Aktuellt
Nyheter
Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna 2020 Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 GMAN Summit med framtidssamtal om access till nya behandlingar Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling Matilda styr åter både livet och bussen Blodcancerfondens utlysning av forskningsstipendier Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE Linda om sin PV på MPN Awareness Day 8 september Utlysning: årets forskskningsstipendier från Blodcancerfonden Nu är höstens Haema nr 3 ute med tema KML Eriks avhandling om fatigue och kognitiv dysfunktion prisad Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Extra erbjudande att nu annonsera i Haema - vår medlemstidning Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Anmälan till patientpanelen 2021 Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Fortsätter insamling till blodcancerforskning med ljudlig adventskalender Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online Blodcancerförening agerar mot stängd hematologavdelning Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022 Albin kämpade in i det sista ”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar” Intressant studie om livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Bilentusiaster ställde upp för blodcancerforskningen KLL först ut under internationella blodcancermånaden MDS i globalt fokus 5 september - myelodysplastiska syndrom Du som lever nära någon med leukemi kan bidra till livskvalitetstudie Katarina i Lidköping årets hematologsköterska Idag den 11/11 bjuder 40-åriga Blodcancerförbundet på forskningskunskap Blodcancerförbundet medverkar på Patientriksdagen den 7/12 Snart kan du bidra till blodcancerforskning via Mattis musikkalender 2022 Här är Lise-lott Erikssons viktigaste budskap efter EHA-konferens -22 Blodcancerförbundet först med riktig patientinvolvering inom forskning Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Donerade 25 000 kronor till benmärgsdonationsregister i Ukraina Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning Sverige sviker åtaganden i FN:s funktionsrättskonvention
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel

Som ett första led i att patientperspektivet beaktas i hälsoekonomiska utvärderingar av nya läkemedel i Sverige, har Blodcancerförbundet nyligen skickat in ett yttrande till läkemedelsmyndigheten TLV. Yttrandet gäller en pågående hälsoekonomisk utvärdering av ett nytt läkemedel inom blodcancerområdet.

Montage Yttrande BLCF Till TLV April 2023

Lise-lott Eriksson, generalsekreterare Blodcancerförbundet. Foto: MPE

-Det är av största vikt att vi kompletterar TLV:s utredning med den specialistkunskap, som bara en patientorganisation kan erbjuda. Det vill säga värdet av vad ett nytt läkemedel innebär utifrån ett patientperspektiv, säger Lise-lott Eriksson Blodcancerförbundets generalsekreterare.

Ger bättre livskvalitet Forskningen inom hematologin har tagit stora steg framåt de senaste åren. En rad nya innovativa läkemedel blir verklighet. De är ofta betydligt mer effektiva med bättre behandlingsresultat och erbjuder ofta även en förbättrad livskvalitet.
Efter att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA godkänt ett nytt läkemedel säkerhetsmässigt, bedömer respektive lands läkemedelsmyndighet preparatet utifrån nytta i förhållande till kostnad. Nya läkemedel har normalt en hög kostnad. I Sverige är det Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som gör en hälsoekonomisk bedömning.

Vill påskynda beslutsprocessen-Problemet för patienter med allvarliga blodcancerdiagnoser är, att de inte har tid att vänta. De måste få tillgång till de mest effektiva läkemedelsbehandlingarna så snabbt som möjligt. Det handlar många gånger om en skillnad mellan liv eller död, hävdar Lise-lott Eriksson Blodcancerförbundets generalsekreterare och president för den europeiska patientorganisationen MPE, Myeloma Patients Europe.

På grund av de långdragna svenska utredningsprocesserna är en av Blodcancerförbundets huvudfrågor, att påskynda beslutsprocessen för behövande patienters skull och på systemnivå förbättra patientinvolveringen för en ökad patientsäkerhet. Det är viktigt att vi som patientorganisation kan ge informativa och kvalificerade synpunkter på aktuella ärenden hos TLV, eftersom besluten som TLV fattar, i slutändan påverkar de patientgrupper som vi företräder.

Medlemmarna har diagnoserfarenhetenBlodcancerförbundets generalsekreterare Lise-lott Eriksson betonar den expertkompetens som en patientorganisation besitter:

-När ett nytt läkemedel utvecklats mot en cancerdiagnos, så är det våra medlemmar som lever med diagnosen och kan se värdet och risker utifrån det fundamentala patientperspektivet. Därför är det av stor betydelse att vi får möjlighet att komplettera TLV:s läkemedelsutredningar med den evidens som en patientorganisation har, genom sina medlemmars samlade erfarenhet och kunskap. Detta perspektiv måste tillföras för ökad patientsäkerhet, hävdar Lise-lott Eriksson Blodcancerförbundets generalsekreterare.

Vill se medverkan på systemnivåIdag finns det en fast patientföreträdare med i beslutsprocessen, när TLV utreder och tar beslut om införandet av nya EU-godkända läkemedel i Sverige. Den personen har en allmänkunskap, men klart begränsade insikter i alla olika diagnoser och behandlingar.

-Vi vill införa en europeisk modell, som innebär att utbytbara expertpatienter och patientföreträdare i processen har möjlighet att inkomma med yttranden och bidra med sin expertkompetens. Det skulle innebära, att när ett nytt läkemedel utreds för införande till en aktuell diagnosgrupp, finns en patient- eller patientorganisationsföreträdare för just den diagnosgruppen med på systemnivå i utrednings- och beslutsprocessen, säger Lise-lott Eriksson, generalsekreterare för Blodcancerförbundet och fortsätter:

-Vi tror att detta skulle ge ett bredare beslutsunderlag, ett mer uthålligt system och snabbare tillgång till nya innovativa behandlingar, som i andra europeiska länder. Det skulle också innebära en bättre livskvalitet, längre liv för många personer och lägre kostnader för samhället, hävdar Lise-lott Eriksson.

 

Håkan Sjunnesson/BLCF

 

Läs mer om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) utredningsarbete: 

TLVs hemsida startbild
www.tlv.se/

 

 

 

 

Senast uppdaterad 11 maj 2023

Fler nyheter


Alla nyheter