Aktuellt
Nyheter
Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Ge en gåva till livsviktig blodcancerforskning Nya läkemedel och kliniska studier fortsatt viktigast för myelompatienter Caroline i Jönköping blev årets hematologisjuksköterska Ett hjärtligt värmande tips på en meningsfull alla hjärtans dag-gåva Därför ingår BLCF i Läkemedelsverkets patientråd Fortsätter insamling till blodcancerforskning med ljudlig adventskalender Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning Sverige sviker åtaganden i FN:s funktionsrättskonvention Haema 4 2023 här med tema infektioner vid blodcancerbehandlingar Dags att nominera årets hematologisjuksköterska 2024 Se webbinarieföreläsningarna från Världscancerdagen 2024 Blodcancerpatienter i Sverige måste få tillgång till nya immunterapier Skottår ger äkta Sällsynta dagen i år den 29 februari Nyskapade "hämmaren" HDAC ger ökat hopp mot T-cellslymfom Bidra till kunskap om cancerrehabilitering som patient & närstående Blodcancerförbundet med i utveckling av Nationella läkemedelslistan NT-rådet godkänner teklistamab mot behandlingsresistent myelom Cancerrehabiliteringen kartläggs & Blodcancerförbundet medverkar Haema nr 1 2024 med tema myelom hos läsarna Bidra till vår kunskap om hur anemi, blodbrist påverkar vardagen Se föreläsningen om ärftlighetsfaktorn kring blodcancer 2024 Möt Sofia Segergren - BLCF:s nya generalsekreterare! Ordförandemöte med hopp för lokala påverkansarbetet Intressanta forskningsrön på myelomkongress Gunilla i BLCFs styrelse i debatt Öka kunskapen om EUs cancerplan Eva-Pia Andersson årets kontaktsjuksköterska i Syd Meta förbjuder gåvoinsamlingar på Facebook
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Se webbinarieföreläsningarna från Världscancerdagen 2024

Den 4 februari uppmärksammades Världscancerdagen med en föreläsningseftermiddag på plats i Stockholm och via en digital sändning. Nu kan du se de mycket intressanta föreläsningarna och samtalen med bland andra sjukvårdsministern Acko Ankarberg och den tidstänkande filosofen Bodil Jönsson.

Varldscancerdagen 2024 Genrebild Kvallshimmel Solnedgang 0774 Fhsj Montage

Klicka på bilden nedan så kommer du Nätverket mot cancers webbplats där inspelningarna finns:

pushbild världscancerdagen 2024

www.natverketmotcancer.se/aktiviteter/varldscancerdagen-4-februari/ 

 

Här är de som medverkande under Nätverket mot cancers världscancerdag 4 februari 2024:

 

Acko Ankarberg Johansson (Kd) Sjukvårdsminister 
Anna Martling Professor i kirurgi vid Karolinska Institutet (KI) och överläkare och kolorektalkirurg inom Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Annemieke Ålenius Särskild utredare Hälsodata som nationellt intresse (S2022:10)/Avdelningschef eHälsomyndigheten
Axel Wolf Professor, Översjuksköterska och Föreståndare GPCC
Bodil Jönsson Tidstänkare, Fysiker, Författare och Professor emerita i rehabiliteringsteknik. 
Christian Carlsson Riksdagsledamot (KD), Ordförande för Socialutskottet
Eva Jolly
Verksamhetsansvarig Karolinska CCC, Karolinska Comprehensive Cancer Center, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset
Ingela Berglund
Patientrepresentant, Styrelseledarmot Nätverket mot gynekologisk cancer
Jeanette Winterling
Docent i Omvårdnad, leg sjuksköterska och specialiserad inom psykoonkologi
Chef Psykooonkologisk mottagning och Uppföljningsmottagningen för vuxna som haft cancer i barndomen. Karolinska Comprehensive Cancer Center, ME HHLH, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset
Jonathan Lind Martinsson Enhetschef, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Kjell Ivarsson Nationell cancersamordnare på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR  
Lars-Ingvar Johansson Patientrepresentant, Vice ordförande Nätverket mot cancer
Marcela Ewing 
Med dr., Medicinsk rådgivare, Regional processägare Tidig upptäckt, Regionalt cancercentrum VÄST 
Margareta Haag Patientrepresentant, Ordförande Nätverket mot cancer
Martin Persson Patientrepresentant, Styrelseledarmot Nätverket mot cancer
Mats Ulfendahl Forskningsdirektör, Region Östergötland, FORSKA!Sverige
Nasim Bergman Farrokhnia SR Industry Advisor/Healthcare Executive, Microsoft Global Healthcare and Life Science Team
Richard Rosenquist Brandell föreståndare GMS, Professor i klinisk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, ledamot Nobelkommittén
Ylva Källman Moderator

 

 

