Aktuellt
Nyheter
Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Se föreläsningen om ärftlighetsfaktorn kring blodcancer 2024 Haema nr 1 2024 med tema myelom hos läsarna Bidra till vår kunskap om hur anemi, blodbrist påverkar vardagen Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Ge en gåva till livsviktig blodcancerforskning Nya läkemedel och kliniska studier fortsatt viktigast för myelompatienter Caroline i Jönköping blev årets hematologisjuksköterska Ett hjärtligt värmande tips på en meningsfull alla hjärtans dag-gåva Därför ingår BLCF i Läkemedelsverkets patientråd Fortsätter insamling till blodcancerforskning med ljudlig adventskalender Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning Sverige sviker åtaganden i FN:s funktionsrättskonvention Haema 4 2023 här med tema infektioner vid blodcancerbehandlingar Dags att nominera årets hematologisjuksköterska 2024 Se webbinarieföreläsningarna från Världscancerdagen 2024 Blodcancerpatienter i Sverige måste få tillgång till nya immunterapier Skottår ger äkta Sällsynta dagen i år den 29 februari Nyskapade "hämmaren" HDAC ger ökat hopp mot T-cellslymfom Bidra till kunskap om cancerrehabilitering som patient & närstående Blodcancerförbundet med i utveckling av Nationell läkemedelslista Cancerrehabiliteringen kartläggs & Blodcancerförbundet medverkar NT-rådet godkänner teklistamab mot behandlingsresistent myelom Sofia Segergren blir Blodcancerförbundets nya generalsekreterare Ordförandemöte med hopp för lokala påverkansarbetet
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel

Som ett första led i att patientperspektivet beaktas i hälsoekonomiska utvärderingar av nya läkemedel i Sverige, har Blodcancerförbundet nyligen skickat in ett yttrande till läkemedelsmyndigheten TLV. Yttrandet gäller en pågående hälsoekonomisk utvärdering av ett nytt läkemedel inom blodcancerområdet.

Montage Yttrande BLCF Till TLV April 2023

Lise-lott Eriksson, generalsekreterare Blodcancerförbundet. Foto: MPE

-Det är av största vikt att vi kompletterar TLV:s utredning med den specialistkunskap, som bara en patientorganisation kan erbjuda. Det vill säga värdet av vad ett nytt läkemedel innebär utifrån ett patientperspektiv, säger Lise-lott Eriksson Blodcancerförbundets generalsekreterare.

Ger bättre livskvalitet Forskningen inom hematologin har tagit stora steg framåt de senaste åren. En rad nya innovativa läkemedel blir verklighet. De är ofta betydligt mer effektiva med bättre behandlingsresultat och erbjuder ofta även en förbättrad livskvalitet.
Efter att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA godkänt ett nytt läkemedel säkerhetsmässigt, bedömer respektive lands läkemedelsmyndighet preparatet utifrån nytta i förhållande till kostnad. Nya läkemedel har normalt en hög kostnad. I Sverige är det Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som gör en hälsoekonomisk bedömning.

Vill påskynda beslutsprocessen-Problemet för patienter med allvarliga blodcancerdiagnoser är, att de inte har tid att vänta. De måste få tillgång till de mest effektiva läkemedelsbehandlingarna så snabbt som möjligt. Det handlar många gånger om en skillnad mellan liv eller död, hävdar Lise-lott Eriksson Blodcancerförbundets generalsekreterare och president för den europeiska patientorganisationen MPE, Myeloma Patients Europe.

På grund av de långdragna svenska utredningsprocesserna är en av Blodcancerförbundets huvudfrågor, att påskynda beslutsprocessen för behövande patienters skull och på systemnivå förbättra patientinvolveringen för en ökad patientsäkerhet. Det är viktigt att vi som patientorganisation kan ge informativa och kvalificerade synpunkter på aktuella ärenden hos TLV, eftersom besluten som TLV fattar, i slutändan påverkar de patientgrupper som vi företräder.

Medlemmarna har diagnoserfarenhetenBlodcancerförbundets generalsekreterare Lise-lott Eriksson betonar den expertkompetens som en patientorganisation besitter:

-När ett nytt läkemedel utvecklats mot en cancerdiagnos, så är det våra medlemmar som lever med diagnosen och kan se värdet och risker utifrån det fundamentala patientperspektivet. Därför är det av stor betydelse att vi får möjlighet att komplettera TLV:s läkemedelsutredningar med den evidens som en patientorganisation har, genom sina medlemmars samlade erfarenhet och kunskap. Detta perspektiv måste tillföras för ökad patientsäkerhet, hävdar Lise-lott Eriksson Blodcancerförbundets generalsekreterare.

Vill se medverkan på systemnivåIdag finns det en fast patientföreträdare med i beslutsprocessen, när TLV utreder och tar beslut om införandet av nya EU-godkända läkemedel i Sverige. Den personen har en allmänkunskap, men klart begränsade insikter i alla olika diagnoser och behandlingar.

-Vi vill införa en europeisk modell, som innebär att utbytbara expertpatienter och patientföreträdare i processen har möjlighet att inkomma med yttranden och bidra med sin expertkompetens. Det skulle innebära, att när ett nytt läkemedel utreds för införande till en aktuell diagnosgrupp, finns en patient- eller patientorganisationsföreträdare för just den diagnosgruppen med på systemnivå i utrednings- och beslutsprocessen, säger Lise-lott Eriksson, generalsekreterare för Blodcancerförbundet och fortsätter:

-Vi tror att detta skulle ge ett bredare beslutsunderlag, ett mer uthålligt system och snabbare tillgång till nya innovativa behandlingar, som i andra europeiska länder. Det skulle också innebära en bättre livskvalitet, längre liv för många personer och lägre kostnader för samhället, hävdar Lise-lott Eriksson.

 

Håkan Sjunnesson/BLCF

 

Läs mer om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) utredningsarbete: 

TLVs hemsida startbild
www.tlv.se/

 

 

 

 

Senast uppdaterad 11 maj 2023

Fler nyheter


Alla nyheter