Aktuellt
Nyheter
Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Ge en gåva till livsviktig blodcancerforskning Nya läkemedel och kliniska studier fortsatt viktigast för myelompatienter Caroline i Jönköping blev årets hematologisjuksköterska Ett hjärtligt värmande tips på en meningsfull alla hjärtans dag-gåva Därför ingår BLCF i Läkemedelsverkets patientråd Fortsätter insamling till blodcancerforskning med ljudlig adventskalender Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning Sverige sviker åtaganden i FN:s funktionsrättskonvention Haema 4 2023 här med tema infektioner vid blodcancerbehandlingar Dags att nominera årets hematologisjuksköterska 2024 Se webbinarieföreläsningarna från Världscancerdagen 2024 Blodcancerpatienter i Sverige måste få tillgång till nya immunterapier Skottår ger äkta Sällsynta dagen i år den 29 februari Nyskapade "hämmaren" HDAC ger ökat hopp mot T-cellslymfom Bidra till kunskap om cancerrehabilitering som patient & närstående Blodcancerförbundet med i utveckling av Nationella läkemedelslistan NT-rådet godkänner teklistamab mot behandlingsresistent myelom Cancerrehabiliteringen kartläggs & Blodcancerförbundet medverkar Haema nr 1 2024 med tema myelom hos läsarna Bidra till vår kunskap om hur anemi, blodbrist påverkar vardagen Se föreläsningen om ärftlighetsfaktorn kring blodcancer 2024 Möt Sofia Segergren - BLCF:s nya generalsekreterare! Ordförandemöte med hopp för lokala påverkansarbetet Intressanta forskningsrön på myelomkongress
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte

Cancerrehabilitering och diagnosen lymfom var föreläsningsämnena för kunskapsfördjupning, när Blodcancerföreningen i Halland höll sitt årsmöte den 11 mars. Överläkare Nevzeta Kuric på Hallands Sjukhus föreläste och hela 51 personer deltog. 

Hallands Arsmote 2023 Sjukskoterskorna Magdalena Olausson Och Susann Lord M Blcf Logga

Sjuksköterskorna Magdalena Olausson och Susann Lord föreläste om cancerrehabilitering under Blodcancerföreningen Hallands årsmöte 2023

Vid Blodcancerföreningen Hallands årsmöte lördagen den 11 mars 2023 i Laxbutiken i Heberg deltog 51 personer. Det är hela 28% av medlemmarna, alltså fler än var fjärde medlem.

Vid årsmötet hölls en genomgång om aktuell cancerrehabilitering av sjuksköterskorna Magdalena Olausson och Susann Lord. De berättade om hälsoskattning som trötthet, smärta och andning med mera. Man gör en dokumentation, en vårdplan och en plan för rehabilitering. Vid dessa tillfällen ingår hela teamet för rehab med sköterskor, läkare, fysioterapeut, dietist, arbetsterapeut, kurator och psykolog. Dessa träffas en gång i månaden för en rehabiliteringsrond.
De pekade på hur oerhört viktigt det är med fysisk aktivitet vid cancerbehandling. Här finns olika träningsutbud som egenvård, träning på vårdcentral, fysisk aktivitet på recept och träning på Hallands Sjukhus.

Om senaste behandlingsrönen kring lymfom
Överläkare Nevzeta Kuric på Hallands Sjukhus i Halmstad föreläste om "Nya behandlingar vid lymfom". Lymfom är en lymfkörtelcancer. Hodgkins lymfom drabbar oftast yngre och de har en mycket god prognos, 5-års överlevnad mer än 90 %. Nevzeta berättade att Lymfom är ett Samlingsbegrepp av Hodgkins lymfom och Non Hodgkinslymfom.

Överläkare Nevzeta Kuric föreläser Hallands årsmöte 2023

Här är Överläkare Nevzeta Kurics korta fakta om de olika lymfomvarianterna och aktuella behandlingar: Non Hodgkinslymfom indelas i:Högmaligna (aggressiva) ca 65% blir botade
Lågmaligna (indolenta) behöver vanligen ingen behandling vid diagnos
Det har blivit bättre förståelse för Lymfom Biology genom:


Diagnostik har utvecklats
Bättre förståelse av cancerceller (målstyrd behandling)
Genetiska analyser
Grundpelarna för Lymfombehandling är:Cytostatika (tuffa behandlingar) som kan ges upp i hög ålder Monoklonala antikroppar
Strålbehandling (lokaliserad sjukdom, rester av tumörer) Stamcellstransplantation (egna celler eller från donator)
Antikropp + Cytostatika
Immunterapi:
Behandling av tumören genom att aktivera eget immunförsvar.
PD-1 hämmare – Hodgkins lymfom (T-cellen dödar tumörcellen)
Används vid lungcancer, melanom och bröstcancer. Detta fick Nobelpris 2018 i medicin.
CAR-T behandling innebär att man skördar vita blodkroppar från patienten, dessa genmodifieras på laboratoriet och kan effektivt identifiera och döda cancerceller. Används bl a vid återfall eller när andra behandlingar inte hjälper. Skörden skickas till USA där skörden behandlas i 4-5 veckor. Sedan sänds detta tillbaka och återförs till patienten. Denna behandlingsmetod kan kosta ca 3 miljoner/patient och sker nationellt.
Bispecifika antikroppar har utvecklats. Dessa kopplar patientens vita blodkroppar till tumörceller.

Det var två mycket intressanta föredrag som avslutades med gemensam lunch.

Text: Inger Karlsson, ledamot i styrelsen för Blodcancerföreningen Halland.

Foto: Josefine Jönsson

Läs mer om verksamheten i Blodcancerföreningen i Halland>

laxbutiken Halland Beachflag

Fler nyheter


Alla nyheter