Aktuellt
Nyheter
Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Ge en gåva till livsviktig blodcancerforskning Nya läkemedel och kliniska studier fortsatt viktigast för myelompatienter Caroline i Jönköping blev årets hematologisjuksköterska Ett hjärtligt värmande tips på en meningsfull alla hjärtans dag-gåva Därför ingår BLCF i Läkemedelsverkets patientråd Fortsätter insamling till blodcancerforskning med ljudlig adventskalender Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning Sverige sviker åtaganden i FN:s funktionsrättskonvention Haema 4 2023 här med tema infektioner vid blodcancerbehandlingar Dags att nominera årets hematologisjuksköterska 2024 Se webbinarieföreläsningarna från Världscancerdagen 2024 Blodcancerpatienter i Sverige måste få tillgång till nya immunterapier Skottår ger äkta Sällsynta dagen i år den 29 februari Nyskapade "hämmaren" HDAC ger ökat hopp mot T-cellslymfom Bidra till kunskap om cancerrehabilitering som patient & närstående Blodcancerförbundet med i utveckling av Nationella läkemedelslistan NT-rådet godkänner teklistamab mot behandlingsresistent myelom Cancerrehabiliteringen kartläggs & Blodcancerförbundet medverkar Haema nr 1 2024 med tema myelom hos läsarna Bidra till vår kunskap om hur anemi, blodbrist påverkar vardagen Se föreläsningen om ärftlighetsfaktorn kring blodcancer 2024 Möt Sofia Segergren - BLCF:s nya generalsekreterare! Ordförandemöte med hopp för lokala påverkansarbetet Intressanta forskningsrön på myelomkongress Gunilla i BLCFs styrelse i debatt Öka kunskapen om EUs cancerplan Eva-Pia Andersson årets kontaktsjuksköterska i Syd Meta förbjuder gåvoinsamlingar på Facebook
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes

Blodcancerförbundets generalsekreterare Lise-lott Eriksson var inbjuden att föreläsa om patientperspektivet av innovativa behandlingar när det nya ATMP-centret invigdes i Uppsala.
-Forskningen måste fortsätta för patienters möjlighet att delta i kliniska studier och att nya innovativa läkemedel används i klinisk praxis, säger hon.

Invigning Bandknytning ATMP Centret Uppsala 2023 Med Lise Lott Montage

(fr.v) Hematolog Gunilla Enblad, Coco Norén, Prorektor, Uppsala universitet och Malin Sjöberg Högrell, Regionråd (L) Uppsala och Eva Tiensuu Janson, Professor och överläkare, Stf. vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Inklippt är Lise-lott Eriksson Blodcancerförbundets GS

I stället för att klippa ett band, knöts två band ihop när nya centret för ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) invigdes. Det var för att åskådliggöra vad det handlar om. Det viktiga samarbetet mellan akademin och vården. Det ska fördjupa samarbetet på olika plan för att utveckla vård och behandlingar, som blir alltmer specifika i förhållande till olika patienters behov.

invigning ATMP videovy

 

Ska säkerställa patienters hopp och hälsa
Syftet med ATMP-centrum Uppsala är att säkerställa att patienter, idag och i framtiden, får tillgång till läkemedel för avancerad terapi.
ATMP-centrum Uppsala är ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset, Region Uppsala och Uppsala universitet, och har en samordnande funktion inom hälso- och sjukvården som syftar till att stödja forskare och sjukvårdspersonal i arbetet med utveckling och implementering av ATMP.


Detta virtuella centrum ska fungera som samlingspunkt för de verksamheter som arbetar med ATMP inom sjukhuset och universitetet. Externa parter som till exempel tillhandahåller nya ATMP för våra patienter, ska också hitta samverkan där. På centret samlas alla olika initiativ som har ATMP som gemensam nämnare, samt stödfunktioner som kan guida och bistå i utvecklingen eller införandet av nya ATMP.

invigning atmp-center Lise-lott o Gunilla Enbladh

Lise-lott Eriksson Blodcancerförbundet föreläste om vikten av att blodcancerpatienter i Sverige mycket snabbare än idag måste få tillgång till nya innovativa EU-godkända läkemedel. Många har inte tid att vänta för det handlar om liv eller död. Foto: Magdalena Bengtsson

Blodcancerförbundet lyfte patientvinkeln

Lise-lott Eriksson talade om det värdet av innovativa behandlingar ur ett patientperspektiv. - Det är viktigt att ta forskningen vidare till patienters möjlighet att delta i kliniska studier och att nya innovativa läkemedel används i klinisk praxis. För detta behövs evidensbaserat påverkansarbete och patientinvolvering i läkemedelsutvecklingens alla faser samt de processer som styr godkännande och rekommendation av nya läkemedel på nationell och regional nivå.

-Det var flera hematologer och forskare som efter min föreläsning kommenterade hur rätt vi har som förbund. Det är viktigt att ställa krav och verka för att innovativa behandlingar blir tillgängliga för patienter i hela landet. Det är långt ifrån en självklarhet idag, tyvärr, konstaterar Lise-lott Eriksson.

Det gäller till exempel olika former av cellterapier som CAR-T och bispecifika antikroppar som idag inte når mer än möjligtvis ett fåtal patienter och då inom ramen för en klinisk studie.

Vi följer inte Sveriges Life Science-strategi

Kliniska studier måste bedrivas i Sverige och öka i antal.

-För annars kan vi inte längre hävda att vi fortfarande är ett ledande land i Life Science-utvecklingen. Och så är det inte idag, hävdar Lise-lott Eriksson. Hon pekar på att budskapet i Sveriges regerings Life Science-strategi är, att ”Sverige ska vara en ledande life science-nation. Life science bidrar till att förbättra hälsa och livskvalitet hos befolkningen”.

Drygt 100 personer närvarade på plats under invigningen av ATMP-centret i Uppsala och ett femtiotal digitalt. Medverkade under dagen gjorde både svenska och internationella ledande hematologer och forskare, politiker och företrädare för regionen och akademin.

 

Håkan Sjunnesson

 

Se ATMP-invigningsceremonins olika föreläsningar

Här kan du ta del av invigningsceremoni av ATMP-centret i Uppsala i september 2023. En produktion av Akademiska sjukhuset/ATMP-centret:  

Lise-lott eriksson föreläser under ATMP-invigningen i Uppsala 2023


https://play.quickchannel.com/play/bxeerud

Programmet:

Välkomna, ATMP-centrum Uppsala: nuläge och vision för framtiden
Gunilla Enblad och Marianne van Rooijen

Invigningsceremoni (knyta band)
Coco Norén och Malin Sjöberg Högrell

Translating discoveries: engineering of allogeneic donor cells for acceptance by the host´s immune system
Sonja Schrepfer

Odling av keratinocyter för brännskadepatienter, en ATMP-produkt under sjukhusundantaget
Alexandra Karström

Värdet av innovativa behandlingar från ett patientperspektiv
Lise-lott Eriksson

Cellterapi vid typ 1 diabetes
P-O Carlsson

Utveckling av CAR T-celler för att bekämpa tumörer med hjälp av immunförsvaret
Magnus Essand

Extracellulärvesiklar- framtidens biologiska läkemedel för behandling av inflammatoriska tillstånd och för riktad läkemedelsleverans
Karl-Henrik Grinnemo

ATMP-centrum – där vård, forskning och produktutveckling fokuserar på patientens medicinska behov
Dag Larsson

 

 

 

Fler nyheter


Alla nyheter