Aktuellt
Nyheter
Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Se föreläsningen om ärftlighetsfaktorn kring blodcancer 2024 Haema nr 1 2024 med tema myelom hos läsarna Bidra till vår kunskap om hur anemi, blodbrist påverkar vardagen Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Ge en gåva till livsviktig blodcancerforskning Nya läkemedel och kliniska studier fortsatt viktigast för myelompatienter Caroline i Jönköping blev årets hematologisjuksköterska Ett hjärtligt värmande tips på en meningsfull alla hjärtans dag-gåva Därför ingår BLCF i Läkemedelsverkets patientråd Fortsätter insamling till blodcancerforskning med ljudlig adventskalender Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning Sverige sviker åtaganden i FN:s funktionsrättskonvention Haema 4 2023 här med tema infektioner vid blodcancerbehandlingar Dags att nominera årets hematologisjuksköterska 2024 Se webbinarieföreläsningarna från Världscancerdagen 2024 Blodcancerpatienter i Sverige måste få tillgång till nya immunterapier Skottår ger äkta Sällsynta dagen i år den 29 februari Nyskapade "hämmaren" HDAC ger ökat hopp mot T-cellslymfom Bidra till kunskap om cancerrehabilitering som patient & närstående Blodcancerförbundet med i utveckling av Nationell läkemedelslista Cancerrehabiliteringen kartläggs & Blodcancerförbundet medverkar NT-rådet godkänner teklistamab mot behandlingsresistent myelom Sofia Segergren blir Blodcancerförbundets nya generalsekreterare Ordförandemöte med hopp för lokala påverkansarbetet
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas

Den 29 mars höll regeringskansliet en seminariedag kring hur Sverige ska få till en mer resurseffektiv och jämlik cancervård över hela landet. Blodcancerförbundet är med och påverkar processen. 

Riksdagshuset Sthlm Genrebild Konstnarlig Fhsj 7979 M BLCF Logga

Blodcancerförbundet var inbjudet och förbundets medicinskt sakkunnige Olina Lind deltog i diskussionerna för att bevaka Blodcancerförbundets kärnfrågor. Det handlar om vikten av att kliniska forskningsstudier ökar i landet för att vi ska kunna kalla oss en ledande Life Science-nation och att de nya framforskade, EU-godkända cancerläkemedlen når hela vägen ut i vården och till patienterna.

Oacceptabla skillnader

Andra viktiga områden avser behovet av en ökad nationell styrning av cancervården, så att den blir rättvis över hela landet. På grund av regionernas stora självständighet kan behandlingar och vård se olika ut i landet vilket inte är acceptabelt. Blodcancerförbundet driver också frågorna om att cancerrehabiliteringen och det psykosociala stödet till både patienter och närstående måste fungera bättre. Det är även viktigt att möjligheter till långvarigt stöd och rehabilitering ges.

Sjukvårdministern deltog

Ett sextiotal representanter närvarade från olika cancerorganisationer tillsammans med professionen, forskare, politiker och tjänstemän. Statsminister Ulf Kristersson, sjukvårdsminister Acko Ankarberg och Tarek Arnaout från Ung Cancer gav inledande tal vid hearingen.

 

Håkan Sjunnesson/BLCF

Senast uppdaterad 06 april 2023

Fler nyheter


Alla nyheter