Aktuellt
Nyheter
Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna 2020 Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 GMAN Summit med framtidssamtal om access till nya behandlingar Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling Matilda styr åter både livet och bussen Blodcancerfondens utlysning av forskningsstipendier Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE Linda om sin PV på MPN Awareness Day 8 september Utlysning: årets forskskningsstipendier från Blodcancerfonden Nu är höstens Haema nr 3 ute med tema KML Eriks avhandling om fatigue och kognitiv dysfunktion prisad Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Extra erbjudande att nu annonsera i Haema - vår medlemstidning Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Anmälan till patientpanelen 2021 Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Musikern Matti motiverar många att bidra till blodcancerforskning Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online Blodcancerförening agerar mot stängd hematologavdelning Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022 Albin kämpade in i det sista ”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar” Intressant studie om livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Bilentusiaster ställde upp för blodcancerforskningen KLL först ut under internationella blodcancermånaden MDS i globalt fokus 5 september - myelodysplastiska syndrom Du som lever nära någon med leukemi kan bidra till livskvalitetstudie Katarina i Lidköping årets hematologsköterska Idag den 11/11 bjuder 40-åriga Blodcancerförbundet på forskningskunskap Blodcancerförbundet medverkar på Patientriksdagen den 7/12 Snart kan du bidra till blodcancerforskning via Mattis musikkalender 2022 Här är Lise-lott Erikssons viktigaste budskap efter EHA-konferens -22 Blodcancerförbundet först med riktig patientinvolvering inom forskning Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Donerade 25 000 kronor till benmärgsdonationsregister i Ukraina Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar!

Myelompatienter behandlas fortfarande med äldre läkemedel trots att nya innovativa terapier rekommenderas i första linjens behandling i vårdprogrammet. Det är en av slutsatserna i en stor undersökning bland Blodcancerförbundets medlemmar med myelom.
"Allvarligt" hävdar Lise-lott Eriksson, Blodcancerförbundets ordförande i myelommånaden mars.

Myeloma Action 2023 Hemsidestoppbild

En av Blodcancerförbundets internationella samarbetsorganisationer inom diagnosen myelom (bemnmärgnscancer) är Myeloma Fundation (IMF). De har proklamerat mars månad som en global månad att göra omvärlden medveten om  att leva med myeolm.
I samband med detta passar Blodcancerförbundet på att berätta om den stora undersökning vi genomförde hösten 2022. Den har genomförts av Novus på uppdrag av Blodcancerförbundet och Roche. Syftet med undersökningen är att få ökad kunskap om vilka upplevelser och behov patienter som lever med myelom har. Hur fungerar diagnostiken, tillgängligheten till sjukvården, informationen, dialogen, behandlingarna och patientdelaktighet? Deltagare är medlemmar i Blodcancerförbundet som lever med myelom. 415 enkätintervjuer kunde genomföras vilket innebär en svarsfrekvens på höga 51 procent.

Omslaget rapport myelomundersökningen 2022

Läs den kortfattade sammanfattningen av Blodcancerförbundets myelomundersökning 2022>

 

Lise-lott eriksson

Äldre läkemedel vanligast

Medlemsundersökningen visar alltså att myelompatienter fortfarande behandlas med äldre läkemedel, trots att nya innovativa terapier rekommenderas i första linjens behandling i vårdprogrammet. Det är en av slutsatserna Blodcancerförbundet drar. 

-Det är mycket oroväckande. Patienter med allvarliga blodsjukdomar i Sverige måste få snabbare tillgång till nya EU-godkända läkemedel. Många har inte tid att vänta, det handlar om liv eller död, säger Lise-lott Eriksson, ordförande för Blodcancerförbundet och president/ordförande för den internationella patientorganisationen MPE, Myeloma Patient Europe.

Förbundet bästa kunskapskällanDe svarande i undersökningen berättar att Blodcancerförbundet är den bästa källan till information om nya läkemedel. Drygt sex av tio fick informationen om CAR-T och/eller bispecifika antikroppar via Blodcancerförbundet. Men märkligt nog fick bara en av fyra patienter kännedom genom vårdpersonal om att dessa nya innovativa behandlingar finns.

Få patienter får delta i kliniska studierPrecis som i Blodcancerförbundets stora diagnosövergripande medlemsundersökning svarar majoriteten av patienterna, åtta av tio, att de skulle vilja vara med i klinisk studie om det var möjligt. Däremot har väldigt få, bara 15 procent, har erbjudits möjlighet att delta, trots att vårdprogrammet uppmuntrar till deltagande i kliniska studier. Något som vi på Blodcancerförbundet ser som ett stort bekymmer.

Långt ifrån vårdprogramsmålAnmärkningsvärt är att endast 20 procent är medvetna om att de fått genomgå en form av molekylär kromosomanalys (FISH). 64% vet inte om någon molekylär analys har gjorts. Målsättningen i vårdprogrammet är att 80 procent ska genomgå en sådan analys för att kunna bedöma prognos av myelomsjukdomen och i möjligaste mån kunna anpassa och optimera behandling.

Ingen har fått CAR-T behandlingÄldre behandlingar med olika cytostatika och stamcellstransplantation är fortfarande de vanligaste behandlingarna enligt undersökningen. Endast 50% har fått en proteasomhämmare såsom till exempel Bortezomib. Behandling med monoklonala antikroppar såsom till exempel Daratumumab är betydligt mer ovanligt trots att denna behandling rekommenderas i första linjens behandling i vårdprogrammet för myelom.

