Aktuellt
Nyheter
Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Ge en gåva till livsviktig blodcancerforskning Nya läkemedel och kliniska studier fortsatt viktigast för myelompatienter Caroline i Jönköping blev årets hematologisjuksköterska Ett hjärtligt värmande tips på en meningsfull alla hjärtans dag-gåva Därför ingår BLCF i Läkemedelsverkets patientråd Fortsätter insamling till blodcancerforskning med ljudlig adventskalender Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning Sverige sviker åtaganden i FN:s funktionsrättskonvention Haema 4 2023 här med tema infektioner vid blodcancerbehandlingar Dags att nominera årets hematologisjuksköterska 2024 Se webbinarieföreläsningarna från Världscancerdagen 2024 Blodcancerpatienter i Sverige måste få tillgång till nya immunterapier Skottår ger äkta Sällsynta dagen i år den 29 februari Nyskapade "hämmaren" HDAC ger ökat hopp mot T-cellslymfom Bidra till kunskap om cancerrehabilitering som patient & närstående Blodcancerförbundet med i utveckling av Nationella läkemedelslistan NT-rådet godkänner teklistamab mot behandlingsresistent myelom Cancerrehabiliteringen kartläggs & Blodcancerförbundet medverkar Haema nr 1 2024 med tema myelom hos läsarna Bidra till vår kunskap om hur anemi, blodbrist påverkar vardagen Se föreläsningen om ärftlighetsfaktorn kring blodcancer 2024 Möt Sofia Segergren - BLCF:s nya generalsekreterare! Ordförandemöte med hopp för lokala påverkansarbetet Intressanta forskningsrön på myelomkongress Gunilla i BLCFs styrelse i debatt Öka kunskapen om EUs cancerplan Eva-Pia Andersson årets kontaktsjuksköterska i Syd Meta förbjuder gåvoinsamlingar på Facebook Sök forskningsstipendier från Blodcancerfonden Falköpings Golfklubb gör stor donation till Blodcancerfonden Cancerrehabiliteringen måste fungera och bli mer jämlik
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska”

Karolinska Sjukhuset har tecknat avtal med läkemedelsföretaget BMS, Bristol Myers Squibb, om ett forskningssamarbete med fokus på precisionsmedicin inom cancervården. Det handlar om att utveckla nya innovativa behandlingsterapier.
-Det här är verkligen i linje med vad våra medlemmar önskar, säger Lise-lott Eriksson, Blodcancerförbundets operativa ordförande.

Lise Lott Eriksson O Stephan Mielke 2022 Blcf40jubileum Fhsj1 BLCF Transparent Logga 1300Pxb (1)

Lise-lott Eriksson Blodcancerförbundet och Stephan Mielke professor på Karolinska Universitetssjukhuset på Blodcancerförbundets 40-årsjubileum 2022 då Stephan föreläste om innovativa behandlingar och specifikt CAR-T. Foto: Håkan Sjunnesson

Karolinska sjukhuset skylt entre genrebild fHsj

Stephan Mielke professor och överläkare på Karolinska Sjukhuset kommer att leda utvecklingsarbetet.
-Vår förhoppning är att våra patienter snabbt ska få tillgång till nya effektiva behandlingsformer som bygger på de senaste forskningsrönen och att vi ställer patientens individuella behov i centrum. Ett stort fokus i samarbete kommer att ligga på avancerad cell- och genterapi, enligt professor Stephan Mielke. Han är forsknings- och utbildningschef på Tema Cancer samt verksamhetschef för medicinska enheten för cellterapi och allogen stamcellstransplantation på Karolinska sjukhuset i Stockholm.

 

 Mielke föreläste på jubileum

Blodcancerförbundet har sedan flera år en god kontakt med Stephan Mielke och hans forskarteam och han medverkade nyligen som föreläsare på Blodcancerförbundets 40-årsjubileum. Han föreläste då om CAR-T. CAR-T är en ny innovativ behandling och används för tillfället för patienter inom de hematologiska diagnoserna lymfom, ALL, akut lymfatisk leukemi och myelom. Och forskning pågår inom fler blodcancerdiagnoser.

