekreterare! Ordförandemöte med hopp för lokala påverkansarbetet Intressanta forskningsrön på myelomkongress Gunilla i BLCFs styrelse i debatt Öka kunskapen om EUs cancerplan Eva-Pia Andersson årets kontaktsjuksköterska i Syd Meta förbjuder gåvoinsamlingar på Facebook
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Intressanta forskningsrön på myelomkongress

Sista helgen i maj 2024 hölls hybrid-kongressen COMy med världsledande myelomforskare. Blodcancerförbundets medicinskt sakkunnige bevakade kongressen och flera nya och viktiga forskningsframsteg presenterades inom myelomområdet.

Forskning Pussel Med Fortstoringsglas Fhsj M MYELOM 1100Pxb

Den internationella myelomkongressen som nyss ägt rum
i Paris och på distans heter COMy, som står för Controversies in Multiple Myeloma (COMy).

- Att bevaka vetenskapliga kongresser är viktigt för förbundets påverkansarbete då många nya hematologiska läkemedel tillkommer och är under utveckling. Samtidigt möjliggör det för oss att rapportera om de framsteg som görs inom området hematologi till många av våra intresserade medlemmar, som ju berörs av denna forskning, säger Olina Lind, medicinskt sakkunnig och forskningsansvarig för Blodcancerförbundet. Hon deltog på distans.

Viktigt att mäta MRDUnder kongressen presenteras nya läkemedel inom myelområdet och de möjligheter som finns idag för att bättre individanpassa behandlingen. Man pratar också om vikten av mätningar av MRD (minimal residual disease), alltså möjligheten att upptäcka mycket låga nivåer av kvarvarande cancerceller i kroppen.

Nu pågår flera kliniska studier där MRD-status driver behandlingen och huruvida till exempel behandling kan avslutas, om inga cancerceller kan upptäckas. Inom kliniska studier utvärderas MRD vanligen via benmärgsprov, men nu studeras också möjligheten att på mindre invasiva (sätt som är mindre smärtsamma för patienter) utvärdera kvarvarande cancerceller via blodprov, rapporterar Olina Lind. 

Obalans i tarmflora kan påverka utfallUnder kongressen togs också vikten av immun-monitorering upp i samband med myelom, då både myelomsjukdomen i sig och den behandling som ges påverkar immunförsvaret i stor utsträckning. 

Det kan till exempel vara viktigt för att ge rätt infektionsprofylax, alltså förebyggande behandling mot infektioner. Andra intressanta ämnen som behandlades var mikrobiomet, det vill säga alla mikroorganismer som samlever med oss i och på kroppen. Där har man sett att dysbios, så kallad obalans i till exempel tarmfloran, kan påverka behandlingsutfallet.

Här behövs studier som undersöker hur tarmfloran kan moduleras för att förbättra patienternas utfall, men också om det är möjligt att via påverkan av mikrobiomet öka effektiviteten av immunbaserade terapier såsom CAR-T.

Lovande om immunmodulerande läkemedelOlina Lind rapporterar också om lovande resultat som presenterades från studier som undersöker de nya immunmodulerande läkemedlen som kallas CELMoDs, som är en variant av IMiDs-läkemedel (där till exempel läkemedlet lenalidomid/Revlimid ingår som är en mycket vanlig behandling vid myelom). 

De nya CELMoDs-läkemedlen ges som en tablettbehandling, vilket är viktigt för god och ökad tillgänglighet för patienter till exempel oavsett bostadsort. Säkerhetsprofilen verkar också vara god med dessa nya läkemedel och bra effekt har visats vid kombination med andra läkemedel. Nu studeras även om CELMoDs har potential att förstärka effekten av T-cellsbaserade immunterapier.

För mest effektiv underhållsbehandlingUnder kongressen diskuterades även nya studier som undersöker vilken underhållsbehandling som kan vara mest effektiv för myelompatienter. I det arbetet studeras även nya preparat såsom bispecifika antikroppar och CELMoDs.
 
- Blodcancerförbundet kommer att fortsätta bevaka och rapportera om de forskningsframsteg som presenteras, som är viktiga för personer drabbade av myelom och deras närstående, säger Olina Lind, medicinskt sakkunnig och forskningsansvarig för Blodcancerförbundet.

COMy med världsledande myelomforskareDen internationella myelomkongressen som nyss ägt rum heter COMy, som står för Controversies in Multiple Myeloma. Detta var den tionde kongressen som hölls, där många världsledande hematologer aktiva inom myelom var inbjudna att föreläsa och diskutera aktuella punkter inom myelom.
- Oftast diskuteras rätt kontroversiella ämnen och forskarna som deltar är i framkant, så det är alltid intressant att bevaka, rapporterar Olina Lind medicinskt sakkunnig och forskningsansvarig för Blodcancerförbundet.

Läs mer på COMys webbplats:
https://comylive.cme-congresses.com/

 

Olina Lind
Håkan Sjunnesson

 

Fler nyheter


Alla nyheter