Aktuellt
Nyheter
Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Ge en gåva till livsviktig blodcancerforskning Nya läkemedel och kliniska studier fortsatt viktigast för myelompatienter Caroline i Jönköping blev årets hematologisjuksköterska Ett hjärtligt värmande tips på en meningsfull alla hjärtans dag-gåva Därför ingår BLCF i Läkemedelsverkets patientråd Fortsätter insamling till blodcancerforskning med ljudlig adventskalender Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning Sverige sviker åtaganden i FN:s funktionsrättskonvention Haema 4 2023 här med tema infektioner vid blodcancerbehandlingar Dags att nominera årets hematologisjuksköterska 2024 Se webbinarieföreläsningarna från Världscancerdagen 2024 Blodcancerpatienter i Sverige måste få tillgång till nya immunterapier Skottår ger äkta Sällsynta dagen i år den 29 februari Nyskapade "hämmaren" HDAC ger ökat hopp mot T-cellslymfom Bidra till kunskap om cancerrehabilitering som patient & närstående Blodcancerförbundet med i utveckling av Nationella läkemedelslistan NT-rådet godkänner teklistamab mot behandlingsresistent myelom Cancerrehabiliteringen kartläggs & Blodcancerförbundet medverkar Haema nr 1 2024 med tema myelom hos läsarna Bidra till vår kunskap om hur anemi, blodbrist påverkar vardagen Se föreläsningen om ärftlighetsfaktorn kring blodcancer 2024 Möt Sofia Segergren - BLCF:s nya generalsekreterare! Ordförandemöte med hopp för lokala påverkansarbetet Intressanta forskningsrön på myelomkongress Gunilla i BLCFs styrelse i debatt Öka kunskapen om EUs cancerplan Eva-Pia Andersson årets kontaktsjuksköterska i Syd Meta förbjuder gåvoinsamlingar på Facebook
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Gunilla i BLCFs styrelse i debatt: ”Öka kunskapen om EUs cancerplan"

Om EU-samarbetet ska gagna svenska patienter behöver regeringen i Sverige göra mycket mer för att införliva EU:s cancerplan i det svenska cancerarbetet. Det skriver sju debattörer i en fristående granskningskommitté utsedd av Cancerfonden i Dagens Medicin, varav en är Gunilla Gunnarsson i BLCFs styrelse.

 

Dagens Medicin Debattartikel Maj 2024 Gunilla Gunnarsson Cancerfonden

Dagens Medicins bild: Peter Allebeck, Margareta Haag, Gunilla Gunnarsson (näst längst till höger) och Mats Eriksson är några av ledamöterna i granskningskommittén. Foto: Sanna Percivall/Cancerfonden

 

De sju välrenommerade debattörerna beskriver i sin artikel i Gunilla Gunnarsson porträttbild Foto Håkan Sjunnesson BLCFDagens Medicin, en ohållbar framtidsituation, om det inte tas krafttag från regering och riksdag. 

Gunilla Gunnarsson (porträttbilden) i Blodcancerförbundets styrelse, onkolog och tidigare nationell cancersamordnare och Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer (där Blodcancerförbundet, BLCF ingår) är två utav dem. 

De sju debattörerna rapporterar i sin skrivelse till regeringen, att Europa i dag har en tiondel av världens befolkning, men så mycket som en fjärdedel av världens cancerfall. Och om inte kraftfulla åtgärder vidtas nu, väntas cancerfallen öka med ytterligare 24 procent fram till 2035. Cancer skulle därmed bli den vanligaste dödsorsaken i EU.

För att motverka detta presenterade EU-kommissionen redan 2021 en europeisk cancerplan, med syftet att minska antalet personer som insjuknar och dör i cancer i Europa.

 

40 procent skulle kunna förebyggasEnligt denna plan, Europe’s Beating Cancer Plan, skulle nästan hälften (40 procent) av alla cancerfall i Europa kunna förebyggas med rätt åtgärder och dödligheten kan minska genom tidig upptäckt. 

Men fortfarande är kännedomen om EU:s cancerplan alldeles för låg i Sverige och om EU-samarbetet ska komma svenska patienter till gagn, behöver regeringen, och ytterst sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD), göra mycket mer för att införliva EU:s cancerplan i det svenska cancerarbetet.

 

Kommittén rekommenderar samordningGranskningskommittén, konstaterar att en utmaning i arbetet med EU:s cancerplan är komplexiteten i det stora antalet olika program på EU-nivå, där olika svenska aktörer ansvarar för olika satsningar tillsammans med det decentraliserade sjukvårdssystemet i Sverige. Det gör det angeläget att det finns en fungerande samordning bland berörda aktörer och att det skapas en gemensam riktning som kontinuerligt följs upp.

Här är några av kommitténs rekommendationer till regeringen:
− Regeringen bör tillse att det tas fram en uppdaterad nationell cancerstrategi som blir långsiktig och brett politiskt förankrad och att EU:s cancerplan utgör ett tydligt underlag i arbetet med att uppdatera cancerstrategin.

Vidare bör regeringen:

- säkerställa att det skapas en gemensam bild av det nationella genomförandet av EU:s cancerplan.
- förlänga Socialstyrelsens samordningsuppdrag till 2030 och fortsätta avsätta resurser för uppdraget.
- tydliggöra regionernas roll för implementeringen av EU:s cancerplan i Sverige i överenskommelserna med SKR.

Läs hela granskningskommitténs skrivelse till regeringen

(Klicka på bilden eller länken nedan och läs hela skrivelsen)

utdrag rapport  socialstyrelsens granskningskommitte 204

https://www.blodcancerforbundet.se/media/3u4dn5lr/granskning-genomfo-randet-av-eu-s-cancerplan-i-sverige-2024.pdf

 

 Läs hela debattartikeln i DMLäs hela debattartikeln på Dagens Medicins (DM) webbplats:

debattörer

www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/kunskapen-om-eus-cancerplan-maste-oka/

Undertecknarna av debattarikeln är medlemmar av en kommitté som har i uppdrag av Cancerfonden att granska implementeringen av EU:s cancerplan i Sverige. Vårt uppdrag pågår fram till 2026.

Mats Eriksson, fd regionråd och fd ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation

Charlotta Dabrosin, professor i onkologi och överläkare vid onkologiska kliniken, Linköpings universitet

Claude Marcus, barnläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och professor i pediatrik vid Karolinska institutet

Gunvor G Ericson, sjuksköterska, fd riksdagsledamot och fd statssekreterare

Gunilla Gunnarsson, onkolog, tidigare nationell cancersamordnare och särskild utredare och styrelseledamot i Blodcancerförbundet (BLCF)

Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, enhetschef för Karolinska universitetssjukhusets Center för cervixcancerprevention och FOU-chef vid Karolinska universitetslaboratoriet

Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer

Peter Allebeck, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet och överläkare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin inom Region Stockholm

----------------------------------------------------

 

Textsammandrag och foto porträttbilden: Håkan Sjunnesson/BLCF

 

Fler nyheter


Alla nyheter