Aktuellt
Nyheter
Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Ge en gåva till livsviktig blodcancerforskning Nya läkemedel och kliniska studier fortsatt viktigast för myelompatienter Caroline i Jönköping blev årets hematologisjuksköterska Ett hjärtligt värmande tips på en meningsfull alla hjärtans dag-gåva Därför ingår BLCF i Läkemedelsverkets patientråd Fortsätter insamling till blodcancerforskning med ljudlig adventskalender Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning Sverige sviker åtaganden i FN:s funktionsrättskonvention Haema 4 2023 här med tema infektioner vid blodcancerbehandlingar Dags att nominera årets hematologisjuksköterska 2024 Se webbinarieföreläsningarna från Världscancerdagen 2024 Blodcancerpatienter i Sverige måste få tillgång till nya immunterapier Skottår ger äkta Sällsynta dagen i år den 29 februari Nyskapade "hämmaren" HDAC ger ökat hopp mot T-cellslymfom Bidra till kunskap om cancerrehabilitering som patient & närstående Blodcancerförbundet med i utveckling av Nationella läkemedelslistan NT-rådet godkänner teklistamab mot behandlingsresistent myelom Cancerrehabiliteringen kartläggs & Blodcancerförbundet medverkar Haema nr 1 2024 med tema myelom hos läsarna Bidra till vår kunskap om hur anemi, blodbrist påverkar vardagen Se föreläsningen om ärftlighetsfaktorn kring blodcancer 2024 Möt Sofia Segergren - BLCF:s nya generalsekreterare! Ordförandemöte med hopp för lokala påverkansarbetet Intressanta forskningsrön på myelomkongress Gunilla i BLCFs styrelse i debatt Öka kunskapen om EUs cancerplan Eva-Pia Andersson årets kontaktsjuksköterska i Syd Meta förbjuder gåvoinsamlingar på Facebook
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Cancerrehabiliteringen kartläggs & Blodcancerförbundet medverkar

Under första halvåret av 2024 kartlägger Socialstyrelsen hur cancerrehabiliteringen fungerar i Sverige och Blodcancerförbundet är en av ett 15-tal patientorganisationer som medverkar och ger synpunkter i delar av arbetet. 

Socialstyrelsens Fasad O Rehabilitering3

Blodcancerförbundet har de senaste åren nåtts av budskap från förbundets medlemmar runt om i landet att det är svårt att få hjälp och tillgång till en vettig kvalitativ cancerrehabilitering. Andra patientförbund och patientföreningar nås av samma information. Blodcancerförbundet är en av medlemsorganisationerna i Nätverket mot cancer, som jobbat hårt för att opinionsbilda om den bristande rehabsituationen. Nu har äntligen landets beslutsfattare insett allvaret. Riksdagens socialdepartement har agerat och uppdragit åt Socialstyrelsen att kartlägga hur cancerrehabiliteringen egentligen fungerar och inte fungerar runt om i Sveriges regioner.

Nuvarande sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson hävdar att genom en kartläggning av cancerrehabiliteringen och att uppmärksamma vikten av att registrera rehabiliterande insatser, kan förutsättningar skapas för att möta behovet av en stark och jämlik rehabiliteringvård i hela landet.

Tittar närmare på distansvariantSocialstyrelsen håller nu på med kartläggningsarbetet angående cancerrehabiliteringen i regionerna. Den 13 mars arrangerade de en workshop med olika cancerorganisationer inbjudna, så också Blodcancerförbundet. Organsiationernas representanter bidrog med olika infallsvinklar på vad som måste förbättras och åtgärdas, för att en vettig kvalitativ och individuell cancerrehabilitering ska finnas och fungera över hela landet.
Som ett komplement till olika former av klassisk rehabilitering för kropp och knopp, lanseras nu en form av rehabilitering för hela människan, ledd på distans via Internet. 
Detta är också något Blodcancerförbundets ska titta närmare på vid en temahalvdag den 15 april 2024. Det sker på plats i Ängelholms sjukhus med föreläsningar av olika professioner och eftermiddagens program sänds också för deltagande på distans via Internetuppkoppling. Du hittar inbjudan till den temahalvdagen här

Rapport i juni 2024- Socialstyrelsen har samlat in merparten av informationen till en rapport och håller på med analys av materialet. De har meddelat att de tyvärr inte kan lämna ut några preliminära resultat eller slutsatser i det här skedet. Resultaten kommer att presenteras i samband med att Socialstyrelsen publicerar rapporten, enligt deras preliminära plan omkring den 17-18 juni. Regeringsuppdraget ska rapporteras senast den 28 juni, enligt Blodcancerförbundets arbetande ordförande Peder Skarstedt.

Han fyller på med informationen om att detta uppdrag av Socialdepartementet ges i linje med Tidöavtalet – som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna – parallellt med regeringens initiativ att uppdatera den nationella cancerstrategin.

Håkan Sjunnesson

 

 

Fler nyheter


Alla nyheter