Aktuellt
Nyheter
Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Ge en gåva till livsviktig blodcancerforskning Nya läkemedel och kliniska studier fortsatt viktigast för myelompatienter Caroline i Jönköping blev årets hematologisjuksköterska Ett hjärtligt värmande tips på en meningsfull alla hjärtans dag-gåva Därför ingår BLCF i Läkemedelsverkets patientråd Fortsätter insamling till blodcancerforskning med ljudlig adventskalender Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning Sverige sviker åtaganden i FN:s funktionsrättskonvention Haema 4 2023 här med tema infektioner vid blodcancerbehandlingar Dags att nominera årets hematologisjuksköterska 2024 Se webbinarieföreläsningarna från Världscancerdagen 2024 Blodcancerpatienter i Sverige måste få tillgång till nya immunterapier Skottår ger äkta Sällsynta dagen i år den 29 februari Nyskapade "hämmaren" HDAC ger ökat hopp mot T-cellslymfom Bidra till kunskap om cancerrehabilitering som patient & närstående Blodcancerförbundet med i utveckling av Nationella läkemedelslistan NT-rådet godkänner teklistamab mot behandlingsresistent myelom Cancerrehabiliteringen kartläggs & Blodcancerförbundet medverkar Haema nr 1 2024 med tema myelom hos läsarna Bidra till vår kunskap om hur anemi, blodbrist påverkar vardagen Se föreläsningen om ärftlighetsfaktorn kring blodcancer 2024 Möt Sofia Segergren - BLCF:s nya generalsekreterare! Ordförandemöte med hopp för lokala påverkansarbetet Intressanta forskningsrön på myelomkongress Gunilla i BLCFs styrelse i debatt Öka kunskapen om EUs cancerplan Eva-Pia Andersson årets kontaktsjuksköterska i Syd Meta förbjuder gåvoinsamlingar på Facebook Sök forskningsstipendier från Blodcancerfonden Falköpings Golfklubb gör stor donation till Blodcancerfonden Cancerrehabiliteringen måste fungera och bli mer jämlik
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Sök forskningsstipendier från Blodcancerfonden

Vi på Blodcancerförbundet vill uppmärksamma om att det nu är möjligt att söka forskningsstipendier från vår forskningsfond, Blodcancerfonden! Blodcancerfonden delar årligen ut forskningsstipendier till personer verksamma inom området hematologi.

UTLYSNING

Forskningen som Blodcancerfonden finansierar avser leda till ökad kunskap om blodcancer och dess förstadier, förbättrad diagnostik och effektivare behandlingar inkl. rehabilitering. Vårt fokus är således brett och vi välkomnar forskare från olika fält inom området hematologi att söka forskningsstipendier.

Medel från Blodcancerfonden har tidigare möjliggjort finansiering av många olika typer av projekt, såsom forskning inom omvårdnad, grundforskning/laboratorieforskning, translationell forskning (en så kallad brygga mellan laboratorieforskning och klinisk forskning) samt kliniska studier inom blodcancerområdet. 

Forskning på livskvalitet årets fokus
För årets utdelningsprocess ser vi gärna sökande som bedriver forskning inom området livskvalitet med fokus på utformande av relevanta livskvalitetsmått vid blodcancer, samt forskningsprojekt inom hematologi som är i uppstartsfas och där patientinvolvering främjas. Likt tidigare år ser vi även gärna sökande som bedriver translationell och kliniskt medicinsk forskning inom området hematologi.

Likt tidigare år lägger vi mycket stor vikt vid den populärvetenskapliga sammanfattningen av forskningsprojektet, som på ett utförligt men lättillgängligt sätt ska beskriva syftet med projektet samt vilken patientnytta projektet förväntas leda till.


Patientpanelen granskar

Samtliga inskickade forskningsprojekt kommer att granskas av patientrepresentanter från projektet Patientpanelen. Patientrepresentanterna framför sina synpunkter och deltar vid prioritering av vilka forskningsansökningar som ska beviljas finansiering utifrån patientperspektivet.

Därför ber vi sökande att lägga ett stort fokus på att projektets populärvetenskapliga sammanfattning är lätt att förstå, då den utgör det främsta underlaget för patientrepresentanternas granskning.

Läs mer om projektet Patientpanelen här: https://www.blodcancerforbundet.se/klinisk-forskning/patientpanelen/ Sista ansökningsdag är 15:e oktober 2024.


Här hittar du ansökningshandlingen 

Ansökningshandling:

www.blodcancerforbundet.se/blodcancerfonden/ansokningshandlingar/

När du klickar på länken "Ansökningsblankett forskningsstipendium från Blodcancerfonden" via länken ovan, laddas den sökta ansökningsblanketten ner till din dator i ett skrivbart interaktivt wordformat och den hittar du sedan under "hämtade filer/nedladdade filer".
Klicka på "aktivera redigering" av dokumentet och fyll i dina ansökningsuppgifter. Spara dokumentet/blanketten och skriv sedan ut den färdigifyllda blanketten och skicka in den postalt till: Blodcancerförbundet, Franzéngatan 58, 112 15 Stockholm. Mejla också in den färdigifyllda ansökningsblanketten till: fond@blodcancerforbundet.se

 

...och mer info finns här:

www.blodcancerforbundet.se/blodcancerfonden/ 

Vid frågor kontakta:

Olina Lind, medicinskt sakkunnig och forskningsansvarig på Blodcancerförbundet. 

olina@blodcancerforbundet.se

 

Här är texten om utlysningen av forskningsstipendier 2024 i PDF-format

 

 

Fler nyheter


Alla nyheter