Nätverket mot cancer arbetar för ettVärldscancerdagen logotype 4 februari samhälle fritt från cancer, en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter. Blodcancerförbundet är en av medlemsorganisationerna. 
Inför världcancerdagen hölls tre frukostsamtal förra veckan och här nedan hittar du dessa intressanta inspelningar om livskvalitet, rehabilitering och precisionshälsa:


 

Se också frukostsamtalet om livskvalitet under och efter en cancerbehandling

”Alla patienter och närstående ska erbjudas individanpassad cancerrehabilitering”

Cancerrehabilitering är viktigt för att kunna förebygga och minska de psykiska, fysiska och sociala konsekvenserna av cancersjukdom. Rehabiliteringen är inte bara till för patientens förutsättningar till ett så bra liv som möjligt utan också för att stödja närstående. Och enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska alla patienter erbjudas cancerrehabilitering under hela sin vårdprocess. Detta sker inte idag! Vi vill därför se en strukturerad uppföljning och utvärdering av cancerrehabiliteringen i alla regioner för att se var det brister och kunna förbättra. Variabler för mjuka värden/livskvalitet bör inkluderas i kvalitetsregister, även för cancerrehabilitering.

Medverande i frukostsamtal om livskvalitet:

Bodil Westman – var tyvärr sjuk och kunde inte medverka!
Ordförande sjuksköterskor i cancervården, 
Doktorand på Sophiahemmet Högskola, utvecklingssjuksköterska RCC Stockholm
Patrik Göransson 
Utvecklare och leg. psykolog
Enhetschef Cancerrehabiliteringsmottagningen Helsingborg/ Projektledare Osteoporoskollen och Digital Cancerrehabilitering i Skåne (Digi-CaRe)
Ida Kåhlin
Förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter
Lisbeth Löpare Johansson
RN, fil. dr h.c, Samordnare Nära vård på Sveriges Kommuner och Regioner
Martin Persson
Patientrepresentant, Nätverket mot cancer 

 

 

”Individanpassad diagnostik och behandling av cancer”

Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa genom att använda data om individens biologi, livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och behandla med precision. Precisionsmedicin, som är en viktig och central komponent inom precisionshälsa, innebär i korthet utvecklandet av skräddarsydd diagnostik, behandling och uppföljning baserat på individens unika behov och förutsättningar. Ett viktigt mål är att kunna gå från att bota och/eller lindra till att hindra sjukdom. Mer precisa preventiva insatser har stor potential att förbättra människors hälsa. Både lidande och kostnader minskar i takt med att vi kan implementera precisionshälsa.

Medverkande i frukostsamtal om precisionshälsa:

Anna Alassaad
Senior koordinator, TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Kerstin Sollerbrant
Senior forskningsexpert, barncancerfonden
Jenni Nordborg
Chef för internationella relationer på Lif
Kjell Bergfeldt
Projektledare Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling,Verksamhetschef Skandionkliniken 
Margareta Haag
Patientrepresentant, Nätverket mot cancer

 

 

 

Tidigt upptäckt av cancer, där patienten snabbt kommer i behandling, kan vara skillnaden mellan liv och död. Under flera år har vi uppmärksammat detta men vi ser att det gärna blir ord och alldeles för lite handling. Därför vill Nätverket mot cancer att alla regioner och RCC i samverkan aktivt ska arbeta för att cancer ska upptäckas i stadie 1. De flesta vänder sig till vårdcentralen för symptom som kan vara tecken på cancer, men vårdcentralerna tänker inte cancer i första hand. Alldeles för ofta vittnar människor om två-siffriga antal besök innan de slutligen får remiss för vidare utredning. Detta kan ta flera år. Det finns redan nu riskvärderingsinstrument, alarmsystem, för cancer som kan införas på vårdcentraler i Sverige. Metoden tittar tillbaka ett år i patientens journalsystem och larmar läkaren på vårdcentralen om en patient har symptom, eller mönster av olika symptom, som kan vara cancer. Vi uppmanar alla regioner: Det finns metoder, se till att använda dem!

 

Medverkande i frukostsamtal om tidig upptäckt:

Sara Johansson
Intressepolitisk chef, enhetschef Cancerfonden
Mats Frisk
Patientrepresentant, Från Palema
Marcela Ewing 
Med dr, medicinsk rådgivare Regionalt Cancercentrum Väst, ordf. nationell arbetsgrupp tidig upptäckt av cancer.
Joakim Dillner
Professor i infektionsepidemiologi vid KI, Enhetschef för Karolinska Sjukhusets Center för Cervixcancerprevention 
Elinor Nemlander
Specialist i allmänmedicin, vice ordförande Distriktsläkarföreningen Stockholm, vårdutvecklingsledare CaPrim.

 

 

 

 

Läs mer: www.natverketmotcancer.se/

 

världscancerdagen inför skärmdump

 

Fler nyheter


Alla nyheter