Aktuellt
Nyheter
Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Ge en gåva till livsviktig blodcancerforskning Nya läkemedel och kliniska studier fortsatt viktigast för myelompatienter Caroline i Jönköping blev årets hematologisjuksköterska Ett hjärtligt värmande tips på en meningsfull alla hjärtans dag-gåva Därför ingår BLCF i Läkemedelsverkets patientråd Fortsätter insamling till blodcancerforskning med ljudlig adventskalender Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning Sverige sviker åtaganden i FN:s funktionsrättskonvention Haema 4 2023 här med tema infektioner vid blodcancerbehandlingar Dags att nominera årets hematologisjuksköterska 2024 Se webbinarieföreläsningarna från Världscancerdagen 2024 Blodcancerpatienter i Sverige måste få tillgång till nya immunterapier Skottår ger äkta Sällsynta dagen i år den 29 februari Nyskapade "hämmaren" HDAC ger ökat hopp mot T-cellslymfom Bidra till kunskap om cancerrehabilitering som patient & närstående Blodcancerförbundet med i utveckling av Nationella läkemedelslistan NT-rådet godkänner teklistamab mot behandlingsresistent myelom Cancerrehabiliteringen kartläggs & Blodcancerförbundet medverkar Haema nr 1 2024 med tema myelom hos läsarna Bidra till vår kunskap om hur anemi, blodbrist påverkar vardagen Se föreläsningen om ärftlighetsfaktorn kring blodcancer 2024 Möt Sofia Segergren - BLCF:s nya generalsekreterare! Ordförandemöte med hopp för lokala påverkansarbetet Intressanta forskningsrön på myelomkongress
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer

-Patientinflytandet måste bli mycket större i processen när nya innovativa läkemedel och behandlingsterapier ska utredas och beslutas för rekommendation i Sverige. Det hävdar Blodcancerförbundets ordförande Lise-lott Eriksson, som medverkade i SVT:s morgonstudio den 10 januari 2023 om revolutionerande CAR-T-behandling.

Lise Lott Eriksson BLCF DSC 3518 MPE Montage

Nya behandlingsterapier kräver större patientinflytande i beslutsprocessen för införande och rekommendation till behövande patienter i Sverige. Foto: SVT

Det tunga inslaget i Sveriges Televisions morgonprogram idag den 10 januari klockan 09.08, handlade om en ny behandlingsterapi mot olika cancersjukdomar som kallas CAR-T. CAR-T står för Chimär Antigen Receptor och innebär förenklat att immunförsvarets T-celler i kroppen omprogrammeras och stärks för att lättare identifiera och döda cancerceller.

-Det är science fiction som blivit verklighet, Lise-lott ERiksson Blodcancerförbundets ordförandehelt fantastiskt. Det har gett cancerpatienter med mycket dålig sjukdomsprognos, möjlighet att få ett helt nytt liv med hög livskvalitet. Det en stor innovation, konstaterar Lise-lott Eriksson tacksamt. Hon är ordförande för både Blodcancerförbundet och den internationella blodcancerorganisationen för diagnosen myelom, Myeloma Patient Europe, MPE.
I nästa andetag hävdar hon att det är långt ifrån självklart att behövande och passande patienter i Sverige, med lymfom eller akut lymfatisk leukemi (ALL), får del av den här nya revolutionerande behandlingstekniken. 

En innovation måste användas
-En innovation inom blodcancerbehandlingar är ingen innovation, om det inte kommer blodcancerpatienterna till del. Och tyvärr är det så att det kan ta flera år innan nya innovativa EU-godkända behandlingsterapier och läkemedel blir godkända och rekommenderade av svenska myndigheter till svenska patienter. Och detta är orimligt. Många av våra medlemmar som skulle kunna få den här behandlingen har inte tid att vänta. Det handlar om liv eller död, hävdar Lise-lott Eriksson och fortsätter:

-Visst det är kostsamma behandlingsterapier och läkemedel som de här nya innovationerna handlar om. Men det innebär en enorm skillnad för den cancerpatient, person som passar in och får en lyckad CAR-T-behandling och därmed ett nytt liv, säger Lise-lott Eriksson. Det gör att vardagen med hög livskvalitet kan fungera bra både socialt och arbetsmässigt, med relativt få biverkningar jämfört med tidigare behandlingar.  

Innebär en ny behandlingsprincip

-Det här är en helt ny princip för att behandla cancer, berättar Mats Jerkeman, professor och överläkare vid den onkologiska kliniken på Skånes Universitetssjukhus i Lund som också medverkade i SVT-inslaget. Han beskriver den nya terapin:

-I stället för att använda läkemedel, strålbehandling och kirurgi, så använder vi i stället patientens egna celler och omprogrammerar de genom att tillsätta en ny gen till cellerna. Det gör att kroppens egna immunförsvar lättare kan identifiera och döda cancercellerna, säger professor Mats Jerkeman.
Akademiska sjukhuset i Uppsala var först med att börja använda den här terapin i Sverige och sedan 2019 har mellan 10-15 patienter årligen genomgått behandlingen, enligt Mats Jerkeman. CAR-T är hittills en godkänd och rekommenderad behandling i Sverige mot lymfom och ALL, akut lymfatisk leukemi. Men kliniska studier pågår för fler diagnoser.

 

Här är Blodcancerförbundets prioriteringar för omtag:
Det här vill Blodcancerförbundet för att fler patienter ska få tillgång till CAR-T-behandling och andra nya innovativa behandlingsterapier som kommer:

+ Det handlar dels om en insikt hos vårdmakthavare och professionen om att forskning- och utveckling i framkant förutsätter access till nya behandlingar såsom CAR-T. Dels att fler patienter ska kunna medverka i kliniska studier.

+ Ett omtag med interimslösningar för snabbare access behövs för en ny införandemodell av läkemedel och behandlingsterapier i Sverige efter europeisk förebild. Detta för att säkerställa att läkemedel som godkänns inom EU, snabbare ska finnas tillgängliga för svenska patienter.

+ Det behövs en nationell modell för strukturerad uppföljning av behandlingar - Real World Evidence och patientdata och behovet av nya modeller för betalning- och finansiering, baserade på riskdelning.

+ Patientföreträdare måste ges inflytande på systemnivå i frågor rörande utvärdering av behandlingar (HTA, Health Technology Assessment). Och patienter måste ges bättre möjligheter att vara delaktiga i sin vård, alltså en mer personcentrerad vård.

 

 

Fakta CAR-T
CAR-T-behandling (Chimeric Antigen Receptor) är en immunterapi som förenklat handlar om att omprogrammera immunförsvarets T-celler (vita blodkroppar) för att dessa effektivare kan identifiera och döda tumörceller. CAR-T-behandling har inneburit stora möjligheter till behandling av lymfom och för akut lymfatisk leukemi, ALL.

 

Tyvärr är inte själva TV-inslaget tillgängligt på SVT längre

 


Du kan också bidra

Genom att ge bidrag till Blodcancerfonden kan Blodcancerförbundet finansiera mer forskning inom blodcancerområdet. Vi kan då påverka vilken forskning som utförs. 

Swisha gärna en gåva till Blodcancerforskningen via Blodcancerfondens säkra 90-kontonummer (1239004219), som står under Svensk insamlingskontroll.

Du kan också bli medlem i Blodcancerförbundet och på så sätt bidra till att vi blir en allt starkare aktör som patientorganisation som kan påverka och förbättra hälso. Och sjukvården.
Bli medlem i Blodcancerförbundet och bidra till vårt livsviktiga arbete!

Fler nyheter


Alla nyheter