Ingen svarade att de fått behandling med nya läkemedel som till exempel Selinexor/Xpovio, Belantamab mafodotin och Blenrep. Ingen hade heller fått behandling med de nya innovativa terapierna CAR-T eller Venetoklax. Inte ens inom ramen för en klinisk studie.
Bara två procent har fått bispecifika antikroppar inom ramen för en klinisk prövning.

Uppföljning av behandlingBara en av fyra vet om en MRD-analys (Minimal kvarvarande sjukdom) är gjord på dem för att kontrollera hur många cancerceller som finns kvar efter behandling, för bedömning av mängden kvarvarande sjukdomen. MRD används bland annat för att bedöma risken för återfall.

Få har fått delta i behandlingsvalTvå av tre personer har tillbringat en längre tid på sjukhus under behandling mot myelom och om möjligheten fanns, vill fyra av tio personer förlägga sin behandling i hemmet.
Undersökningen visar också att myelompatienter i stor utsträckning inte har fått vara delaktigt i beslut som rör deras behandling. Åtta av tio svarade att de endast blev presenterade ett behandlingsalternativ.

Snabb diagnosDe svarande patienterna verkar generellt sett vara nöjda med sin vård hittills och det går snabbt att få en diagnos fastställd. Fyra av tio, 40 procent, fick diagnosbeskedet mindre än en månad efter första läkarbesöket för symtom, vilket är betydligt bättre än motsvarande siffra i en undersökning som genomfördes av MPE (Myeloma Patient Europé) på Europeisk nivå.

 

Läs hela rapporten

 

Novusundersökning om Myelom bland Blodcancerförbundets medlemmar

Läs hela Novusrapporten här>

 

Inte en enda av de svarande i Novusundersökningen hade fått behandling med de nya innovativa terapierna CAR-T eller Venetoklax inom ramen för en klinisk studie.

Håkan Sjunnesson/Blodcancerförbundet

 

Mars månad är Myeloma Action Month

Lise-lott Eriksson är både ordförande för Blodcancerförbundet och president/ordförande för den internationella patientorganisationen MPE, Myeloma Patient Europe.
Och en av alla andra internationella syster- och samarbetsorganisationer som Blodcancerförbundet har kontakt med är Myeloma Foundation (IMF) och de har proklamerat mars månad för att sprida information om diagnosen myelom. Via deras hemsida kan man berätta sin historia om myelom:

  myeloma action month mars
Läs mer: www.mam.myeloma.org/

 

Fakta myelom eller multipelt myelom

Myelom innebär mycket kortfattat cancer i benmärgen. Årligen drabbas cirka 650 personer i Sverige av myelom. Sjukdomen i sig betecknas numera såsom "kronisk", vilket betyder att den inte helt går att bota men likt diabetes går att leva med. Dess förlopp skiljer sig emellertid kraftigt åt mellan olika individer, varpå ett "typiskt" sjukdomsförlopp är svårt att beskriva. Även om sjukdomen ännu inte går att bota kan majoriteten av drabbade upprätthålla en relativt god livskvalitet om rätt behandling sätts in i tid. Eftersom myelom oftast sitter på många ställen i skelettet kallas det också multipelt myelom. Då myelomceller bildar knutor eller tumörer som är belägna utanför benmärgen kallas det för plasmocytom.

Dagens forskare vet per dags dato ännu inte orsaken till varför man får myelom, däremot vet man hur sjukdomen uppstår. Myelom utgår nämligen från en typ av vita blodkroppar som kallas plasmaceller vars normala funktion är att tillverka antikroppar mot bl.a. virus och bakterier.
En enda plasmacell kan bilda ett par tusen antikroppar i minuten. Plasmacellerna finns framför allt i benmärgen och i lymfkörtlarna. Vid myelom börjar dessa celler dela sig okontrollerat och bildar ett specifikt immunglobulin som kan ses i blodet (M-komponenten). Dock finns det även myelom som inte bildar några immunglobuliner eller endast ett inkomplett immunglobulin, som kan påvisas i urinen.
Källa: Blodcancerförbundet

 

Här finns information om diagnosen myelom eller multipelt myelom>

 

Du kan också bidra

Genom att bidra till Blodcancerfonden kan Blodcancerförbundet finansiera mer forskning inom blodcancerområdet, vilket i sin tur leder till att vi i större utsträckning kan påverka vilken forskning som görs, samt att fler patienter får möjlighet att involveras och får större delaktighet i forskning som de själva berörs av.

bidra till forskning swish 90konto


Swisha en gåva till Blodcancerforskningen via Blodcancerfonden (1239004219)

Läs mer om hur du också kan bidra med en valfri summa till blodcancerforskningen via Blodcancerfonden

 


Bli medlem i Blodcancerförbundet och bidra till vårt livsviktiga arbete!

 

#maktlistan #dagensmedicin #almedalen #medtechmagazine #blodcancerforbundet #blodcancerförbundet #forskning #patientpanel #patientmakt #myelom

 

Senast uppdaterad 11 mars 2023

Fler nyheter


Alla nyheter