Aktuellt
Nyheter
Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna 2020 Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 GMAN Summit med framtidssamtal om access till nya behandlingar Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling Matilda styr åter både livet och bussen Blodcancerfondens utlysning av forskningsstipendier Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE Linda om sin PV på MPN Awareness Day 8 september Utlysning: årets forskskningsstipendier från Blodcancerfonden Nu är höstens Haema nr 3 ute med tema KML Eriks avhandling om fatigue och kognitiv dysfunktion prisad Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Extra erbjudande att nu annonsera i Haema - vår medlemstidning Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Anmälan till patientpanelen 2021 Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Fortsätter insamling till blodcancerforskning med ljudlig adventskalender Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online Blodcancerförening agerar mot stängd hematologavdelning Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022 Albin kämpade in i det sista ”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar” Intressant studie om livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Bilentusiaster ställde upp för blodcancerforskningen KLL först ut under internationella blodcancermånaden MDS i globalt fokus 5 september - myelodysplastiska syndrom Du som lever nära någon med leukemi kan bidra till livskvalitetstudie Katarina i Lidköping årets hematologsköterska Idag den 11/11 bjuder 40-åriga Blodcancerförbundet på forskningskunskap Blodcancerförbundet medverkar på Patientriksdagen den 7/12 Snart kan du bidra till blodcancerforskning via Mattis musikkalender 2022 Här är Lise-lott Erikssons viktigaste budskap efter EHA-konferens -22 Blodcancerförbundet först med riktig patientinvolvering inom forskning Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Donerade 25 000 kronor till benmärgsdonationsregister i Ukraina Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning Sverige sviker åtaganden i FN:s funktionsrättskonvention
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes

Blodcancerförbundets generalsekreterare Lise-lott Eriksson var inbjuden att föreläsa om patientperspektivet av innovativa behandlingar när det nya ATMP-centret invigdes i Uppsala.
-Forskningen måste fortsätta för patienters möjlighet att delta i kliniska studier och att nya innovativa läkemedel används i klinisk praxis, säger hon.

Invigning Bandknytning ATMP Centret Uppsala 2023 Med Lise Lott Montage

(fr.v) Hematolog Gunilla Enblad, Coco Norén, Prorektor, Uppsala universitet och Malin Sjöberg Högrell, Regionråd (L) Uppsala och Eva Tiensuu Janson, Professor och överläkare, Stf. vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Inklippt är Lise-lott Eriksson Blodcancerförbundets GS

I stället för att klippa ett band, knöts två band ihop när nya centret för ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) invigdes. Det var för att åskådliggöra vad det handlar om. Det viktiga samarbetet mellan akademin och vården. Det ska fördjupa samarbetet på olika plan för att utveckla vård och behandlingar, som blir alltmer specifika i förhållande till olika patienters behov.

invigning ATMP videovy

 

Ska säkerställa patienters hopp och hälsa
Syftet med ATMP-centrum Uppsala är att säkerställa att patienter, idag och i framtiden, får tillgång till läkemedel för avancerad terapi.
ATMP-centrum Uppsala är ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset, Region Uppsala och Uppsala universitet, och har en samordnande funktion inom hälso- och sjukvården som syftar till att stödja forskare och sjukvårdspersonal i arbetet med utveckling och implementering av ATMP.


Detta virtuella centrum ska fungera som samlingspunkt för de verksamheter som arbetar med ATMP inom sjukhuset och universitetet. Externa parter som till exempel tillhandahåller nya ATMP för våra patienter, ska också hitta samverkan där. På centret samlas alla olika initiativ som har ATMP som gemensam nämnare, samt stödfunktioner som kan guida och bistå i utvecklingen eller införandet av nya ATMP.

invigning atmp-center Lise-lott o Gunilla Enbladh

Lise-lott Eriksson Blodcancerförbundet föreläste om vikten av att blodcancerpatienter i Sverige mycket snabbare än idag måste få tillgång till nya innovativa EU-godkända läkemedel. Många har inte tid att vänta för det handlar om liv eller död. Foto: Magdalena Bengtsson

Blodcancerförbundet lyfte patientvinkeln

Lise-lott Eriksson talade om det värdet av innovativa behandlingar ur ett patientperspektiv. - Det är viktigt att ta forskningen vidare till patienters möjlighet att delta i kliniska studier och att nya innovativa läkemedel används i klinisk praxis. För detta behövs evidensbaserat påverkansarbete och patientinvolvering i läkemedelsutvecklingens alla faser samt de processer som styr godkännande och rekommendation av nya läkemedel på nationell och regional nivå.

-Det var flera hematologer och forskare som efter min föreläsning kommenterade hur rätt vi har som förbund. Det är viktigt att ställa krav och verka för att innovativa behandlingar blir tillgängliga för patienter i hela landet. Det är långt ifrån en självklarhet idag, tyvärr, konstaterar Lise-lott Eriksson.

Det gäller till exempel olika former av cellterapier som CAR-T och bispecifika antikroppar som idag inte når mer än möjligtvis ett fåtal patienter och då inom ramen för en klinisk studie.

Vi följer inte Sveriges Life Science-strategi

Kliniska studier måste bedrivas i Sverige och öka i antal.

-För annars kan vi inte längre hävda att vi fortfarande är ett ledande land i Life Science-utvecklingen. Och så är det inte idag, hävdar Lise-lott Eriksson. Hon pekar på att budskapet i Sveriges regerings Life Science-strategi är, att ”Sverige ska vara en ledande life science-nation. Life science bidrar till att förbättra hälsa och livskvalitet hos befolkningen”.

Drygt 100 personer närvarade på plats under invigningen av ATMP-centret i Uppsala och ett femtiotal digitalt. Medverkade under dagen gjorde både svenska och internationella ledande hematologer och forskare, politiker och företrädare för regionen och akademin.

 

Håkan Sjunnesson

 

Se ATMP-invigningsceremonins olika föreläsningar

Här kan du ta del av invigningsceremoni av ATMP-centret i Uppsala i september 2023. En produktion av Akademiska sjukhuset/ATMP-centret:  

Lise-lott eriksson föreläser under ATMP-invigningen i Uppsala 2023


https://play.quickchannel.com/play/bxeerud

Programmet:

Välkomna, ATMP-centrum Uppsala: nuläge och vision för framtiden
Gunilla Enblad och Marianne van Rooijen

Invigningsceremoni (knyta band)
Coco Norén och Malin Sjöberg Högrell

Translating discoveries: engineering of allogeneic donor cells for acceptance by the host´s immune system
Sonja Schrepfer

Odling av keratinocyter för brännskadepatienter, en ATMP-produkt under sjukhusundantaget
Alexandra Karström

Värdet av innovativa behandlingar från ett patientperspektiv
Lise-lott Eriksson

Cellterapi vid typ 1 diabetes
P-O Carlsson

Utveckling av CAR T-celler för att bekämpa tumörer med hjälp av immunförsvaret
Magnus Essand

Extracellulärvesiklar- framtidens biologiska läkemedel för behandling av inflammatoriska tillstånd och för riktad läkemedelsleverans
Karl-Henrik Grinnemo

ATMP-centrum – där vård, forskning och produktutveckling fokuserar på patientens medicinska behov
Dag Larsson

 

 

 

Senast uppdaterad 14 september 2023

Fler nyheter


Alla nyheter