Klar majoritet av medlemmars önskanBlodcancerförbundets ordförande Lise-lott Eriksson Lise-lott Eriksson Blodcancerförbundet och Stephan Mielke Karolinska Universitetssjukhuset. Foto: Håkan Sjunnessonhar stora förhoppningar på den nya satsningen, som handlar om att forska fram och utveckla nya innovativa cancerläkemedel och cancerbehandlingar.
-Vi välkomnar verkligen denna satsning. I två stora medlemsundersökningar de senaste två åren säger nämligen en klar majoritet av våra medlemmar, att utvecklingen av nya behandlingsterapier och läkemedel och att enklare få möjligheten att ingå i kliniska studier är mycket angeläget, säger Lise-lott Eriksson.


Större patientinflytande krävs i godkännandeprocessLise-lott Eriksson är också president/ordförande för den internationella organisationen Myeloma Patient Europe, MPE och vill att godkännandeprocessen av nya läkemedel och behandlingar i Sverige måste snabbas på och bli mer patientsäker. I Sverige behövs reell patientinvolvering på systemnivå bland annat i den ansvariga myndigheten TLV:s utrednings- och beslutsarbete, enligt Lise-lott Eriksson:


Det handlar om liv eller död-Det är viktigt att nya EU-godkända läkemedel mycket snabbare godkänns och blir rekommenderade för behövande patienter i Sverige och ett flertal andra länder i Europa. Idag kan patienter få vänta i över ett år vilket är alldeles för lång tid för svårt sjuka blodcancerpatienter. Det handlar om liv eller död, hävdar Lise-lott Eriksson, Blodcancerförbundet.
I Blodcancerförbundets medlemsundersökning 2020 ville 83 procent få möjlighet att delta i en klinisk studie, men bara 21 procent hade fått göra det. Och hela 96 procent tycker det är mycket viktigt att blodcancerpatienter får tillgång till nya behandlingar.


Övergripande samarbete nödvändigtDet aktuella forskarteamet på Karolinska Sjukhuset ser avtalet med läkemedelsbolaget Bristol Myers Squibb, BMS, som en möjlighet att samordna forskning och förbereda inför ett växande behov av terapier inom onkologi och hematologi.
- Vårt syfte med ett avancerat samarbete inom forskningen mellan vården och läkemedelsindustrin, är att utveckla precisionsmedicin inom cancervården, säger professor Stephan Mielke och fortsätter:
-Samarbetet mellan vård, akademisk forskning och läkemedelsindustrin är avgörande, för att vården snabbt ska kunna omsätta forskningsresultaten i praktiken.
-Dessutom satsar vi på implementeringsforskning där vi optimerar användning av data och resultat från vår omfattande och högspecialiserade cancervård och uppdrag som världsledande universitetssjukhus, säger professor Stephan Mielke.

 

Håkan Sjunnesson/BLCF

 

Fakta CAR-TCAR-T-behandling (Chimeric Antigen Receptor) är en immunterapi som förenklat handlar om att omprogrammera immunförsvarets T-celler (vita blodkroppar) för att dessa effektivare kan identifiera och döda tumörceller. CAR-T-behandling har inneburit stora möjligheter till behandling av lymfom och för akut lymfatisk leukemi, ALL.

 

Läs nyhetsartikeln på Karolinska Sjukhusets nyhetswebbplats:
https://news.cision.com/se/karolinska-universitetssjukhuset/r/karolinska-universitetssjukhuset-startar-internationellt-samarbete-kring-avancerad-cancerforskning,c3698422

Karolinska sjukhuset entreskylt genrebild fHsj

 

 

Fler nyheter


Alla nyheter