Aktuellt
Nyheter
Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Ge en gåva till livsviktig blodcancerforskning Nya läkemedel och kliniska studier fortsatt viktigast för myelompatienter Caroline i Jönköping blev årets hematologisjuksköterska Ett hjärtligt värmande tips på en meningsfull alla hjärtans dag-gåva Därför ingår BLCF i Läkemedelsverkets patientråd Fortsätter insamling till blodcancerforskning med ljudlig adventskalender Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning Sverige sviker åtaganden i FN:s funktionsrättskonvention Haema 4 2023 här med tema infektioner vid blodcancerbehandlingar Dags att nominera årets hematologisjuksköterska 2024 Se webbinarieföreläsningarna från Världscancerdagen 2024 Blodcancerpatienter i Sverige måste få tillgång till nya immunterapier Skottår ger äkta Sällsynta dagen i år den 29 februari Nyskapade "hämmaren" HDAC ger ökat hopp mot T-cellslymfom Bidra till kunskap om cancerrehabilitering som patient & närstående Blodcancerförbundet med i utveckling av Nationella läkemedelslistan NT-rådet godkänner teklistamab mot behandlingsresistent myelom Cancerrehabiliteringen kartläggs & Blodcancerförbundet medverkar Haema nr 1 2024 med tema myelom hos läsarna Bidra till vår kunskap om hur anemi, blodbrist påverkar vardagen Se föreläsningen om ärftlighetsfaktorn kring blodcancer 2024 Möt Sofia Segergren - BLCF:s nya generalsekreterare! Ordförandemöte med hopp för lokala påverkansarbetet Intressanta forskningsrön på myelomkongress
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023

Blodcancerförbundets team på plats under årets internationella vårdkonferens FOKUS Patient i Stockholm påverkade starkt både i samtalen och debatten. Vi förde fram att de nya EU-godkända innovativa revolutionerande cancerläkemedel också måste bli tillgängliga för cancerpatienter i Sverige.

Startbild Lise Lott Eriksson I Video Fokuspatient 2023

Blodcancerförbundets team på plats under årets internationella vårdkonferens FOKUS Patient i Stockholm påverkade starkt både i samtalen och debatten. Vi förde fram att det måste vara en personcentrerad målstyrd cancervård, där varje patients bästa ska vara i centrum. Och att de nya EU-godkända innovativa revolutionerande cancerläkemedel, som nu finns också måste bli tillgängliga för cancerpatienter i Sverige.

Detta är tyvärr långt ifrån en självklarhet idag, där den svenska läkemedelsmyndigheten TLV, tandvårds- och läkemedelsförmånsverket är en bromskloss. De säger sig dels inte ha resurser för att kunna bedöma alla de nya läkemedel som ska bedömas hälsoekonomiskt. Dels kräver de långtidsstudier för att se hur de nya EU-godkända läkemedlen verkar under lång tid.

Men om de nya läkemedlen och läkemedelskombinationerna nu på kort tid gör patienter symtomfria, är det då inte syniskt att inte låta patienter i Sverige få del av dem? Och vad är det för vits att det forskas fram nya läkemedel som gör personer symtomfria och i "princip friska", om inte läkemedlen sedan används också i Sverige?

 

 

CAR-T hjälper transplantationsvården

Årets Fokus Patient handlade om personcentrerad vård, cancervård och transplantationer och Blodcancerförbundet tillförde inte minst dagen om transplantationer en ny vårddimension. Nämligen att de nya EU-godkända immunterapierna, genterapierna som till exempel CAR-T och bispecifika antikroppar, kan göra organtransplantationer säkrare eftersom det finns förhoppningar om att man skulle kunna stärka patientens immunförsvar i samband med organtransplantationer.

 

Dessutom kanske de nya immunterapierna till och med skulle kunna göra vissa organtransplantationer onödiga. Det finns nämligen en möjlighet att genterapierna skulle kunna påverka det sjuka organet tillräckligt mycket, för att det ska fortsätta att fungera.


Nya EU-godkända cancerläkemedel måste snabbt bli tillgängliga för behövande patienter i Sverige. De har inte tid att vänta, för det handlar om liv eller död.


Så här sammanfattar Blodcancerförbundets GS tillika president för Myeloma Patients Europe, Lise-lott Eriksson årets FOKUS Patient i detta videoklipp:

 

Håkan Sjunnesson/ BLCF
(en smartphoneproduktion)

Fler nyheter


Alla nyheter